Foto: Aarhus Cykelby

76

Mindre skat på cyklister

Danske pendlere cykler sjældent mere end tre kilometer. Derefter falder valget som regel på bil, bus eller tog. Derfor foreslår Cyklistforbundet et nyt befordringsfradrag, som skal øge incitamentet til at vælge sund og grøn transport – og der er opbakning fra et flertal af folketingskandidaterne.

Af Lotte Malene Ruby
23. april 2015

Cykling øger folkesundheden, skåner miljøet, reducerer trængslen – og  sparer samfundet for milliardudgifter hvert år. Alligevel bidrager skattesystemet ikke til at få flere til at vælge cyklen. I dag tilfalder befordringsfradraget alene folk, som dagligt kører mere end 24 km mellem hjem og arbejdsplads. Det betyder, at det stort set kun er bilister og togpendlere med langt til arbejde, der opnår skattefordelen.

Derfor ønsker Cyklistforbundet et særligt befordringsfradrag for cyklister, som vil styrke incitamentet til at tage cyklen. Ikke mindst på de lidt længere ture over tre km.

”Selv om Danmark er internationalt kendt som cykelland, så kører vi stadig rigtig mange unødvendige, korte ture i bil. Det er skidt for sundheden og miljøet, men der skal mere end gode argumenter til, for at ændre folks indgroede hverdagsrutiner,” udtaler Klaus Bondam, som er direktør i Cyklistforbundet.

Økonomi kan ændre vaner

Cyklistforbundet mener, at skattesystemet, som allerede i dag benyttes som redskab til at understøtte samfundsudviklingen, skal tages i brug for at flytte en del af de bilister, som kører mange korte ture i byzonerne over på cykler. I dag er cirka en tredjedel af alle bilture 5 km eller derunder, mens over halvdelen af alle bilture er under 10 km.

”Befordringsfradraget er skabt i den bedste mening for at forhindre affolkningen af landområderne. Men når reglerne virker negativt i forhold til dem, som benytter sund og grøn transport, er der meget god grund til at se på, hvordan lovgivningen kan justeres,” udtaler Cyklistforbundets direktør.

Ud over befordringsfradraget har Cyklistforbundet også kig på reglerne for firmacykler – og den godtgørelse, som medarbejdere kan få, hvis de benytter egen cykel i forbindelse med arbejdet.

Politisk opbakning til forslaget

Cyklistforbundet står ikke alene med sit ønske om, at give befordringsfradraget en cyklistvenlig drejning. En rundspørge mellem kandidaterne til folketingsvalget viser, at 57 pct. er positive eller overvejende positive over for forslaget.

FAKTA:
Cyklistforbundets forslag

Befordringsfradraget for cyklister bør udformes på samme måde som det eksisterende, men med følgende km-grænser:

1) 0 - 6 km                     intet fradrag.
2) 6 - 24 km                   2,05 kr. pr. km.
3) 24 - 120 km                2,05 kr. pr km. (som det eksisterende befordringsfradrag)
4) Over 120 km               1,03 kr. pr. km. (som det eksisterende befordringsfradrag)

Afstanden dækker den samlede rejse t/r mellem hjem og arbejde. Satsen på 2,05 kr. pr. km er samme sats, som i dag gælder alle trafikanter, der pendler 24 km eller derover.