Foto: Cyklistforbundet

83

Flere børn i ladcyklerne

Reglerne for cykler og udstyr skal revideres, og Cyklistforbundet har flere ændringsforslag. Bl.a. skal det være muligt at have mere end fire børn med i ladcyklen.

Af Lotte Malene Ruby
16. marts 2015

Ladcyklen er et genialt redskab for dagplejere, som har mange flere udflugtsmuligheder inden for rækkevidde på cykel end på meget små, tykke gåben. I dag er det tilladt at fragte fire børn i en ladcykel – men hvad nu, hvis dagplejere har fem børn?

Cykler, der er bygget til sikker transport af flere end fire børn, findes. – og de er allerede i brug i Sverige med stor succes. Men herhjemme står udstyrsbekendtgørelsen i vejen – nærmere bestemt den 15 år gamle bekendtgørelse nr. 316 af 20. maj 1999 om cyklers indretning og udstyr.

Hurra for nye regler

Derfor glæder det Cyklistforbundet, at der nu er planer om at revidere bekendtgørelsen.

”Bekendtgørelsen er et godt og nyttigt regelsæt, men visse steder er reglerne forældede. Så det er vi glade for, at der nu er mulighed for at rettet op på. Det giver jo ingen mening at afskære små børn fra at komme på tur, når der ikke er en sikkerhedsmæssig begrundelse,” udtaler Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet.

Bedre forståelighed

Bekendtgørelsen rummer også en lang række regler om fx lygter og reflekser, som de fleste af reglerne er Cyklistforbundet godt tilfredse med. Men desværre er bekendtgørelsen skrevet i et sprog, som gør reglerne svære at forstå for almindelige mennesker.

”Vi får mange henvendelser fra folk, som er i tvivl om reglerne, fordi sproget i bekendtgørelsen er lige livlig knudret. Det er der en god anledning til at rette op på, når bekendtgørelsen alligevel skal revideres. Så er det sproglige i hvert fald ikke nogen hindring for at loven bliver overholdt,” påpeger Klaus Bondam.

Læs mere

Pr. 1. juli 2016 er en ny udstyrsbekendtgørelse trådt i kraft: