Det er en myte, at flest kvinder kommer til skade på cykel. Foto: Marie Hald

0

Farvel til myten om flest kvinder i cykelulykker

Mænd og kvinder er stort set lige ofte involveret i cykelulykker. Men der er forskel på, hvor og hvornår vi kommer galt afsted, viser nye tal fra Vejdirektoratet.

Af Rikke Ravn Faber og Christina Britz Nicolaisen
11. maj 2016

Det er en udbredt opfattelse, at kvinder har flere uheld på cykel end mænd. Men en ny undersøgelse fra Vejdirektoratet afliver myten. Opgørelsen viser, at der stort set ikke er kønsforskel på antallet af ulykker. Men typen af ulykker er forskellige - kvinder kommer oftere til skade i kryds og rundkørsler, mens mænds oftere er involveret i ulykker på lige vej og cykelstier.

Hvorfor er kønnet vigtigt?

Cyklistforbundet har spurgt Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirketoratets Trafiksikkerhedsafdeling, hvorfor en undersøgelse af kønsforskelle i cykelulykker overhovedet er interessant:

"Vi har over en årrække set geografisk på ulykkestallene og udpeget sorte områder og grå strækninger, der kunne arbejdes med. Men i dag er der så få dræbte i trafikken, at vi skal til at krydstjekke data på nye måder, hvis vi vil fortsætte med at mindske antallet af alvorlige ulykker".

Og i det her tilfælde dukkede der ny viden op?  

"Præcis. Når vi korrigerer for, at kvinder cykler mere end mænd, så kan vi nu aflive den ret sejlivede fordom om, at cyklister med flagrende hår og blomster på cykelkurven har større risiko end andre for at havne i ulykkesstatistikken. Der er ingen væsentlig forskel på, hvor ofte kvinder og mænd er involveret i cykelulykker". 

Hvad kan I bruge den viden til? 

"På et mere detaljeret plan kan vi se, at kvinder kommer til skade i en anden type ulykker end mænd. Det er ret tydeligt, at det er kvindelige cyklister, vi skal have i tale, hvis vi vil mindske antallet af ulykker i kryds. Og så skal vi populært sagt have lært mændene at køre lige ud, for det er i overvejende grad på cykelstier og landeveje, de kommer til skade".  

Hvis vi fokuserer på krydsulykkerne og behovet for at få kvinderne i tale – hvordan gør man så det mere konkret?

"Ja, det lyder lidt, som om vi skal til at have lyserøde cykelstier i krydsene … Det skal vi nok ikke. I praksis giver Vejdirektoratet den nye viden videre til forskellige samarbejdspartnere – det kan være politi, kommuner eller jer i Cyklistforbundet – som så bruger den til at målrette indsatsen på trafiksikkerhedsområdet. I det her tilfælde tror jeg fx, at Rådet for Sikker Trafik vil kunne bruge tallene til at se på, om deres kommunikation og kampagner taler til den rigtige målgruppe".

I hvor høj grad er der brug for at se nærmere på cyklisternes sikkerhed?

"De seneste år er der sket en stigning i antallet af dræbte cyklister. Derfor har Vejdirektoratet sammen med bl.a. Cyklistforbundet nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan man vender udviklingen. Og der vil alle mulige former for detaljeret viden om cyklister komme os til gode".

Nøgletal fra undersøgelsen

Mænd cykler de længste ture

  • Mænd cykler 53 % af alle cyklede kilometer
  • Mænd er involveret i 54 % af alle cykelulykker
  • Flest mænd i alderen 35-54 kommer til skade på cykel

Kvinder cykler flest ture

  • Kvinder cykler 47 % af alle cyklede kilometer
  • Kvinder er involveret i 46 % af alle cykelulykker
  • Flest kvinder i alderen 18-34 år kommer til skade på cykel

Læs hele Vejdirektoratets rapport "Kønsforskelle i cykelulykker"