0
342

Trængsel, sikkerhed og en ny cykelstrategi

Det kommende år kan meget vel blive et af de vigtigste år i den danske cykelhistorie. Vi er en aktiv del af arbejdet med en samlet strategi fra trængselskommissionen, en national handlingsplan for færdselssikkerhed og ikke mindst en ny national cykelstrategi.

Af Jens Loft Rasmussen
21. december 2012

Trængselskommissionen offentliggjorde i går - den 20. december - i alt syv arbejdsrapporter, der indeholder alt fra cykelsuperstier over motorvejsbroer til road pricing. Cyklistforbundet har i høj grad været med til at bringe cyklismen på banen som en del af løsningen på hovedstadens trængsels- og klimaudfordringer. Men arbejdet i kommissionen er langt fra slut nu.

I det nye år skal kommissionen arbejde videre med forslagene i rapporterne, hvilket blandt andet skal udmønte sig i en prioritering af forslagene. Arbejdet afsluttes med en samlet strategi for, hvordan man konkret kan sætte ind med at reducere trængsel, støj og luftforurening, samt modernisere infrastrukturen i hovedstadsområdet.

Vi ser fortrøsningsfuldt på det fremtidige arbejde i kommissionen, da cyklen løser de nævnte udfordringer samtidigt med, at de cykelrelaterede løsninger er økonomisk overskuelige.

Færdselssikkerhedskommissionen

"Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar" er titlen på den nationale handlingplan for færdselssikkerhed 2013-2020, som bliver offentliggjort i det nye år. Udgangspunktet for handlingsplanen er positivt, idet et rekordlavt antal cyklister er blevet dræbt i 2012.

Handlingsplanen indeholder især to centrale pointer, vi har kæmpet hårdt for, nemlig; en klar anbefaling af registrering af skadestuedata samt en angivelse af betydning af fartdæmpning og hastighedsplaner.

Desværre indeholder handlingsplanen ikke en klar anbefaling af 30 km/t-zoner, men vi vil fortsat arbejde videre på, at de danske kommuner i øget omfang vil kunne indføre 30 km/t-zoner i de tætte byrum.

National cykelstrategi 2.0

I 2013 skal arbejdet med en ny national cykelstrategi igangsættes. Den seneste cykelstrategi stammer tilbage fra 2007, så det er på høje tid, at der kommer en ny strategi. Cyklistforbundet håber, at en ny strategi kan blive udgangspunktet for, at Danmark bevæger sig helt i front på verdensplan. Transportministeriet deler vores ambition om, at vi skal være verdens bedste cykelland!

I kan hjælpe

Dette bliver vi kun med jeres hjælp. Derfor håber jeg, at I i 2013 i samarbejde med sekretariatet og de danske kommuner vil være til at gøre Danmark til et endnu bedre sted at cykle.

Med ønsket om en god jul og et godt nytår!

Jens Loft Rasmussen

Læs mere om Cyklistforbundets bidrag til Trængselskommissionen

 

Skriv en kommentar

Skriv på afdelingens side

Opret en profil - det tager 30 sekunder