128

Fokus på farlige skoleveje i Ryparken

Alle Børn Cykler-kampagnen skal få flere børn til at cykle, men nogle steder er skoleveje for farlig. Blandt andet ved Ryparken i København. To lokaludvalg og Cyklistforbundet sætter fokus på problemerne ved at følge to elever i skole på cykel.

Af Lasse Skou Hauschildt
08. september 2014

Klemt mellem jernbane og motorvej

Alle Børn Cykler er navnet på Cyklistforbundets landsdækkende skolekampagne, der løber af stablen i disse dage. Men for skolebørn bosat i Ryparken er det nemmere sagt end gjort. De er nemlig klemt inde mellem Helsingørmotorvejen, jernbanen og Svanemølle kaserne, hvilket betyder, at de har en både lang og utryg vej til skole.

Tirsdag d. 9. september sætter Bispebjerg og Østerbro Lokaludvalg fokus på problemerne ved at følge to drenge fra lokalområdet i skole på cykel – og Cyklistforbundet direktør Klaus Bondam cykler med:

”Hvis vi vil bevare vores stærke cykelkultur med alle de fordele, den giver for sundheden, miljøet og fremkommeligheden, så skal vores børn have mulighed for at cykle til skole. Det er kernen i kampagnen Alle Børn Cykler. Men forudsætningen er naturligvis en sikker skolevej. Derfor bakker Cyklistforbundet 100 pct. op om bestræbelserne for en mere tryg og sikker skolevej for Ryparkens skolebørn.

Utrygge elever kører skolebus

Børnene i Ryparken tilhører henholdsvis Lundehusskolens distrikt og Kildevældsskolens distrikt. For skolebørnene til Lundehusskolen betyder det op mod 1,7 km. til skole. Skolevejen krydser motorvejen og går ad store veje. De fleste børn vælger at tage skolebussen som henter og bringer. Elever i Kildevældsskolen skal køre langs motorvejen, passere farlige kryds og har 2,1 km til skole. I fugleflugtslinje er der dog kun 600 meter til skolen.

Men det er ikke kun Ryparkens børn som har problemer med at komme omkring på cykel. Alle borgere, som gerne vil ind til centrum, eller blot til Østerbro for at bruge kultur eller sportsfaciliteter, skal via cykelstierne langs motorvejen.

Løsningen er en bro

Bispebjerg og Østerbro Lokaludvalg har længe haft fokus på dette, og har et forslag til en ny forbindelse som vil kunne ændre billedet radikalt. Med en forbindelse gennem Svanemølle Kaserne og bro over banen, så vil skolebørn og alle andre beboere i Ryparken nemt og trygt kunne komme til skole, det nye kulturhus ved Kildevældsskolen, og andre sports- og kulturtilbud.

Cyklistforbundet gør en forskel

Sikre skoleveje er et af Cyklistforbundets centrale indsatsområder. For nylig var Cyklistforbundets lokale afdeling i Gladsaxe medvirkende til, at Gladsaxe Kommune afsatte 22 millioner til at forbedre cyklisters forhold i kommunen, herunder nye cykelstier ved de mest befærdede skoleveje.

Læs mere

  • Læs mere om forslaget til en ny stiforbindelse i Ryparken her
  • Læs mere om Gladsaxe Kommunes sikre skoleveje her