109

DTU Transport søger respondenter til undersøgelse om rapportering af trafikuheld

Politiet registrerer kun ca. 14% af alle cykeluheld med alvorlig tilskadekomst, mens det blot er ca. 6% med let tilskadekomst. Denne undersøgelse skal derfor forsøge at skaffe viden om, hvorfor der er så stor underrapportering af cykeluheld i Danmark og hjælpe til at finde måder hvorpå, denne underrapportering kan undgås, for derved at få bedre vilkår for cyklister i Danmark.

29. september 2014

Dette spørgeskema henvender sig til alle cyklister, uanset om man har været involveret i en ulykke eller ej. DTU Transport står bag undersøgelsen, og alle henvendelser vedrørende spørgeskemaet eller undersøgelsen skal rettes til kj@transport.dtu.dk    

Undersøgelsen findes her.

Spørgeskemaet er en del af et Ph.D. projekt med arbejdstitlen "Statistisk modellering af trafikuhelds hyppighed og alvorlighedsgrad" hvor rapporteringen af trafikuheld i Danmark blandt andet undersøges. Projektet er en del af et større projekt (IMPROSA) på DTU Transport og har til mål at forbedre trafiksikkerheden i Danmark.

Besvarelsen tager ca. 8-10 minutter. Spørgeskemaet vil være tilgængeligt frem til d. 31.10.2014.

Som tak for hjælpen udlodder DTU Transport:

1 x 800 kr. gavekort til et restaurantbesøg
4 x 400 kr. ipod shuffles
10 x 150 kr. downloadskort til itunes

Præmien bliver trukket blandt de personer, der har udfyldt hele spørgeskemaet og givet deres navn, postnummer og emailadresse.

Emneord: Forskning, Ulykker