Klaus Bondam, Cyklistforbundet
265

Klaus Bondam i Politiken: "Når vi ukritisk udpeger syndebukke, skaber vi afstand mellem trafikanter"

Politiken bragte tirsdag d. 22. juli et læserbrev forfattet af Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam. Læserbrevet handler om cyklistadfærd og Cyklistforbundets holdninger til denne.

Af Lasse Hauschildt
22. juli 2014

Det er da cyklisternes egen skyld

"Cyklisterne kører råddent, så det er deres egen skyld, hvis de kommer til skade. Det er en påstand vi i Cyklistforbundet for tiden møder næsten dagligt. Senest opildnet af politiets cykelrazzia i København. Og ja, der er en hel del cyklister, som kører råddent, og de skaber frygt og ikke mindst irritation blandt deres medtrafikanter. Men det er ikke dem, som kommer til skade! Ikke primært i hvert fald."

Sådan indleder Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam sit læserbrev i Politiken. Han peger på, at det faktisk ikke er de cyklister der kører råddent som giver udslag i ulykkesstatistikkerne, men at det i langt højere grad er ældre cyklister. Og omvendt er det sjældent cyklister i aldersgruppen 18-45 der kommer alvorligt til skade. Og sandheden er i virkligheden at mange ulykker er en kompleks sammensætning af fejl fra både cyklister og bilisters side, eller at vejindretning og oversigtforhold spiller en væsentlig rolle. Han skriver:  

”Det er med andre ord ikke cyklisternes egen skyld, at de kommer til skade i trafikken. Og det er heller ikke bilisternes skyld. Men når vi ukritisk udpeger syndebukke, så skaber vi afstand mellem trafikanter. Vi skaber grobund for irritation, ligegyldighed og tærer på den gensidige ansvarsfølelse, som er forudsætningen for en tryg og sikker trafikkultur.”

Og han fortsætter:

”Som Cyklistforbund er det vores ansvar at påtale, når cyklister kører råddent. Det gør vi hellere end gerne. Vi har netop søgt og fået penge fra Cykelpuljen til et stort adfærdsprojekt, som skal kortlægge cyklisterne uheldige vaner – og udmunde i en målrettet kampagne mod dårlig trafikadfærd i vores egne rækker. Men det er også Cyklistforbundets ansvar at forsvare den cyklist, der bliver kørt ned bagfra af en bil i høj fart. Især hvis dette menneske eller de pårørende efterfølgende skal høre, at det bare var cyklistens egen skyld. Det er hermed gjort.”

Læserbrevet kan findes i dets fulde længde i Politiken d. 22. juli 2014, sektion 2, side 6.