Cyklistforbundet om infrastrukturplan

Hvorfor ikke større og mere grønne ambitioner for de 47% af danske hverdagspendlere, der har under 10 km. til deres arbejde, spørger Cyklistforbundet i anledning af regeringens og DF's nye infrastrukturplan.

0

Regeringens infrastrukturplan er slet ikke ambitiøs nok i forhold til cykler og grøn omstilling

Det er tilbageskuende og visionsløst, når regeringen og Dansk Folkeparti lader ny cykelpulje køre over en så lang tidsperiode som frem til 2030. Behovet for trygge og sikre cykelstier over hele landet er her nu. Det er nu, at vi som samfund skal styrke hverdagscykling og bruge cyklen som løftestang til et sundt og bæredygtigt Danmark.

13. marts 2019

Regeringen og Dansk Folkeparti har i deres netop offentliggjorte infrastrukturplan afsat 1 mia kr. i en statslig cykelpulje frem mod 2030. Direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam, anerkender intentionen og glæder sig over, at der er sat penge af til at styrke hverdagens cykling. Det har Cyklistforbundet arbejdet for i flere år – senest med udspillet CYKELLAND.NU.

Men planen er ikke ambitiøs nok hverken i forhold til cykelområdet eller til grøn omstilling:

- Før vi falder bagover af begejstring og jubel, kan vi konstatere, at beløbet svarer nøjagtig til det, der blev afsat i 2009-14. Altså samme beløb bare over en betydelig længere tidsperiode. Det er beklageligt, tilbageskuende og visionsløst. 47% af alle pendlerture for beskæftigede i Danmark er 10 km eller derunder. Der er dermed ikke mindst med elcykler et kæmpepotentiale for at øge cykeltransporten. Det udnyttes slet ikke med denne plan, siger Klaus Bondam.

Han peger på, at år for år tager færre og færre danskere cyklen i hverdagen. Ifølge Vejdirektoratet er cykelandelen af alle ture gennemført af 10-85 årige bosat i Danmark faldet fra ca. 17% i 2014 til ca. 14% i 2018.

Det er uhensigstmæssigt af flere grunde. I en tid, hvor danskerne sidder sig i ihjel, og livstilssygdomme belaster de offentlige sundhedsbudgettet markant, er hverdagscykling en vigtig del af et sund og aktiv hverdag. Samtidig tager cykler 1. prisen for grøn transport.

Motorvej, motorvej, motorvej

- Cyklen er en vigtig del af løsningen, når vi skal skabe fremtidens klimavenlige og bæredygtige samfund. Det bliver hverken grønnere eller sundere end med cyklen. Den fremlagte infrastrukturplan er fortidens løsninger til fremtidens udfordring. Det er motorvej motorvej motorvej. Det enorme potentiale for at øge hverdagscykling og udnytte de enorme fordele i forhold til sundhed, klima og trængsel, som ligger i det, udnyttes slet ikke godt nok, siger Klaus Bondam.

Han kalder det desuden dybt uheldigt, at der satses så entydigt på motorveje, når hele 38.8% af danske familier ifølge tal fra Danmarks Statistik ikke har en bil og dermed er henvist til offentlig transport, cykel og gåben.

- Vi er som samfund nødt til at planlægge meget mere fokuseret også for de mange, som ikke har en bil, siger Klaus Bondam.

Han ærger sig samtidig over, at det er et så smalt forlig.

- Trafikaftaler er noget, der vedrører alle danskere. Derfor er det trist, at det er så smalt politisk forlig. Jeg håber, at de efterfølgende forhandlinger med Folketingets øvrige partier eller det kommende valg kan ændre på dette. Og sikre flere midler til bæredygtig og ambitiøse cykelpolitiske indsatster.