Foto: Cyklistforbundet/Mikkel Østergaard

Fra deroute til samarbejde

Danmarks rekreative cykelruter skriger på vedligehold og udvikling. Ønsker vi flere brugere af ruterne, skal kvaliteten hæves. Derfor er Cyklistforbundet medstifter af den nye forening Dansk Cykelturisme.

Af Lotte Malene Ruby
02. marts 2015

12.000 km. Det er – måske – længden af Danmarks samlede netværk af skiltede cykelruter. Men ingen har overblikket. Nye ruter kommer løbende til, mens eksisterende ruter forvitrer pga. manglende vedligehold.

Rutenetværket lever sit eget stille liv stort set uden koordination og løbende kvalitetstjek. Rute 58 findes fx både i Jylland og på Sjælland, og det er ikke den samme rute. I Sydjylland har man regionale ruter med etcifrede numre, som ellers var tiltænkt de nationale ruter. Og generelt er mange ruter så mangelfuldt vedligeholdt, at cykelturen ofte ender som en frustrerende skattejagt efter forsvundne skilte. Danmark – engang et foregangsland inden for cykelturisme – fremstår i dag som en amatør.

Ny strategi

Men det nytter ikke at slå hinanden eller de ansvarlige kommunerne oven i hovedet med cykelskilte, der peger den forkerte vej. Det er noget helt andet, der skal til – og i det store cykelturismeprojekt ”Powered by Cycling: Panorama,” som blev født i Cyklistforbundet, valgte man en anden strategi.

”I projektet fandt vi frem til de gode argumenter for at investere i cykelturisme og tog derefter dialogen med cykelturismens mange aktører. Gulerod i stedet for pisk. Projektet gav os midler til at føre en række konkrete tiltag ud i livet. Men vi var aldrig kommet igennem til kommunerne, hvis penge havde været det eneste, vi havde med i posen,” forklarer Jesper Pørksen, projektleder i Panorama-projektet.

Det var bl.a. helt afgørende, at få præsenteret de mange gode og mere langsigtede perspektiver, der er i at styrke cykelturismen.

”Vi ved, at der er økonomisk ræson i cykelturismen. At et stærkt rutenetværk er med til at tiltrække cykelturister til Danmark. Det er turister, som i sidste ende kommer både kommunerne og statskassen til gavn. Og hvem siger, der er en modsætning mellem en god turistrute og en, der er god for lokale brugere? Som lokal bruger vil jeg jo også gerne opleve god skiltning, høj trafiksikkerhed og et nogenlunde jævnt underlag”, siger Jesper Pørksen.

Store ambitioner

Jesper Pørksen er sekretariatsleder i den nystiftede forening Dansk Cykelturisme, som Cyklistforbundet er medstifter af. Det er foreningens ambition, at Danmark igen skal kunne måle sig med de bedste cykelferielande i verden.  Ifølge Jesper Pørksen kræver det især to ting:

”Cykellandet Danmark har brug for stærke nationale ruter, som går gennem den smukkeste natur og til de store attraktioner; ruter, som forbinder knudepunkter med hinanden, og som kan være spydspids i fortællingen om Danmark som et godt sted at cykle – også i ferien. For en skiltet cykelrute er blot asfalt, hvis der ikke er koblet service og formidling til.”

”Og til det store flertal af cyklister, som ikke følger en national rute, har vi brug for et ensartet, sammenhængende og lettilgængeligt cykelnetværk; et netværk, som retter sig mod alle slags brugere – turister og lokale, langturs-, kortturs-, fritids- og hverdagscyklister – og som aktiverer cykelegnet infrastruktur generelt i Danmark. For det har vi nemlig rigtig meget af”, slutter han.

En længere artikel om samme emne har været bragt i Trafik & Veje, Nr. 2-2015.

Om Panorama-ruterne:

Projektet Powered by Cycling: Panorama er sat i verden for at give Danmarks turister gode oplevelser på cykel. Projektets 26 nye, korte cykelruter, med forbedret infrastruktur, cykelvenlige overnatningssteder, international markedsføring og salg af pakkerejser medvirker til at gøre Danmark til en cykeldestination i verdensklasse og skaber vækst i kystturismen.

Projektet er knyttet til de to velbesøgte langtursruter: Vestkystruten (Tønder-Skagen) og København-Berlin ruten (Gedser-København). Partnere i Powered by Cycling: Panorama er Region Midtjylland, Østdansk Turisme, Destination Sydvestjylland, Nationalpark Thy, VisitDenmark, Campingrådet og Dansk Turismefremme.

Cykelturismeprojektet ”Powered by Cycling: Panorama” har modtaget støtte fra den europæiske fond for regional udvikling, Arbejdsmarkedets Feriefond og Tips- og Lottomidler til friluftslivet.

Læs mere om ruterne på Cyklistforbundets hjemmeside.

Dansk Cykelturisme er en ny forening, som har til formål at:

• udvikle cykelturismen i Danmark
• skabe sammenhæng mellem cykelturismeindsatser i Danmark
• skabe vækst i turismeerhvervet via cykelturisme

Foreningen er stiftet af Cyklistforbundet, VisitDenmark, Campingrådet, Dansk Turismefremme, Sydvestjysk Udviklingsforum og Østdansk Turisme.

Læs mere på www.cykelturisme.dk

 

Skriv en kommentar

Skriv på afdelingens side

Opret en profil - det tager 30 sekunder

1 kommentarer

  • Af Poul Petersen,  2. marts 2015
    Vi er nogle stykker, der føler os kørt godt og grundig ud på et sidespor. Der er blevet dårligere samarbejde med kommunerne, det nye turistværk, (Stevns-Faxe-Næstved, og ikke mindst Vordingborg), satser ikke på Cyklistforbundets medlemmer, men taler om fyrtårne, (er dette noget ved havet). Hvorfor satser Cyklistforbundet ikke på de aktive, der var engang et cykelturistudvalg, dette har været inaktiv i flere år. Så til det gode, har selv et godt samarbejdsforhold i Faxe Kommune, både med lodsejere, vejmyndigheder, og ikke mindst de større godser, der ligger området. Faxe og Stevns kommuner, vil gerne gøre Berlin-København cykelruten til en spændende oplevelse for cykelturister.
    Hilsen Poul, Faxe.