Der ligger et kæmpestort og uforløst eksportpotentiale på cykelområdet, mener Cykelambassadens formand.

245

Skal vi gøre cyklismen til en eksportsucces?

Danmark kan blive det sted, verdens byer går til, når de vil købe de bedste cykelløsninger. Men eksportdrømmen skal have en økonomisk saltvandsindsprøjtning for at blive til virkelighed, mener foreningen Cycling Embassy of Denmark.

Af Rikke Ravn Faber
07. august 2015

Fremsynet, eksperimenterende, modigt – sådan ser udlandet på Danmark, når det gælder cykelområdet. Hvert år kommer i hundredevis af udenlandske politikere og by- og trafikplanlæggere til landet for at hente inspiration til at skabe levende og bæredygtige byer.

Men der burde ryge meget mere end inspiration i kurven, mener Cycling Embassy of Denmark – en forening af 30 cykelbyer, virksomheder og ngo’er, der arbejder for at markedsføre Danmark som verdens bedste cykelland. 

"Der ligger et kæmpestort og uforløst eksportpotentiale på cykelområdet," siger Marianne Weinreich, mobilitetschef hos VEKSØ A/S og formand for cykelambassaden:

"Men der skal investeres i området for at folde potentialet ud. Hvis vi for alvor vil øge eksporten og skabe vækst og arbejdspladser, skal vi satse på helhedsløsninger – i stedet for at fortsætte som i dag, hvor virksomheder inden for cyklisme, mobilitet og urbanisering agerer individuelt på eksportmarkedet."

Udlandet efterspørger løsninger

Cykelambassaden vil gerne stå i spidsen for eksportsatsningen. Men med begrænsede midler og bare en enkelt halvtidsansat medarbejder kan ambassaden ikke klare gearskiftet på egen hånd.

"Vores medlemmer er eksperter i at tænke, tegne, beslutte og bygge til cyklister – og vi har den unikke fordel, at vi også repræsenterer danske cykelbyer, der kan fungere som show cases," siger Marianne Weinreich. 

"Men for at skabe de helhedsløsninger, som de udenlandske byer efterspørger, så skal vi samtænke alt det, vi kan – planlægning, polisk behandling, infrastruktur, kampagner osv. Det er en stor opgave, og derfor er vi i dialog med Udenrigsministeriet og Eksportrådet om økonomisk støtte til arbejdet," fortæller Marianne Weinreich. 

"Med lidt større økonomiske muskler kan vi fx skabe et professionelt besøgscenter, der laver guidede ture til de førende danske cykelbyer og tilbyder pakkeløsninger til udenlandske byer, der vil bygge en cykelkultur op."     

Vi får konkurrence

Men det er nu, der skal smedes, pointerer Cykelambassadens formand. For andre har fået øje på cyklismens potentiale – og har indstillet ambitionerne skyhøjt. Fx vil Paris være verdens bedste cykelby i 2020, og i Holland fik Dutch Cycling Embassy sidste år et treårigt tilskud fra staten til sit arbejde med at fremme eksporten. 

"Det er meget enkelt. Lige nu bliver der investeret mange millioner i cyklisme verden over – og hvis Danmark vil have, at cykelboomet skal komme danske virksomheder til gode, så er det nu, vi skal handle," siger hun.

Cyklistforbundet er medlem af Danish Cycling Embassy, som ud over danske virksomheder og ngo’er også tæller en række kommuner og har Vejdirektoratet som observatør.  Læs mere

Verdens første cykelambassade - Cycling Embassy - blev stiftet i 2009, og Cyklistforbundet var med fra starten.  Læs mere på cycling-embassy.dk