Foto: Cyklistforbundet Odense

69

Odense på vej tilbage som ambitiøs cykelby

Odense Kommune har offentliggjort en ny, ambitiøs cykelhandlingsplan. Planen er blevet til i dialog med Cyklistforbundets afdeling i Odense, som med held har medvirket til at vende kommunens fokus fra bilerne til cyklerne.

Af Lasse Skou Hauschildt
10. december 2014

”Det skal være nemmere at være bilist,” var mottoet, da Odense Kommune for to år siden offentliggjorde trafikplanen ”Trafik i Odense 2013-2015”. Fremkommeligheden for bilister blev prioriteret - desværre med den konsekvens, at forholdene for cyklister blev forringet.  Som svar udarbejdede Cyklistforbundets lokalafdeling i Odense derfor en alternativ trafikplan, der tog udgangspunkt i at det skulle være nemmere at være cyklist. På den måde kom Cyklistforbundet til at sidde med ved bordet, da kommunen skulle udarbejde en ny cykelhandlingsplan.

Odense er tilbage på sporet

Den nye cykelhandlingsplan for 2015-2018 er nu udgivet, og Cyklistforbundet har sat tydelige fingeraftryk på planen:

”Målet er, at cykeltrafikken i Odense skal stige markant, således at den ved udgangen af 2018 udgør mindst 25 % af alle ture, som borgerne foretager. Flere af projekterne vil have en yderligere effekt efter 2018, således at et ambitiøst mål herefter er 30 % - Andelen af borgere, der tager cyklen til arbejde skal stige fra 36 % til 45 %.”, står der i indledningen til den nye plan.

Karin Fynbo fra Cyklistforbundet i Odense har været med i arbejdet – både med afdelingens egen alternative trafikplan og i dialogen med kommunen. Hun mener, der er grund til optimisme på de odenseanske cyklisters vegne:

”Man fornemmer at Odense Kommune igen er tilbage på sporet. Vi er godt tilfredse med, at der opstilles ambitiøse mål og hilser det velkomment, at der bliver udarbejdet en kvalitetsmanual for nye vejprojekter, så man sikrer sig at cyklisternes sikkerhed og fremkommelighed altid tages med i projekterne.”

Hun bakkes op af Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam:

”Odense Kommune er et perfekt eksempel på, at det nytter at gøre en indsats for cyklisterne. Men også på, at det er noget, man som kommune skal holde fast i. Man kan ikke sikre en stærk cykelkultur én gang for alle, for der vil altid være kræfter, der trækker i den modsatte retning. Derfor skal vi hele tiden arbejde for at udvikle og forny rammerne om cykelkulturen.”

Kampagner er godt, cykelstier er bedre

Den nye cykelhandlingsplan arbejder både med udbygning af stinettet, cykelprioriterede gader og fremkommelighed i lyskryds, men størstedelen af tiltagene er i den bløde afdeling, i form af fx kampagner og events:

”Odense kan ikke bygge sig til en hurtig stigning i cykeltrafikken - der skal ting i gang, som udfordrer borgerne - image, kampagne og fysiske gimmicks. Stibroer og stitunneller kommer med års mellemrum, men de bliver ikke de bærende tiltag for en hurtig vækst i cykeltrafikken,” skriver kommunen i planen.

Men Karin Fynbo er skeptisk overfor de mange bløde tiltag, som hun mener prioriteres på bekostning af flere cykelstier:  

”De fysiske tiltag er det vigtigste. Det fremgår også af den udvikling vi så i årene 1999 til 2002, hvor der blev gennemført projekter for 20 mio. kroner. Det førte til 20 % mere cykeltrafik og 20 % færre ulykker. Det er selvfølgelig vigtigt at påvirke folk til at cykle mere, men den vigtigste ”nudging” er nu den asfalterede, sikre cykelsti,” slutter hun.

Den nye cykelhandlingsplan kan læses i fuld længde her.

Læs mere