Fotoet stammer ikke fra en rigtig ulykke

97

Ny dødsulykke sætter fokus på højresvingende lastbiler

Endnu en højresvingsulykke – denne gang i Ballerup – får Cyklistforbundet til at gå ud med en ny appel til både cyklister og chauffører om at være ekstra opmærksomme på hinanden. Nye initiativer er på vej fra myndighedernes side, men den menneskelige faktor vejer tungt.

Af Lasse Skou Hauschildt
19. august 2014

En kvindelig cyklist har mistet livet i en højresvingsulykke i et vejkryds i Ballerup. Ulykken skete da en lastbil med anhænger foretog et højresving og ramte cyklisten der kom kørende i samme retning.

Cyklistforbundet har gennem længere tid arbejdet for at mindske antallet af dræbte cyklister ved højresvingsulykker. Det er derfor med stor tristhed at Cyklistforbundet har modtaget nyheden om endnu en dræbt cyklist i netop den type ulykke.

Tilbage i marts 2014 lancerede Transportminister Magnus Heunicke en ny strategi mod højresvingsulykker. Strategien indeholdt en bred vifte af forslag, men der var lagt op til en særlig indsats på tre områder:

•    Efteruddannelse af chaufførerne

•    Optegning af særlige cykelbokse i større kryds

•    Bedre vidensdeling mellem kommunerne om den forebyggende indsats

”Det er tre yderst relevante områder, som vi er helt enige i, at der skal større fokus på. Men vi må se i øjnene, at forebyggelsen af denne type ulykker er en proces, som ikke stopper her. I Cyklistforbundet har vi længe været fortalere for et lovpligtigt orienteringsstop for svingende lastbiler, og det forslag så vi meget gerne testet i pilotforsøg. Mange af ulykkerne skyldes jo netop hastværk og mangelfuld orientering hos chaufførerne, som er under et stort pres under kørsel i byerne.”

Første højresvingsdrab i år

Ifølge Politikens opgørelse over trafikdræbte, er ulykken i Ballerup den første dræbte cyklist i en højresvingsulykke i 2014. Noget kunne derfor tyde på, at den øgede fokus på problemet har været forebyggende i sig selv, men ulykken vidner også om at højresvingsulykker fortsat er et indsatsområde, der bør prioriteres højt.

”Det er dybt tragisk hver gang en person mister livet i trafikken. Uanset hvem det er og hvordan det sker. Men når vi nu igen ser en cyklist blive dræbt af en højresvingende lastbil, er det helt afgørende at vi holder politikerne fast på at gøre indsats mod den her type af ulykker. Højresvingsstrategien tilbage fra marts havde en række gode tiltag, men vi må indse, at det alene ikke kan løse problemet. Den menneskelige faktor vejer tungt, og det handler om at skabe øget opmærksomhed hos både cyklisterne og chaufførerne. Samtidig skal vi udvikle en infrastruktur, der gør vores vejkryds mere sikre for bløde trafikanter,” siger Klaus Bondam på baggrund af den aktuelle ulykke.

Nye tiltag på vej

Strategien mod høresvingsulykker, der blev offentliggjort tilbage i marts, indeholdt en række anbefalinger baseret på både nationale og internationale erfaringer samt input fra transportbranchen og borgere. Anbefalingerne gik på både infrastruktur, køretøjer og adfærd. I ”Trafikaftale 2014  - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden”, der blev offentliggjort af Transportministeriet i juni 2014, fremgår det at man ønsker at følge op på strategien fra marts. Således er der i aftalen enighed om at udmønte 12,5 mio. kr. til forebyggelse af højresvingsulykker, herunder anlæg af cykelbokse, revision af chaufføruddannelsen, videndeling med kommunerne og kampagner, samt 8,6 mio. kr. til sikre vejkryds, herunder anlægsmæssige tiltag til forebyggelse af højresvingsulykker.