Den nye cykelbekendtgørelse giver fremover mulighed for at køre med flere børn i ladcyklen. Foto: Marie Hald

0

Nu må du have seks børn med i ladcyklen

En ny cykelbekendtgørelse er netop trådt i kraft. Med bekendtgørelsen er det omsider blevet lovligt at medbringe op til seks børn i en dertil indrettet ladcykel, og det åbner nye muligheder for børneinstitutioner og dagplejere, der fremover kan tage flere børn med på tur.

Af Jan Thane
04. juli 2016

Det er Færdselsstyrelsen, der udsteder den nye cykelbekendtgørelse, som kort fortalt beskriver hvilke krav, der stilles for, at cykler er lovlige i Danmark.

Med bekendtgørelsen bliver det lovligt at transportere op til seks børn på en cykel, hvor det før kun har været lovligt at have op til fire børn siddende på cyklen.

For at køre med seks eller færre børn i cyklen, kræver det at cyklen er indrettet til det. Der skal altså være siddepladser til alle børnene, og de skal være tilpasset barnets vægt og højde. Samtidig skal børnene være fastspændt og føreren af cyklen være fyldt 15 år, fremgår det af bekendtgørelsen.

Cyklistforbundet har længe arbejdet for denne ændring, da det kan betyde, at ladcyklen i højere grad kan bruges i dagligdagen, når børnehaver, dagplejemødre og store familier skal på tur:

"Vi har i årevis fået henvendelser fra bl.a. dagplejemødre, som spurgte til, hvorfor det ikke var lovligt at medbringe flere børn i ladcykler. De kunne godt tænke sig muligheden for at tage hele børneflokken med i ladcyklen, men da det før kun var lovligt at medbringe fire børn i cyklen, måtte de ofte blive hjemme. Også børnehaver får nu bedre muligheder at tage større grupper af børn med på tur i ladcykler", siger Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet

Der er også en række andre ændringer i den nye cykelbekendtgørelse, som samtidig samler de tillægsbekendtgørelser som gennem årene tilføjet den tidligere cykelbekendtgørelse.

Blandt andet behøver cykellygter med flere lysstyrker nu kun at opfylde bekendtgørelsens lyskrav om 5 timers brugstid med én af lysstyrkerne. Derudover må elcykler fremover kun markedsføres og sælges under betegnelsen ”Elcykler”, såfremt elcyklen opfylder bekendtgørelsens krav.