37

Ingen vil cykle i døde byer

Det er ikke kun den lille købmand, der må lade livet, når nye storcentre lægger bykernerne øde. Cykelkulturen og dermed også folkesundheden ryger samme vej.

Af Lotte Malene Ruby
23. februar 2015

Flere indkøbscentre betyder dårligere folkesundhed. Det faktum er næppe med i overvejelserne hos politikere og planlæggere, når de sidder og beslutter, om der skal bygges store shoppingcentre på bekostning af små lokale erhvervsdrivende eller ej. Men det burde det være, mener Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam:

”Et lokalområde er jo en sammenhængende organisme, og rører man ved ét element, risikerer man, at hele organismen bliver syg af utilsigtede bivirkninger. Når vi får længere til indkøbsmulighederne, så er der flere, der tager bilen og færre, der tager cyklen, og det går altså ud over folkesundheden,” påpeger han.

Folk vil handle lokalt

En ny Megafon-undersøgelse, som er udført for De Samvirkende Købmænd, viser da også, at et stort flertal af befolkningen lægger stor vægt på muligheden for at kunne handle dagligvarer i nærheden af, hvor de bor. Hele 82 pct. af de adspurgte lægger stor vægt på at have butikker i lokalområdet, når de skal vælge bopæl.

”I Cyklistforbundet har vi påpeget disse sammenhænge i mange år: En levende by er en by med cykler, fodgængere, butikker, caféer og mennesker på gaderne. Det gælder uanset om byen er lille eller stor. Hvis livet flyttes til storcentret, så ligger byen øde og hen. Det gode lokalmiljø er udgangspunkt for det gode liv – og også for det sunde liv,” siger Klaus Bondam.

Cyklerne er trængt på landet

Forskningen viser, at en hverdagscyklist har 10 raske leveår mere end andre trafikanter. Den viser også, at afstandene mellem bopæl, arbejde, skole og ikke mindst indkøbsmuligheder er helt afgørende for, om vi cykler. Samtidigt viser transportvaneundersøgelserne, at cyklerne allerede i dag er hårdt trængt i mange landområder.

”Det er ikke kun den lille købmand, der må lade livet, når storcentrene lægger bykernerne øde - cykelkulturen og dermed folkesundheden ryger samme vej. Ingen cykler i døde byer ,” understreger Cyklistforbundets direktør.

Et debatindlæg fra Cyklistforbundet om samme emne var søndag d. 22. februar 2015 trykt i Jyllands-Posten.