Jo mere viden, man registrerer om ulykker, des bedre kan man forbedre sikkerheden.
61

Bedre registrering af ulykker skal give bedre sikkerhed

Trafiksikkerheden i Danmark går ganske vist den rigtige vej med færre og færre dræbte. Men antallet af tilskadekomne i trafikken underrapporteres, og manglen på viden om ulykkerne betyder, at det er svært for kommunerne at tænke den rette sikkerhed ind i deres trafikplanlægning. Det skriver Jyllands-Posten i dag.

Af Line Hviid
22. oktober 2013

5-10 gange flere ulykker end officielle tal viser

Jyllands-Posten sætter i dag i et stort tema fokus på cyklisters sikkerhed. Antallet af tilskadekomne cyklister er nemlig 5-10 gange så stort, som politiets tal viser, og den mangelfulde registrering af ulykkerne betyder, at kommunerne ikke har det rette datagrundlag, når de skal forbedre cykelsikkerheden i trafikken.

Vurderingen af omfanget på den mangelfulde registrering kommer fra Odense Universitetshospital, hvor man på hospitalets skadestue – modsat andre skadestuer - registrerer alle trafikulykker: Hvor, hvorfor og hvordan ulykken er sket. Skadestuens tal er herefter kørt sammen med tallene fra politiet.

Bedre registrering skal hjælpe kommunerne

Færdselssikkerhedskommissionens nye handleplan lægger netop op til en systematisk og landsdækkende registrering, fulgt op af en samkørsel af skadestue- og politidata. Kommissionens næstformand, Jan Johansen (S), siger til Jyllands-Posten:

”Vi mangler et bedre og mere realistisk billede af, hvad der sker, så vi på den måde bedre vil kunne forebygge uheld for bløde trafikanter som cyklister. De ekstra udgifter til en bedre registrering på skadestuerne vil hurtigt være tjent ind.”

Cyklistforbundets direktør, Jens Loft Rasmussen er enig:

”Vi er verdens førende cyklistland sammen med Holland, og så er det ærgerligt, at vi ikke ved nok om ulykkerne. Derfor vil vi forfølge den sag nu, for vi skal have en bedre viden, så især kommunerne kan sætte ind de rigtige steder.”