Nej til flere biler i København

Cyklistforbundet er med i grøn alliance mod flere biler i København

162

Nyt grønt samarbejde

Modstandere af havnetunnel i fælles alliance

Af Frits Bredal
07. februar 2013

En række grønne organisationer danner nu fælles front i debatten om trængsel og alternativer til bilen. Cyklistforbundet er en del af den grønne alliance, der netop har oprettet Facebook-gruppen NejTilFlereBilerIKBH

Formålet med det nye Facebook-forum er en debat om, hvordan København skal udvikle sig i fremtiden og en fælles modstand over for planerne om en havnetunnel til 27 milliarder.

"En motorring i et rør under jorden - i omfang svarer det til at bygge en Storebæltsbro under København. De 27 milliarder kan investeres bedre, hvis formålet er at skabe et bedre og mere grønt byliv. Man kan få mange cykelstier, kollektiv trafik og grønne områder for 27 milliarder,” siger Erik Hjulmand, formand for Cyklistforbundets afdeling i København.

Den grønne alliance

Udover Cyklistforbundet består den grønne alliance af Danmarks Naturfredningsforening, NOAH-Trafik, Rådet for Bæredygtig Trafik, Cykelrepublikken, Det Økologiske Råd, Klimabevægelsen og Københavns teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal.

Hvad synes du om en motorring under København? Gå ind på siden og deltag i debatten.