Foto: Mikkel Østergaard

3
335

Ny national cykelstrategi

Regeringen har netop lanceret sin nye cykelstrategi. Cyklistforbundet er begejstret.

Af Frits Bredal
03. juli 2014

”Danmark op på cyklen!” – det er overskriften på den nye nationale cykelstrategi, som transportminister Magnus Heunicke netop har lanceret på regeringens vegne:

”Vi har en lang tradition for at cykle i Danmark, og det gør os til noget unikt ude i verden. Den gode cykelkultur skal vi holde fast i og give videre til vores børn, så de kan få de samme glæder ved at færdes i trafikken på cykel,” skriver transportministeren i forordet til strategien og fortsætter:

”Desværre cykler vi i dag mindre, end vi gjorde tidligere. Det er ret almindeligt for danskerne at sætte sig bag rattet i bilen – også på de korte ture. Det er mageligt, og det er nemt i en travl hverdag. Hvis flere skal op på cyklen, skal vi derfor gøre det mere attraktivt og dermed lettere at vælge cyklen til arbejde, i skole og på fritidsture. Det kan vi f.eks. gøre ved at skabe bedre cykelstier, færre stop, sikre cykelparkeringspladser og nye cykelfaciliteter.”

Cyklistforbundet: Markant og stærkt udspil

Cyklistforbundet var i høj grad medvirkende til den første nationale cykelstrategi i 2007, og har været en af de fremmeste fortalere for en videreudvikling – en ny cykelstrategi, der matcher dagens aktuelle behov og udfordringer:

”Det her er et markant og stærkt udspil fra regeringens side. Et udspil, der ligger helt i forlængelse af regeringsgrundlaget”, siger Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam med henvisning til det oprindelige regeringsgrundlag, hvor de tre oprindelige regeringspartier opstillede et vigtigt mål: ”Det er en vigtig prioritering for regeringen at fremme cyklismen” (Regeringsgrundlaget ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN, 2011).

Den nye cykelstrategi opererer med tre søjler. 1) Hverdagscykling, 2) Aktiv ferie og fritid og 3) Nye og sikre cyklister.

”Fokusområderne i strategien er som at læse fokusområderne for Cyklistforbundets arbejde de kommende år. Hvis ambitionerne i dette udspil bliver realiseret, kan Danmark genetablere sin position som verdens bedste cykelland. Til gavn for de 4 millioner danske cyklister,” siger direktøren i Cyklistforbundet, der har været med i arbejdet med strategien.

Ifølge Cyklistforbundets direktør er Danmark bagefter Holland på en række vigtige parametre, men det kan denne strategi ændre på, hvis den gennemføres, og hvis der afsættes tilstrækkelige midler de kommende år:

”Danskerne vil gerne cykle, hvis det er let og attraktivt. Derfor er vi glade for fokus på ”hverdagscykling”, inklusive konkrete indsatsområder som f.eks. ”bedre og sikker cykelparkering ved stationer og knudepunkter” – det er netop et af de områder, hvor Danmark aktuelt er bagefter Holland,” siger Klaus Bondam, der også er glad for den søjle i strategien, der handler om ”aktiv ferie og fritid”:

”Danmark har alle naturlige forudsætninger for at udvikle sin cykelturisme - en god cykelinfrastruktur, mange cykelstier, en etableret cykelkultur, et fladt landskab, og så er man som cyklist i Danmark altid tæt på vandet. Her er et enormt potentiale. Samtidig vil øget fokus på cykelturisme også skabe omsætning og arbejdspladser.”

Nye og sikre cyklister

”Nye og sikre cyklister” er overskriften på den tredje søjle i regeringens nye nationale cykelstrategi. Et af punkterne under denne søjle er ”børn i sadlen – tryggere cykelruter til skole og fritidsaktiviteter.”

”Cyklistforbundet har igennem mange år kæmpet intensivt for børnene, bl.a. via vores omfattende børnekampagner Alle Børn Cykler og Lys på med Ludvig. Kommer man i gang med at cykle tidligt, bliver man ved med det hele livet – og omvendt. Derfor er vi også glade for strategiens fokus på nye og sikre cyklister”, siger Cyklistforbundets landsformand Jette Gotsche.

Cyklistforbundet vil de kommende år arbejde for, at både staten og kommunerne bidrager til strategiens implementering.

 

Læs mere

 • Download cykelstrategien fra Transportministeriets hjemmeside her
 • Se TV Avisens indslag om den nye cykelstrategi her (start ved minuttal 10.00)
 • Læs artikel i Jyllands Posten om den nye cykelstrategi her
 • Læs artikel i Berlingske om den nye cykelstrategi her

 

 

Skriv en kommentar

Skriv på afdelingens side

Opret en profil - det tager 30 sekunder

3 kommentarer

 • Det slog mig lige: vi skal have en ny cykelstrategi!!!!! Hvad blev der egentlig af den gamle cykelstrategi, - forsvandt den bare op i den blå luft, eller var der ikke nogen i forvejen???

  Der bliver skrevet meget om flere supercykelstier, helt ærligt der kommer ikke flere cyklister ud på cykelstierne, bare fordi der bliver malet en orange stribe langs kanten.

  Det er der ikke meget super over og cykelstien var der jo i forvejen.

  Nææh, få fjernet nogle af alle de forhindringer, der er som overskæringer, vigepligter og dobbelt rødt for cyklister, - og så cykelstier i samme kvalitet, som den vej, den er anlagt ved siden af. Det viser jo bare at entreprenøren godt kan lave ordentlig arbejde, hvorfor skal han så absolut sætte lærlingen til, at lave noget venstrehåndsarbejde når det drejer sig om cykelstien???

  Jo, det har sikkert noget med prioriteringer og budgetter at gøre.

  Husk nu også, at cykelstierne ikke er anlagt for cyklisternes skyld, - de er anlagt for bilisternes skyld, så bilerne kan have vejbanen i fred for disse irriterende cyklister.

  Man kunne jo også når man åbner en ny motorvejsstrækning, som er anlagt parallelt med en eksisterende landevejsstrækning, for eksempel som Hillerødmotorvejen, der er parallel med den gamle Frederiksborgvej. Alle bilerne er jo inde på motorvejen, hvorfor så ikke åbne den gamle landevej for cyklisterne??

  Det giver da meget mere, end det blålys, de der eksisterende supercykelstier repræsenterer!!
 • Af Lars Ellebjerg,  12. juli 2014
  Flotte visioner. Så mangler vi bare reel handling bag, ikke mindst i kommunerne. De store bykommuner arbejder intensivt på at lette trafikafviklingen for bilerne med lange omløbstider og trafikstyring af signalreguleringer.
  De lange omløbstider giver mere kapacitet for bilerne - så vi får flere til at køre i bil, og de gør det mindre attraktivt at cykle, da det giver cyklisterne længere ventetider ved alle de røde kryds, som uundgåeligt kommer. Det er trods alt de færreste cyklister, der kan holde bilernes tempo. Og glem ideen med grønne bølger for cyklister. Dertil varierer cyklisters tempo alt for meget.
  I øvrigt kan der ikke laves grønne bølger for cyklisterne på de mest benyttede cykelstier, da de som regel er sammenfaldende med de store bilveje, hvor der ofte er trafikstyring til gavn for bilisterne, til trods for at det gør det umuligt for de mange cyklister, der kører den samme tur hver dag, at tilpasse tempoet, så det passer med de grønne lys.
  Cykelplanlægningen i Danmark har lav prioritet i forhold til hensynet til biltrafikken. Det ses på planlægningstiltag som ovennævnte, det ses på de mange cykelstier, der er i misserabel forfatning, selv om vejene har en udmærket asfalt, og det ses på statens insisteren på at forringe cykelturisternes muligheder for at komme rundt ved konsekvent ikke at umuliggøre cyklisters færden, når cykelvenlige færger erstattes af broer.
  Så kære regering, drop de flotte ord og lad os se noget reel og troværdig handling.
 • Kære Torben, lad mig besvare dit første spørgsmål med et citat fra ovenstående artikel: "Cyklistforbundet var i høj grad medvirkende til den første nationale cykelstrategi i 2007" - så jo, første nationale cykelstrategi kom i 2007 under VK-regeringen. Men den var selvfølgelig slet ikke perfekt! Cyklistforbundet arbejder jo netop hele tiden for at få cyklerne sat endnu højere på dagsorden - fx at få bedre cykelforhold i hele Danmark, nye og bredere cykelstier, særlige cykelgader, sikre skoleveje, grønne bølger for cyklister osv. Vi er slet ikke i mål, og derfor er det ekstra vigtigt, at alle Danmarks cyklister står sammen om dette arbejde. Mvh Christina