Cykelslangen giver københavnerne en daglig tidsbesparelse på 380 timer. Foto: Ursula Bach

0

Genveje giver glade cyklister

Cyklisternes tilfredshed med København som cykelby er i top, og særligt de nye cykelbroer vækker begejstring. Til gengæld er andelen af cyklister faldet, og der er kommet flere biler inden for kommunegrænsen. Det viser nye tal fra Københavns Kommunes netop offentliggjorte cykelregnskab.

Af Christina Britz Nicolaisen
04. oktober 2017

Ude i verden er København kendt som en af verdens bedste cykelbyer. Men hvad mener københavnerne selv?

Hvert andet år gør Københavns Kommune status over cyklismen i et cykelregnskab, hvor der bl.a. måles på cyklisternes antal, tilfredshed, motivation og den økonomiske gevinst ved de kommunale cykelinvesteringer.

I Københavns nyeste regnskab fremgår det blandt andet, at kommunens egne cyklister er meget tilfredse med cykelbyen København. Tilfredsheden er vokset fra 83 pct. i 2006 til 97 pct. i 2016, og det især de nye cykelbroer, der trækker op. Særligt den gode komfort og den sparede tid giver gevinst - Cykelslangen giver således københavnerne en daglig tidsbesparelse på 380 timer, og 72 pct. oplever at broen giver øget komfort, mens Bryggebroen udløser så stor en tidsbesparelse, at den samfundsøkonomisk har tjent sig selv hjem.

Københavnerne cykler fordi det er nemt og hurtigt, så jeg er egentlig ikke overrasket over, at de nye cykelbroer er blevet så populære, siger Erik Hjulmand, der er formand for Cyklistforbundet i København.
Alle tiltag, der giver os en bedre og mere smidig cykeltur gennem byen gør det mere attraktivt at cykle, og vi er glade for, at der i kommunen bliver lyttet til cyklisternes ønsker.

Færre cykler og flere kører i bil
Der er dog ikke kun gode nyheder i cykelregnskabet. Tallene viser, at cykelandelen er faldet, mens antallet af biler i kommunen er vokset.

Selv om hele 41 pct. af alle rejser til arbejde og uddannelse foregår på cykel, er der jo tale om et fald på fire procentpoint i forhold til den forrige måling, så vi er kommet længere væk fra kommunens målsætning på de 50 pct. i 2025. Det viser tydeligt hvor vigtigt det er, at der fortsat bliver investeret i cykeltrafik i København i de kommende år - og her er det kommende kommunalvalg jo en oplagt mulighed for at sætte sit kryds ved en cykelvenlig kandidat, siger Erik Hjulmand.

Alle bør regne på cyklens gevinst
Der er værdifuld viden at hente i et cykelregnskab for alle kommuner, og det er positivt at flere kommuner rundt om i landet er begyndt at arbejde på den måde, siger Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam
Det er vigtigt at kigge sine cykelforhold efter i sømmene, tage pulsen på borgernes tilfredshed og regne på investeringernes afkast. Her er et cykelregnskab er et fremragende redskab, som alle kommuner bør omfavne.