210

Nye skadestuedata gavner cyklister

Nye skadestuedata skal gøre op med favorisering af biler og lukke hullerne i ulykkesstatistikken.

26. april 2011

Pilotprojekt i Odense og Glostrup skal sikre at forebyggelsen i trafikken tager større hensyn til cyklister end hidtil. Her arbejder sygehusene med at skabe en bedre og lettere registrering af skadestuernes egne stedfæstelser ved de ulykker, hvor politiet IKKE er tilkaldt.

"De ulykker, hvor politiet er indvolveret, udgør kun fem procent og er oftest med biler indblandet. Det er derfor meget vigtigt, at vi får skadestuernes egne data med, for at skabe et samlet overblik over ulykker herhjemme," siger Jens Lauritsen, overlæge ved Odense Universitetshospital, til Dansk Cyklist Forbund.

Det igangværende pilotprojekt løber til og med udgangen af 2011. Målet er at finde en løsning, som gør at alle landets sygehuse fremover kan stedfæste ulykker.

"Netop med pilotprojektet forventer jeg, at vi kan vise at dette er muligt. I hvert fald teknisk set," siger Jens Lauritsen.

Der er dog stadig ikke klarhed om den fortsatte finansiering efter pilotprojektets udløb.

"Forebyggelse i trafikken er kommunernes ansvar, men når projektet er færdigt til december vil vi kigge på den efterfølgende evalueringsrapport og først der tage stilling til finansieringen," siger Ditte Andreasen, fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen, til Cyklistforbundet.

I Cyklistforbundet har man længe ønsket et større fokus på indsamling af skadestuedata, og selvom det er positivt, at der sker mere i sagen, ærgrer det landsformand Claus S. Hansen, at det stadig er økonomien, der forhindrer et endeligt gennembrud:

"Det handler om at tænke langsigtet. Det koster her og nu, men hvad kan der ikke spares i længden ved færre ulykker i trafikken?"

Emneord: Ulykker, Forskning