Foto: Mikkel Østergaard / Cyklistforbundet

171

Danskerne skal cykle mere

I København, Aarhus og Odense cykler de derudad. Men i resten af landet kniber det med at fastholde cyklen som transportmiddel. Forskningsprojektet Bikeability sætter med en konference på Christiansborg onsdag den 29. januar fokus på fremtidens cykeltrafik i Danmark. Cyklistforbundet er partner på Bikeability.

Af Anette Jerup Jørgensen
27. januar 2014

Cyklen taber terræn

Cyklen taber terræn som transportmiddel i Danmark. Det viser en ny analyse fra forskningsprojektet Bikeability på baggrund af den hidtil største undersøgelse af danskernes transportadfærd.

Kun i København, Aarhus, Odense og i nogle enkelte ø-kommuner har der været en positiv udvikling i cykeltrafikken. I resten af landet er tendensen til at bruge cyklen som transportmiddel faldende.

 - Fra 1993 til 2012 er voksne danskeres cykling faldet med ca. 10 procent. Tallene dækker over store variationer, hvor de tre største byer oplever en positiv udvikling, mens billedet er stagnerende eller faldende i resten af landet, siger Thomas Sick Nielsen fra DTU-Transport.

Ny viden skal få danskerne op på cyklerne

Cyklistforbundet er partner på forskningsprojektet Bikeability og står sammen med Kræftens Bekæmpelse for at formidle resultaterne til planlæggere og politikere.

I den forbindelse afholder Bikeability onsdag den 29. januar konferencen 'Tag cyklen alvorligt!' på Christiansborg om fremtidens cykeltrafik. Det er den første af sin art. Hér vil man blandt andet diskutere, hvordan man kan sikre, at folk i højere grad vælger cyklen til og bilen fra.

 - De fem universiteter i Bikeability har de sidste fire år nærstuderet, hvordan og hvorfor danskerne cykler. Denne viden vil vi bringe i spil på konferencen, således at danske politikere og planlæggere vil bruge den nye viden til at få flere op på cyklen, siger Hans Skov-Petersen fra Københavns Universitet.

Bystrukturen i fokus

Årsagerne til den faldende cykelentusiasme uden for de store byer er mange – heriblandt at der er blevet længere til skoler, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Det er specielt i pendlerområderne omkring de største byer, at det er svært at fastholde cyklen som dagligdags transportmiddel.

- Men derfor giver det stadig god mening at kigge på, hvordan fremtidens cykelbyer kan se ud. Bystrukturen er én blandt flere faktorer, der har betydning for mulighederne for at cykle, og for hvor inviterende omgivelserne er i forhold til at gøre cyklen til førstevalget, siger Thomas Sick Nielsen.

Cykelvenlige byer får flere til at cykle

Det skal være nemt og enkelt for danskerne at vælge cyklen frem for bilen. Det påvirker også kvaliteten af vores byer, fortæller Cyklistforbundets udviklingskonsulent Trine Stig Mikkelsen:

- Kommunerne vinder meget ved at indrette byrum, der gør det nemt at cykle. God cykelinfrastruktur bidrager til byens ’liveability’ og gør simpelthen byerne rare at færdes og opholde sig i. En cykelvenlig by opleves som levende, dynamisk og grøn, og det kan være med til at tiltrække nye borgere og virksomheder.

Læs mere om konferencen, hvor blandt andre transportminister Pia Olsen Dyhr deltager, her.

Fra onsdag d. 29. januar kan artikler om forskningsprojektets resultater findes på www.cykelviden.dk

Om Bikeability

Bikeability er et forskningsprojekt med fokus på, hvad der gør byer cykelvenlige og får danskerne til i højere grad at vælge cyklen frem for bilen. Bikeability er støttet af Det Strategiske Forskningsråd.

Projektparterne er: Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Delft Tekniske Universitet (Holland), Cyklistforbundet og Kræftens Bekæmpelse.

Læs artikel i Politiken: "Folk i større provinsbyer lader cyklen stå" 

 

Kontakt arrangørerne

Hans Skov-Petersen, seniorforsker på Københavns Universitet, By- og landskabsstudier
Forskningsleder af Bikeability
Tlf. 2382 8045

Thomas Sick Nielsen, seniorforsker på DTU-Transport.
Ansvarlig for analysen af udviklingen i danskernes cykeladfærd
Tlf. 2620 0360

Anette Jerup Jørgensen, forskningskonsulent i Cyklistforbundet.
Varetager populærformidling af Bikeability i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.
Tlf. 3123 8433

Simon Rask, seniorprojektleder i Kræftens Bekæmpelse
Ansvarlig for Bikeabilitys afslutningskonference
Tlf. 3092 8901