Støt op om kampen for bedre byliv og trafiksikkerhed i hele EU.

416

Cyklister foreslår EU-lov

Cyklistforbundet arbejder for 30 km/t-hastighedsbegrænsing i by- og beboelsesområder. Derfor er forbundet gået med i et europæisk initiativ, der kæmper for 30 km/t-begrænsning i samtlige europæiske byer og landsbyer.

Af Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen og Christina Britz Nicolaisen
18. januar 2013

I samarbejde med en lang række europæiske organisationer er Cyklistforbundet med til at indsamle én million underskrifter i kampen for lavere hastighedsgrænser i byerne. Det sker som led i et stort europæisk borgerinitiativ - og i forlængelse af EU-parlamentets anbefaling af en generel hastighedsgrænse på 30 km/t i byområder over alt i EU.

Formålet med underskriftsindsamlingen er at opfordre Europa-Kommissionen til at lovgive om hastighedsbegrænsning på 30 km/t i byområder i hele EU.

Større trafiksikkerhed og bedre byliv

Cyklistforbundet har gennem længere tid arbejdet for indførelse af 30 km/t-zoner i by- og beboelsesområder. En hastighedsbegrænsning på 30 km/t er en billig måde at forbedre trafiksikkerheden for bløde trafikanter, mener Cyklistforbundets direktør Jens Loft Rasmussen. 

"En grænse på 30 km/t gør hele forskellen. Hastighedsbegrænsninger er den vigtigste faktor når man ønsker at fremme tryghed og sikkerhed. Hvis hastigheden er over 30 km/t øges risikoen for trafikdrab og alvorlige skader betydeligt", siger Jens Loft Rasmussen.

Danmark halter bagefter

Cyklistforbundets direktør påpeger, at lavere hastighedsbegrænsninger også forbedrer kvaliteten af bylivet i både små og store byer. 30 km/t-zoner er med til at sikre, at børn og ældre også tør bevæge sig ud i trafikken på cykel, og det undrer Jens Loft Rasmussen, at Danmark ikke for længst har indført zonerne:

"Det er mærkeligt, at cykellandet Danmark halter bagefter på dette helt centrale område. Flere europæiske byer er allerede begyndt at sænke hastigheden i byområderne, og derfor er det glædeligt, at kravet nu bliver løftet op på europæisk niveau."

Organisationen bag underskriftsindsamlingen ønsker at 30 km/t- hastighedsbegrænsningen skal være standard for landsbyer og byer i samtlige EU-lande. Her efter vil det være op til lokale myndigheder at beslutte sig for eventuelle hastighedsdifferentieringer.

En million underskrifter

Samarbejdet om indførelsen af 30 km/t-begrænsningen er et såkaldt europæisk borgerinitiativ. For at initiativet kan nå EU-kommissionen skal initiativet have støtte fra mindst en million EU-borgere fra mindst syv medlemslande. Indsamlingen er i fuld gang og det forventes at målet om én million bliver nået i 2013.

For at støtte op omkring initiativet skal du blot udfylde dine personlige oplysninger på initiativets hjemmeside 30 km/h - making the streets liveable