Foto: Mikkel Østergaard

0

Glatte cykelstier er hovedsynderen, når vi dropper cyklen om vinteren

Mange cyklister trodser kulden og mørket og fortsætter med at cykle om vinteren. Men en ny undersøgelse udført af Epinion for kampagnen ”Ta’ Cyklen Danmark” viser, at endnu flere ville tage cyklen i vinterhalvåret, hvis cykelstierne blev ryddet og saltet bedre og var bedre oplyste.

Af Cyklistforbundet
01. november 2016

Undersøgelsen, der er gennemført blandt 1001 personer i alderen 30-59 år, der i sommerhalvåret cykler mindst 3 gange ugentligt, viser, at der er en mindre andel, der stopper med at cykle om vinteren.

Der er 30% af de moderat aktive sommercyklister, der stopper med at cykle i løbet af vinterhalvåret. Blandt de meget aktive sommercyklister er tallet derimod kun 10%. At en del holder op med at cykle om vinteren er ikke i sig selv en overraskelse. Det slående er derimod årsagerne, som cyklisterne giver meget tydeligt udtryk for.

Usikre cykelstier får flest til at hoppe af cyklen

Vejret og stiforholdene har stor betydning for, at man cykler mindre i vinterhalvåret end i sommerhalvåret. Hele 67% stopper med at cykle fordi det er glat, 44% stopper med at cykle, fordi det er koldt og 37% stopper med at cykle, fordi det regner mere i vinterhalvåret. Adspurgt om, hvad der kunne få cyklisterne til at cykle om vinteren, er de hyppigste svar blandt andet: ”Der skulle være bedre cykelstier og bedre saltning når det er glat. Der skal ligeledes være bedre rydning, når det sner”, ”Cykelstier med god belysning hele vejen”, ”Adskillelse af blød trafik fra bilerne”.

Der er også en andel, der stopper med at cykle, fordi det bliver mørkt i vinterhalvåret. Dette er således tilfældet for 29% af de adspurgte. Andelen af cyklister der stopper, fordi det er mørkt, og fordi de føler sig utrygge om vinteren, er størst blandt kvinder.

"Undersøgelsen viser med al tydelighed, at kommunernes ofte utilstrækkelige snerydning og saltning af cykelstierne har afgørende betydning for, at mange ikke tør eller kan cykle i vinterhalvåret. Sikring af cykelvejene i form af belysning i den mørke tid samt adskillelse fra den hårde trafik, har også stor betydning, da det for cyklisterne i høj grad også handler om trafiksikkerhed og dermed om tryghed", siger Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet.

November og december er de farligste måneder

I forhold til antal kørte kilometer på cykel, sker der flest cyklistulykker med personskade i november og december måned. Tallene kan tilskrives flere forhold. Dels glatte og dårligt ryddede stier, dels bilisterne hastighed, der ikke tilpasses forholdene og dels den lave sol i foråret og efteråret, der blænder trafikanterne. November er den måned på året, hvor flest cyklister kommer til skade pr. cyklede kilometer.

"Når cykelstierne ikke er sikre nok om vinteren, er konsekvensen, at mange vælger at tage bilen i stedet viser undersøgelsen. Kommunerne kan altså mindske biltrafikken i vintermånederne ved at salte og rydde bedre, og derved kan de også lette trafikken på vejene, som i forvejen er hårdt belastede", afslutter Klaus Bondam.