Cyklen kan især spare samfundet for udgifter, når det kommer til sundhed.

195

Der er penge at hente i cyklen

Nye tal fra Transportministeriet og DTU viser, at der er samfundskroner at hente, når bilen bliver skiftet ud med cyklen - især sundhedseffekten sparer samfundet for udgifter. Det skriver Politiken.

Af Line Hviid
01. oktober 2013

Cyklen sparer – bilen koster

Transportministeriet har udgivet arbejdspapiret ’Cyklingens effekter og samfundsøkonomi', der med tal fra DTU sammenligner samfundsudgifter for henholdsvis biler og cykler. Og cyklen giver bilen baghjul - om man så må sige:

Hvor samfundet sparer 54 øre per kørt cykelkilometer, er der øgede udgifter på 3,68 kr. for hver kilometer i bil.

Det er især i forhold til sundheden, at cyklen sparer os for udgifter: Forlænget levetid og forbedret helbred giver færre hospitalsudgifter, længere tid på arbejdsmarkedet og mindre behov for smertestillende medicin.

Ministeren vil satse på cyklisme

Transportminister Pia Olsen Dyhr siger til Politiken, at hun vil lægge endnu mere vægt på cyklisme, når regeringen nu skal udmønte nogle af forslagene fra Trængselskommissionen:

"Tallene viser jo klart, at cyklisme ikke bare er for sjov, men har markante positive effekter på samfundsøkonomien, især sundhed," fremhæver ministeren.

Hun vil blandt andet have flere cykelsuperstier, som hun mener både vil kunne flytte flere fra bilen og over på cyklen og forhindre, at cyklister bliver irriterede og skifter til bil, så trængslen bliver endnu værre.

"Vi skal have gjort cykelpendling mindre besværligt," siger ministeren, men vil ikke komme med noget bud på, hvor pengene skal komme fra.

Find pengene i afgiftssystemet

Cyklistforbundets direktør, Jens Loft Rasmussen, vil godt komme med et bud på en finansiering:

"Vi har i mange år levet med myten om, at bilisterne på grund af afgifter betaler en høj pris for deres bil. Men tallene viser jo, at bilismen, særligt på sundhedsområdet, er en kæmpe udgift for samfundet, fordi den medfører en inaktiv livsstil."

"Hvis politikerne ikke ønsker roadpricing her og nu, må man finde andre måder at reducere bilismen på, for eksempel ved at kigge på afgiftssystemet eller prisen for at parkere," siger Jens Loft Rasmussen til Politiken.