Cyklistforbundets forskningskonsulent, Anette Jerup Jørgensen. Foto: Cyklistforbundet / Nabaz Anwar

Der er brug for mere pedalkraft i hovedstadsområdet. Foto: Cyklistforbundet/Nabaz Anwar

9
257

Flere cykler, færre trængsler

Cyklistforbundet: Politikerne skal holdes fast på deres egne ord

Af Frits Bredal
13. december 2012

Cyklistforbundets forslag til Trængselskommisionen

Bedre, bredere og længere cykelstier. Bedre og billigere muligheder for at medbringe cyklen med tog, bus og metro. Flere og bedre cykelparkeringspladser - det er bare nogle af de forslag, som Cyklistforbundet har fået med i de rapporter, som Trængselskommissionen nu afleverer til transportminister Henrik Dam Kristensen.

”Vi har været med til at sikre et helt katalog af forslag, der vil gøre livet lettere for cyklisterne i hovedstadsområdet - og dermed reducere trængslen. Nu kan vi kun opfordre politikerne til at gennemføre forslagene,” siger Trine Juncher Jørgensen, Cyklistforbundets repræsentant i kommissionen.

Cyklisme som en del af løsningen

Trængselskommissionen blev nedsat efter betalingsringens død. Officielt hedder den ”Kommissorium for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet.”

”Cyklistforbundet deltager i kommissionen, fordi vi vil fastholde det fokus, som er beskrevet i selve opdraget – at understøtte cyklismen som en del af løsningen på hovedstadens trafik- og miljøproblemer,” siger Trine Juncher Jørgensen og henviser til formuleringerne i kommissoriet:

”De konkrete forslag til løsninger skal bl.a. understøtte, at den kollektive trafik samt cyklisme skal løfte det meste af den fremtidige vækst i trafikken.”

Trængselskommissionen består af syv forskellige arbejdsgrupper, som netop har afleveret syv forskellige arbejdsrapporter, der nu samles til ét idekatalog. I løbet af 2013 skal folketinget afgøre hvilke forslag og ideer, de vil gennemføre.

Cykelfremmende forslag
- fordelt på de syv forskellige arbejdsgrupper/rapporter:

 
Arbejdsgruppe 1:
Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner

 • Skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte pendlercykler
 • Nyt by- og pendlercykelsystem
 • Forslag til fremme af cyklisme gennem kampagner, f.eks. Vi cykler til arbejde-kampagnen
 • Mobility Management

Arbejdsgruppe 2: Alternativ finansiering af projekter til reduktion af trængsel

Arbejdsgruppe 3: Bedre trafikafvikling på vejene

 • Forlængelse af statslig cykelpulje
 • Etablering af strategisk cykelnet – herunder cykelsuperstier, forbindelsesveje m.m.
 • Bedre cykelinfrastruktur på strækninger med mange cyklister
 • Cykelparkering i det tætte byrum
 • Forbedringer af cykelinfrastrukturen til og ved stationer
 • Bedre og sikre cykelforhold ved skoler
 • Park og Bike terminaler

Arbejdsgruppe 4: Forbedring af den kollektive trafik 

 • Cykler i kombination med kollektiv trafik
 • Lovændring der muliggør cykeloprydning ved stationer
 • Bedre og billigere muligheder for at medbringe cykel i den kollektive trafik (cykelvenlig indretning af tog og nemmere adgang til perron)
 • Indførelse af pendlercykler
 • Der bør laves en systematisk undersøgelse af cykelkapaciteten ved alle trafikknudepunkter og større stationer. Denne undersøgelse skal munde ud i konkrete anbefalinger på kort, mellemlangt og langt sigt.
 • Cykelparkering ved busstoppesteder
 • Analyse og vurdering af kapacitetsbehov ved Københavns H. Projekt Tietgens bro cykelparkering.
 • Ny Nørreport: Såfremt der fortsat vil være kapacitetsbehov ved Nørreport, kan det overvejes at etablere en cykelparkeringskælder under ”Æggetorvet” med direkte forbindelse til S-togsperronerne som tidligere foreslået.

Arbejdsgruppe 5: Tiltag til reduktion af biltrafikken

 • Attraktive byrum kræver nytænkning. Et eksempel er Ny Nørreport, der nu er tiltænkt som et byrum, hvor fodgængere, cyklister og den kollektive trafik er i fokus.
 • Hastighedsregulering (30 km/t i tæt byrum)
 • Attraktive byrum gennem reduktion af parkeringspladser

Arbejdsgruppe 6: Landsdækkende roadpricing

Arbejdsgruppe 7: Sammenhæng og organisering af den kollektive transport

 • Sammenhæng mellem kollektiv transport og pendlercykler f.eks. at kunderne kan bestille pendlercykel i sammenhæng med billet.

Læs rapporterne her

 

Skriv en kommentar

Skriv på afdelingens side

Opret en profil - det tager 30 sekunder

9 kommentarer

 • Af Poul Petersen 13. december 2012
  Godt arbejde, håber det fører til bedre cykelmuligheder i Hovedstadsområdet, men-men, nu er det med at holde ministeren fast, så der ikke falder for mange finker af panden.
 • Af Bernhard Hagen 13. december 2012
  Hvad om det offentlige og virksomhederne boostede el-cyklerne lidt mere? El-cyklerne giver mulighed for at få et helt nyt segment til at komme op på pedalerne (dem som synes det går for langsomt på alm. cykel eller som ikke har kræfterne osv.). EL-cyklerne har også gjort det realistisk at pendle over meget længere afstande på den to-hjulede. - Virksomheder kunne opmuntre og præmiere medarbejdere som går den vej. Oplysningskampagner fra det offentlige om hvor meget en bilist kan spare ved at klare hjem-arbejde-transporten på en el-cykel også selvom vi snakker 15-20 km. - Den slags bør med i trængselskommissionens overvejelser.
 • Af Trine Juncher Jørgensen, Cyklistforbundet 14. december 2012
  Hej Bernhard
  Tak for din kommentar om el-cyklerne. Jeg kan fortælle, at det er med i rapporten fra arbejdsgruppe 3 i forbindelse med forslaget om udbygning af cykelsuperstinettet. I rapporten står følgende: "Foruden højklassede cykelpendlerruter kan el-cykler være med til at udnytte potentialet for at overflytte bilister til cyklen på de længere ture. En række forsøg i forskellige danske kommuner har vist, at el-cyklen kan være med til at forøge andelen af cykelture længere end 5 km."

  Du har fuldstændig ret i, at vi skal involvere både virksomheder og kommuner i at synliggøre el-cyklernes potentiale.

  Venlig hilsen Trine

 • Af Jette Gotsche 17. december 2012
  Godt gået indtil videre. Så ser vi spændt frem til beslutningsprocessen.
 • Af Annelise Risager 21. december 2012
  ET lille spørgsmål? Er trængselskommisionen kun for det det storkøbenhavnske område?
 • Af FPDQM 28. december 2012
  Selvom Trængselskommissionen angiveligt var nedsat for at løse Storkøbenhavns og omegns problemer, så er der ingen tvivl om at også andre af landets storbyer kunne have godt af en sund (re)vurdering af trafikproblemers løsning.
  Dette blot for at fastslå at den historiske begrundelse fra Helle Thornings "rigtig gode løsning", hvorved den københavnske forventning om Betalingsringens positive virkninger blev totalt skudt ned i en sky af dieselpartikler.
  For lige at få på plads: Der er ikke tale om københavneri her, når Trængselskommissionens hovedopgave sigter på at beskytte Hovedstadens befolkning imod det, som en betalingsring måske lige så effektivt kunne have modvirket. (delvis svar til Annelise Riisager)
 • Af Trine Juncher Jørgensen, Cyklistforbundet 2. januar 2013
  Hej Annelise.

  Ja, Trængselskommissionen beskæftiger sig primært med hovedstadens trængselsproblemer (indfaldsveje og pendlerkorridorer er dog også med). Arbejdsgruppe 6 arbejder som de eneste med et nationalt og landsdækkende roadpricingsystem.

  Venlig hilsen Trine
 • Af Lars Barfred 19. januar 2013
  Cyklistforbundet har ikke kæmpet for at få cyklisme med i trængselskommissionen, de var med i opdraget fra start, derimod har cyklistforbundet fra start accepteret at cyklisme blev marginaliseret. Da jeg kritiserede dette, nægtede sekretariatet at samarbejde med mig, trods jeg sidder i bestyrelsen for DCF København.
  Cyklistforbundets indsats i kommissionen er en skændsel, hvis man vil se en mere ærlig kommentar til status i trængselskommisionen, kan man læse den her;

  http://cykelrepublikken.dk/traengselskommisionen-er-blevet-en-fuser/
 • Af Flemming Møller 1. februar 2013
  Jeg synes at Cyklistforbundets sekretariat i almindelighed og Trine Juncher Jørgensens indsat i særdeleshed med succes har slået til lyd for at bruge “gulerødder” i form af bedre forhold for cyklister over en bred kam. Det er meget positivt, og kan vel ikke fornærme så mange andre trafikantgrupper.
  Det man kan savne - når nu Forbundet melder ud med et forsøg på at holde de andre parter i kommissionen fast på de fine forudsætninger - er at prøve at stille op med modkrav, når de “tunge drenge” kun ser motorvejsudbygning foran sig som “løsning” på trængselsproblemerne.
  Min mening er at et af de bedste virkemidler mod for meget motortrafik er en FORRINGELSE af fremkommeligheden for netop denne trafikantgruppe, der énøjet fokuserer på for meget privattilgængelig infrastruktur, der koster hulens mange penge at etablere og vedligeholde og som koster alle andre borgere en masse livskvalitet. (Afspærring af natur- og friluftsområder med uoverstigelige hindringer for faunaen, hævelse af generelt støj- og partikelforureningsniveau, større trusler mod folkesundheden og stor belastning af sygehuse og genoptræningsfaciliteter).
  Trods alle disse forbehold mener jeg, at det er bedre for Cyklistforbundet at sidde med ved bordet, end fornærmet at holde sig væk!