219

Rapport anbefaler investering i cyklisme

Cyklerne spiller en væsentlig rolle i fremtidens transport, fastslår Trængselskommissionen i netop udgivet rapport.

26. september 2013

I dag afleverer Trængselskommissionens formand Leo Larsen den endelige rapport til transportminister Pia Olsen Dyhr. I mere end et år har den 28 mand store kommission arbejdet med at definere tiltag, der skal aflaste trængslen i hovedstaden i fremtiden. Cyklistforbundet har været repræsenteret i kommissionen med souschef Trine Juncher Jørgensen:

- Der er mange gode og gennemførlige forslag med fokus på fremme af cyklisme, og rapporten fastslår med syvtommersøm, at samfundet skal investere i cyklisme, hvis vi vil mindske forurening og trængsel i hovedstadsområdet, siger Trine Juncher Jørgensen.

For Cyklistforbundet er det helt centralt, at vi i Danmark får sat gang i udvikling af seriøs cykelparkering ved stationer. Det er ikke nok at opstille bure i to etager eller opsætte en række cykelstativer. Cykelparkering skal tænkes ind i stationerne på en langt mere sammenhængende måde, som man f.eks. ser det i Holland. Her er cykelparkeringen forbundet med perronen, hvilket giver et friktionsfrit skifte mellem cykel og tog.

Udover anbefalingen af cykelparkeringsanlæg ved stationer, anbefaler kommissionen også en forlængelse af den statslige cykelpulje og fuld udrulning af supercykelstinettet i form af sikre og attraktive forbindelse for cyklisterne på tværs af kommunegrænser. Cykelstinettet kan etableres hurtigt og vil give et højt samfundsafkast.

Væsentlige cykeltiltag i rapporten:

  • Cykelparkering ved centrale stationer (anbefaling om afsættelse af 300 mio. kr.)
  • Forlængelse af den statslige cykelpulje (anbefaling om afsættelse af 1 mia. kr. frem mod 2020)
  • Sammenhængende net af supercykelstier (anbefaling om afsættelse af 1-2 mia. kr.)
  • Nyt by- og pendlercykelsystem (anbefaling om afsættelse af 50 mio. kr.)
  • Nye og styrkede trafikale knudepunkter, hvor cykelforhold medtænkes

Læs hele kommissionsrapporten [.pdf]

Sammendrag af rapporten [.pdf]

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Cyklistforbundets repræsentant i Trængselskommissionen, souschef Trine Juncher Jørgensen, M: tjj@cyklistforbundet.dk, T: 40 70 83 57.