Foto: Mikkel Østergaard

357

Ny national cykelstrategi

Regeringen har netop lanceret sin nye cykelstrategi. Cyklistforbundet er begejstret.

Af Frits Bredal
03. juli 2014

”Danmark op på cyklen!” – det er overskriften på den nye nationale cykelstrategi, som transportminister Magnus Heunicke netop har lanceret på regeringens vegne:

”Vi har en lang tradition for at cykle i Danmark, og det gør os til noget unikt ude i verden. Den gode cykelkultur skal vi holde fast i og give videre til vores børn, så de kan få de samme glæder ved at færdes i trafikken på cykel,” skriver transportministeren i forordet til strategien og fortsætter:

”Desværre cykler vi i dag mindre, end vi gjorde tidligere. Det er ret almindeligt for danskerne at sætte sig bag rattet i bilen – også på de korte ture. Det er mageligt, og det er nemt i en travl hverdag. Hvis flere skal op på cyklen, skal vi derfor gøre det mere attraktivt og dermed lettere at vælge cyklen til arbejde, i skole og på fritidsture. Det kan vi f.eks. gøre ved at skabe bedre cykelstier, færre stop, sikre cykelparkeringspladser og nye cykelfaciliteter.”

Cyklistforbundet: Markant og stærkt udspil

Cyklistforbundet var i høj grad medvirkende til den første nationale cykelstrategi i 2007, og har været en af de fremmeste fortalere for en videreudvikling – en ny cykelstrategi, der matcher dagens aktuelle behov og udfordringer:

”Det her er et markant og stærkt udspil fra regeringens side. Et udspil, der ligger helt i forlængelse af regeringsgrundlaget”, siger Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam med henvisning til det oprindelige regeringsgrundlag, hvor de tre oprindelige regeringspartier opstillede et vigtigt mål: ”Det er en vigtig prioritering for regeringen at fremme cyklismen” (Regeringsgrundlaget ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN, 2011).

Den nye cykelstrategi opererer med tre søjler. 1) Hverdagscykling, 2) Aktiv ferie og fritid og 3) Nye og sikre cyklister.

”Fokusområderne i strategien er som at læse fokusområderne for Cyklistforbundets arbejde de kommende år. Hvis ambitionerne i dette udspil bliver realiseret, kan Danmark genetablere sin position som verdens bedste cykelland. Til gavn for de 4 millioner danske cyklister,” siger direktøren i Cyklistforbundet, der har været med i arbejdet med strategien.

Ifølge Cyklistforbundets direktør er Danmark bagefter Holland på en række vigtige parametre, men det kan denne strategi ændre på, hvis den gennemføres, og hvis der afsættes tilstrækkelige midler de kommende år:

”Danskerne vil gerne cykle, hvis det er let og attraktivt. Derfor er vi glade for fokus på ”hverdagscykling”, inklusive konkrete indsatsområder som f.eks. ”bedre og sikker cykelparkering ved stationer og knudepunkter” – det er netop et af de områder, hvor Danmark aktuelt er bagefter Holland,” siger Klaus Bondam, der også er glad for den søjle i strategien, der handler om ”aktiv ferie og fritid”:

”Danmark har alle naturlige forudsætninger for at udvikle sin cykelturisme - en god cykelinfrastruktur, mange cykelstier, en etableret cykelkultur, et fladt landskab, og så er man som cyklist i Danmark altid tæt på vandet. Her er et enormt potentiale. Samtidig vil øget fokus på cykelturisme også skabe omsætning og arbejdspladser.”

Nye og sikre cyklister

”Nye og sikre cyklister” er overskriften på den tredje søjle i regeringens nye nationale cykelstrategi. Et af punkterne under denne søjle er ”børn i sadlen – tryggere cykelruter til skole og fritidsaktiviteter.”

”Cyklistforbundet har igennem mange år kæmpet intensivt for børnene, bl.a. via vores omfattende børnekampagner Alle Børn Cykler og Lys på med Ludvig. Kommer man i gang med at cykle tidligt, bliver man ved med det hele livet – og omvendt. Derfor er vi også glade for strategiens fokus på nye og sikre cyklister”, siger Cyklistforbundets landsformand Jette Gotsche.

Cyklistforbundet vil de kommende år arbejde for, at både staten og kommunerne bidrager til strategiens implementering.

 

Læs mere

  • Download cykelstrategien fra Transportministeriets hjemmeside her
  • Se TV Avisens indslag om den nye cykelstrategi her (start ved minuttal 10.00)
  • Læs artikel i Jyllands Posten om den nye cykelstrategi her
  • Læs artikel i Berlingske om den nye cykelstrategi her