DR København

193

Pas på højresving

Dansk Fodgænger Forbund har en ide

Af Frits Bredal
31. juli 2012

Dansk Fodgænger Forbund foreslår et pointsystem, så man kan se hvor farligt/ufarligt de forskellige lyskryds er. Pointene skal tildeles ud fra 17 forskellige kriterier. Læs historien her

Cyklistforbundets direktør Jens Loft Rasmussen er som udgangspunkt glad for et øget fokus på de svage trafikanter, men han har en anden indfaldsvinkel til problemstillingen:  

"Vi har i mange år argumenteret for en udvidet skadestuestatistik og et mere offensivt arbejde i forhold til sorte pletter i trafikken - og det vil vi fortsætte med. Havarikommissionen for vejtrafikulykker har udarbejdet en særlig rapport om cyklistulykker i kryds. Det er Cyklistforbundets udgangspunkt," siger Jens Loft Rasmussen.