Foto: Marie Hald

En stor andel af byrådskandidaterne vil give cyklisterne mere plads i trafikbilledet. Foto: Marie Hald

1
0

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre

Hver anden byrådskandidat er ifølge ny undersøgelse fra Cyklistforbundet parat til tage plads fra bilerne til fordel for cyklisterne.

Af Jane Kofod
12. oktober 2017

Bedre cykelstier, mere plads på cykelstien, flere og bedre cykelparkeringspladser, trygge og sikre skoleveje til børn, der cykler i skole, lettere adgang til kommunale forsøg med at styrke trafik­sikkerheden for cyklister.

Der er blandt landets kandidater til kommunal­valg 2017 stor opbakning til cykel­fremme og cykelpolitik. ´

Det viser en stor ­undersøgelse fra Cyklist­forbundet op til kommunalvalg 2017. I undersøgelsen ’Kommunalvalg 2017 og cykelpolitik’ er der spurgt ind til 2.228 kommunalvalgs­kandidaters holdning til cykel­­fremme, infrastruktur, prioritering af plads, cykelparkering, trafik­sikkerhed, børnecykling og cykelturisme.

Læs analysepapiret ’Kommunalvalg 2017 og cykelpolitik’

Direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam, siger om undersøgelsens resultater:

- Der er i kommunerne en meget høj grad af vilje til at arbejde for at få flere op på cyklen. Jeg håber, at Folke­tingets politikere lytter og bakker op med en ny national cykelpulje, der giver den nødvendige økonomiske støtte til etablering af for eksempel god cykelinfrastruktur.

Mere plads til cykel og mindre til bil

95 procent af de adspurgte kandidater siger, at de vil arbejde for at etablere cykelstiforbindelser i kommunen, så det bliver mere attraktivt at cykle over både korte og lange afstande.

Samtidig er mange kandidater parate til prioritere cyklister på bekostning af bilister. Næsten tre ud af fire byrådskandidater i landets fire store byer Aarhus, Aalborg, København og Odense mener, at det kan være hensigts­mæssigt at reducere bilernes areal for at få plads til flere cyklister.

Også uden for de store byer er byråds­kandidater parate til at give cyklister mere plads og bilister mindre. Det gælder hver anden byrådskandidat i landets øvrige 94 kommuner.

Flere cyklister kan betale sig

Klaus Bondam siger om kandidaternes holdning til cyklen:

- Der er ingen tvivl om, at det mange steder giver god mening at prioritere plads til cyklister. Der er store gevinster at hente i forhold til både sundhed og mindre trængsel på vejene, hvis vi som samfund flytter flere bilister over på cyklen, siger Klaus Bondam.

 

 

Skriv en kommentar

Skriv på afdelingens side

Opret en profil - det tager 30 sekunder

1 kommentarer

 • Af Frederik, Ivrig cykel-pendler 16. oktober 2017
  Jeg er selv ivrig cyklist, men som småbarns far, så har jeg også svært ved at klare hverdagen uden bil, derfor synes jeg det er afgørende at man finder et kompromis.

  Det virker ikke altid hen planlagt at visse områder i København har gjort det utroligt dyrt og besværligt at have bil, set i forhold til andre - f.eks. Nordhavn og Ørestaden.

  Det er f.eks. umuligt for mig at holde ved min arbejdsplads Lendme på Christianshavn - hvor der er dårligt med pladser, og det koster en formue per time.

  Der skal være plads til alle, med ekstra prioritet til cykler selvfølgelig :)

  Mvh,
  Frederik