Foto: COBE and Gottlieb Paludan Architects

83

Bedre cykelparkering på vej

Den nye Nørreport Station varsler nye tider for cykelparkering ved de danske stationer. Her er design og funktionalitet smeltet sammen i de nye cykelparkeringsbede – men det kniber stadig med kapaciteten.

Af Lasse Skou Hauschildt
13. januar 2015

Mindre kaos på vej til Nørreport

Massevis af cykler flettet ind i hinanden eller stablet i bunker. Togpendlere, der dagligt har taget cyklen til og fra den gamle Nørreport Station i København, ved hvor kaotisk en oplevelse det kan være at finde en parkeringsplads til cyklen.

Men efter tre års byggeri blev Ny Nørreport i weekenden indviet, og det er gode nyheder for de tusindvis af cyklister der dagligt bruger stationen. Der er nemlig blevet plads til over dobbelt så mange parkerede cykler, men der er ikke tale om almindelige cykelparkeringspladser, som man kender dem.

De nye pladser er såkaldte cykelbede, der er sænket ca. 30 cm i forhold til resten af stationens belægning. På den måde får cyklerne et afgrænset område, der naturligt vil forhindre cyklisterne i at parkere uhensigtsmæssige steder. Desuden fungerer de sænkede cykelbede designmæssigt og æstetisk godt, da de gør den nye station mere overskuelig for fodgængere.

Stadig for få pladser

Antallet af cykelparkeringspladser er steget fra 900 pladser til 2.100 pladser, men alligevel hersker der ikke ubetinget tilfredshed hos Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam.

”Jeg synes virkelig, københavnerne har fået en flot og gennemtænkt løsning med de nye cykelbede. Men det ærgrer mig at kapaciteten ikke er højere. Vi ved fra DSBs egne tal at belægningsprocenten vil være helt op imod 150 %. I 2012 fik vi nys om, at et underjordisk parkeringsanlæg med kapacitet til yderligere 1.400 kunne anlægges under Æggetorvet. Dengang forsøgte vi at påvirke beslutningstagerne, men uden held. Trist, at den ikke blev til noget. Så kunne København for alvor have rykket op i cykelparkeringens superliga, på højde med Malmø og flere af de hollandske byer.”

Aarhus på vej med stort cykelparkeringshus

Ved Aarhus Banegård har der længe hersket samme kaotiske cykeltilstande som ved Nørreport Station. Også her står og ligger cyklerne i et stort virvar, der gør det svært at komme ind ad hovedindgangen. Men nu er der sandsynligvis også godt nyt på vej til de århusianske cyklister.

Et nyt stort cykelparkeringshus ved Banegården, hvor en del af banegraven skal overdækkes, er nemlig på tegnebrættet. Tilbage i december 2014, da 40 mio. kr. blev udmøntet af den statslige cykelpulje, blev parkeringsprojektet i Aarhus forbigået. Til gengæld blev projektet i aftaleteksten opfordret til ”at styrke beslutningsgrundlaget”, hvilket giver forhåbninger om, at der bliver bevilliget penge til projektet, når de sidste midler udmøntes til marts.

Blandt de byer der fik bevilget penge til cykelparkering tilbage i december, var Esbjerg, Kolding, Vejle og Aalborg, der tilsammen fik godt 4, 3 mio., til at etablere cykelparkering ved stationer og i bymidten.

Det går den rigtige vej

På trods af skuffelsen over den manglende cykelparkeringskælder ved Ny Nørreport, vækker de mange igangværende cykelparkeringsprojekter glæde hos Cyklistforbundets direktør:

”Det her vidner om, at der nu bliver sat handling bag ordene i den nationale cykelstrategi, der blev lanceret i sommers. Det ser ud til, at både staten og kommunerne har forstået, at bedre cykelparkering er alfa omega for at fremme hverdagscyklismen. Skal cyklen være det nemme valg, så skal parkeringsforholdene være i orden,” slutter Klaus Bondam.