Illustration: Mutopia

577

Vilde cykelprojekter gør Danmark grønt i 2050

Cykelsti i første sals højde tværs gennem hovedbanegården og henover Tivolis forlystelser! Afskærmet cykelsti mellem Odense og Middelfart! Stort fremtidsprojekt optegner Danmarks grønne omstilling frem til år 2050 – cyklen står centralt.

Af Lasse Skou Hauschildt
18. november 2014

Et CO2 neutralt Danmark i 2050?

Danmark har en ambitiøs målsætning om at være uafhængig af fossile brændstoffer i år 2050. Vi skal satse på vedvarende energi, men uden at det går ud over væksten, velfærden og livskvaliteten. Men hvordan? Det giver Dansk Arkitekturcenter sammen med en stribe offentlige og private partnere et bud på, i det netop afsluttede projekt DK2050. Fire publikationer ligger nu klar, og de skal give stof til en kvalificeret debat om Danmarks bæredygtige fremtid - og danne grundlag for grønne politiske beslutninger.

Fundamentet i DK2050 er fire fremtidsscenarier for Danmarks omstilling til grøn energi, hvor der bl.a. fokuseres på, hvilke samfundskræfter, som skal drive udviklingen. Er det en stærk stat der skal være hovedkraft, eller vil ændringerne i højere grad komme fra individuelle markedsaktører, netværk, ildsjæle og borgergrupper?

Illustration: Mutopia
Illustratiuon: Mutopia - Kortudsnittet illustrerer et regionalt udsnit af Danmark i scenariet Grøn Stat. Odense er hovedbyen og mange af de mindre byer som vi kender i dag, eksisterer ikke i 2050. I stedet udgøres landskabet af rekreative områder og produktionsmiljøer.

Cyklismen vil stige

De fire scenarier arbejder på meget forskellige præmisser, men fælles for dem alle er, at cyklen spiller en hovedrolle i fremtidens transportmix. I dag udgør cykelture kun 3 % af alle rejste kilometer, mens bilen står for 73 %.

                 
   Transportfordeling 2014         2050 - Scenariet Grønne netværk           
   
Grafer: Rambøll             

Men hvis beregningerne i 2050-projektet holder vand, vil tallene ændre sig markant frem mod 2050. Cyklismen vil være steget til 12-15 % i tre af scenarierne, mens det mest (cykel)pessimistiske scenarie kun forudser en fordobling til 6%. Den altdominerende personbiltrafik som vi kender den, vil i høj grad blive overtaget af førerløse biler, mens tog og bus stadig vil stå for en betydelig del af de rejste kilometer.

Vilde, grønne cykelprojekter

Set med cykelbriller, er København anno 2050 i scenariet ”Grønne netværk” et af de mest interessante. Her har København fokus på cykler og gang som primær transportform, og flere centrale områder vil være helt bilfri. Både energiproduktion og hovedstadens forlystelser vil blive koblet på cykelstierne, så de i samspil kan sætte gang i den grønne økonomi.

 
Illustrationer: Mutopia

Et eksempel fra rapporten Billeder af fremtidens Danmark:

”Tivoli, gratis adgang - Danmarks mest besøgte turistattraktion har genopfundet sig selv som forlystelse med fri adgang. Gående og cyklister kan krydse hen over Tivoli fra Hovedbanegården til Rådhuspladsen og nyde Tivoli fra højden uden billet.”

”Et lag af solceller integreret i gang- og cykelstiens overflade holder stien tør i vinterhalvåret, og forsyner Tivoli med grøn el."

 
Illustrationer: Mutopia

Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam, der har medvirket ved flere af projektets konferencer og workshops, er begejstret for fremtidens cykelvenlige Danmark:

Skal Danmark være uafhængigt af fossile brændstoffer i 2050, er der brug for handling – ikke mindst på transportområdet. DK2050 sætter en tyk streg under, at cyklen er et helt centralt element i denne målsætning, og samtidig er det fantastisk at se den idérigdom et projekt som det her kaster af sig."

De fire publikationer fra DK2050 kan læses her.

 

 

Læs mere

  • Besøg Dansk Arkitektur Centers hjemmeside for projektet her.
  • Læs hvad pressen har skrevet om projektet her.