Foto:European Cyclists' Federation

Cykeltopmøde - EU skriver under på at fremme cykling

For første gang mødtes Europas transportministre i går en hel dag med det ene formål at snakke cyklisme. Resultatet blev en deklaration, hvor landene forpligter sig til at fremme cykling. Målet er en fælles europæisk strategi, der skal vise vejen frem for cykling i EU.

Af Jan Thane
08. oktober 2015

Over tyve europæiske transportministre og topembedsmænd var i går samlet til cykeltopmøde Luxembourg . Og øjnene var i den grad rettet mod Danmark, da ministrene drøftede hvordan man kan få cykling til at løfte en større del af transportarbejdet i Europa. Formandsskabet havde udvalgt to danske talere, som de eneste ikke politiske indlæg på dagsordenen. Og det er ikke tilfældigt. For Danmark ligger helt i front i EU på næsten alle parametre, når det handler om at bruge cyklen.

"Det er et kæmpe spring for cykling i Europa, at EU endelig har fået øjnene op for, at cykling faktisk kan løse en stor del af vores miljø, sundheds- og trængselsudfordringer. Og at man sammensætter et program med et stærkt dansk islæt viser jo, at EU gerne vil lære af den danske cykelkultur, og den måde vi arbejder med cykelfremme på," siger Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet.

Mødet i går var et såkaldt uformelt møde, hvor det først og fremmest handlede om at få delt holdninger landene imellem og blive enige om indholdet af en såkaldt Declaration on Cycling as a climate friendly Transport Mode.  Det kan sammenlignes med en hensigtserklæring, man forpligter sig på politisk ved at skrive under.

Deklarationen er første skridt i retning af en strategi for mere cykling i Europa. Det lykkedes at nå til enighed om et dokument, der stort set berør alle områder af cykling og cykelpolitik. Blandt andet fokuserer den på at:

  • Få medlemslandene til at integrere cykling i den samlede transportpolitik og fremme cykelinfrastruktur og adfærdsændringer
  • Finde konkrete EU politiske og finansielle instrumenter, som kan øge cykelandelen og fremme cykelrelateret beskæftigelse i EU
  • Sikre at medlemslandes infrastrukturprojekter medtænker cykelstier internationalt, nationalt og regionalt
  • Oprettelse af et europæisk knudepunkt for cykling, der skal overvåge gennemførelsen af EU-strategien for cykling

"Vi mener det er an ambitiøs erklæring, landene blev enige om i går. Faktisk er det overraskende, at man i EU nu sætter så store og veldokumenterede mål, når cykling generelt har fyldt meget lidt i EU politik. Det er vi meget tilfredse med, og det skyldes ikke mindst de europæiske cykelorganisationers gode forarbejde," siger Klaus Bondam og fortsætter:

"Vi har opfordret vores transportminister Hans Christian Schmidt til at udnytte vores status som top-cykelland i EU til, at der sættes ambitiøse mål i den kommende europæiske cykelstrategi. Vi har også opfordret til, at der følges op på vores egen nationale cykelstrategi - ikke mindst i de kommende transportforhandlinger, hvor cykelpuljernes fremtid skal drøftes."

Deklarationen indeholder ud over en lang række målsætninger også interessante facts om cykling på EU plan.

De danske talere på mødet var Jan Gehl, arkitekt og forfatter, og Mikael Colville Andersen, urban designer.