Foto: Mikkel Østergaard

Cyklen kan være med til at løse verdensmål

FN har defineret 17 verdensmål for en bæredygtig fremtid. Cyklen kan være med til at løse over halvdelen af dem, vurderer det europæiske cyklistforbund, ECF. Se de 11 verdensmål, hvor cyklen er den del af løsningen.

Verdensmål nr. 1: Afskaf fattigdom

Cykling er billig og enkel transport, som kan give flere adgang til uddannelse og jobs. Cyklen kan mere end halvere transporttiden for dem, der ellers bruger meget at dagen på at gå.    

Verdensmål nr. 2: Stop sult

Cyklen øger mobiliteten og kan fx bringe mennesker og varer til og fra fjerntliggende markeder. Især for små fødevareproducenter kan den gøre en stor forskel.

Verdensmål nr. 3: Styrk sundhed og trivsel 

Cyklismen styrker sundheden, giver en renere luft og mindsker antallet af alvorlige ulykker.     

Verdensmål nr. 5: Skab ligestilling mellem kønnene

Cyklen giver piger og kvinder adgang til skoler, markeder og jobs, der ellers ville være uden for rækkevidde. Opgaver som at hente rent vand vil optage mindre af kvindernes tid.

Verdensmål nr. 7: Frem bæredygtig energi

Både cyklen og elcyklen giver mulighed for at transportere mennesker og varer på en energirigtig måde. Ladcykler åbner mulighed for bæredygtig varetransport i verdens byer.

Verdensmål nr. 8: Skab anstændige jobs og økonomisk vækst 

Cykelindustrien og cykelturismen skaber jobs og leverer bæredygtige produkter og services. Cykelindustrien skaber flere jobs pr. omsat million end fx bilindustrien. 

Verdensmål nr. 9: Opbyg industri, innovation og infrastruktur

Med cykler kan mange mennesker at skifte fra individuel motoriseret transport til en kombination af aktiv transport og offentlig transport.

Verdensmål nr. 11: Gør byer og lokalsamfund bæredygtige

Øget cykling gør byer mere åbne, sikre, rene og sunde. Cyklen er robust og uafhængig af avanceret teknologi – men kan integreres med ny teknologi og intelligente transportsystemer.

Verdensmål nr. 12: Frem ansvarligt forbrug og produktion

Transport af mennesker og varer på cykel øger mobiliteten på bæredygtig vis – for både pendlere, producenter, leverandører, forbrugere og turister.

Verdensmål nr. 13: Gør en hurtig indsats for klimaet

Cykling er bæredygtig transport par excellence. Regeringer kan gøre en øjeblikkelig indsats for klimaet ved at tænke cyklen ind i deres klimapolitik og –strategier og bl.a. mindske transportens CO2-udslip.

Verdensmål nr. 17: Styrk det globale partnerskab for handling

Cykelbevægelsen og de mange organisationer, der arbejder med at fremme cykling, deler data og støtter et stærkt globalt engagement og samarbejde.