Foto: Thomas Lill/Cyklistforbundet

138

Lavere fartgrænser i byerne

Cyklistforbundet i Politiken: Indfør 30 km/t zoner

Af Frits Bredal
16. januar 2014

Livet kan både blive lettere og mere sikkert for cyklister i de danske byer, fremgår det af artikel i dagens Politiken.

Ifølge Politiken er transportminister Pia Olsen Dyhr positiv over for forslag fra eksperter, kommuner og organisationer som Cyklistforbundets om at etablere zoner med fartgrænser på 30 km i timen.

Cyklistforbundet er sammen med et netværk af 67 europæiske ngo’er er gået sammen i European Citizen’s Initiative ”30 km/h – making streets livable” for at samle underskrifter for en EU-fastlagt 30 km/t-grænse i byernes boligområder. Men som Politiken skriver i dag, mener Cyklistforbundet, at udviklingen mod lavere hastigheder skal gå hurtigere: 

”Danmark er på dette punkt bagud i forhold til blandt andre Sverige, selv om brug af 30 km/t-zoner er en samfundsøkonomisk billig vej til større trafiksikkerhed for ikke mindst de svage trafikanter. Og 30 km/t-zoner i boligområder og omkring skoler vil ikke gå nævneværdigt ud over den faktiske transporttid for bilister,” siger Cyklistforbundets direktør Jens Loft Rasmussen til avisen.

Cyklistforbundets direktør henviser til Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, der i sin seneste rapport ’Ulykker med fodgængere’ anbefaler flere 30 km/t-zoner i centrale byområder.

Positiv transportminister

Transportminister Pia Olsen Dyhr er positiv over for Cyklistforbundets ønsker:

»Jeg synes, det er en spændende idé at se på muligheden for at udvide brugen af lokale hastighedszoner, og jeg vil drøfte den med justitsministeren«, siger Pia Olsen Dyhr i en mail til Politiken.

Transportministeriets eget arbejdspapir ”Sikkerhed og tryghed på cyklen” konkluderer, at 30 km/t-zoner mindsker risikoen for personskade hos cyklister.

Pia Olsen Dyhr siger til Politiken, at hovedreglerne på området hører under Justitsministeriet, men hun fremhæver samtidig, at regeringen vil fremme trafiksikkerheden:

”Det er en prioritet for regeringen at fremme cyklismen, for cyklen er god for vores sundhed og miljø – og ikke mindst trængslen. Derfor har vi igangsat arbejdet med udviklingen af en ny national cykelstrategi.

Målsætningen er, at mange flere skal tage cyklen på både de korte og lange ture. Her er sikkerhed og tryghed væsentligt. Det skal nemlig være både sikkert og trygt og ikke mindst nemt at komme frem på cykel,” skriver ministeren i sin mail til Politiken.