Cyklistforbundets forskningskonsulent, Anette Jerup Jørgensen. Foto: Cyklistforbundet / Nabaz Anwar

Der er brug for mere pedalkraft i hovedstadsområdet. Foto: Cyklistforbundet/Nabaz Anwar

280

Flere cykler, færre trængsler

Cyklistforbundet: Politikerne skal holdes fast på deres egne ord

Af Frits Bredal
13. december 2012

Cyklistforbundets forslag til Trængselskommisionen

Bedre, bredere og længere cykelstier. Bedre og billigere muligheder for at medbringe cyklen med tog, bus og metro. Flere og bedre cykelparkeringspladser - det er bare nogle af de forslag, som Cyklistforbundet har fået med i de rapporter, som Trængselskommissionen nu afleverer til transportminister Henrik Dam Kristensen.

”Vi har været med til at sikre et helt katalog af forslag, der vil gøre livet lettere for cyklisterne i hovedstadsområdet - og dermed reducere trængslen. Nu kan vi kun opfordre politikerne til at gennemføre forslagene,” siger Trine Juncher Jørgensen, Cyklistforbundets repræsentant i kommissionen.

Cyklisme som en del af løsningen

Trængselskommissionen blev nedsat efter betalingsringens død. Officielt hedder den ”Kommissorium for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet.”

”Cyklistforbundet deltager i kommissionen, fordi vi vil fastholde det fokus, som er beskrevet i selve opdraget – at understøtte cyklismen som en del af løsningen på hovedstadens trafik- og miljøproblemer,” siger Trine Juncher Jørgensen og henviser til formuleringerne i kommissoriet:

”De konkrete forslag til løsninger skal bl.a. understøtte, at den kollektive trafik samt cyklisme skal løfte det meste af den fremtidige vækst i trafikken.”

Trængselskommissionen består af syv forskellige arbejdsgrupper, som netop har afleveret syv forskellige arbejdsrapporter, der nu samles til ét idekatalog. I løbet af 2013 skal folketinget afgøre hvilke forslag og ideer, de vil gennemføre.

Cykelfremmende forslag
- fordelt på de syv forskellige arbejdsgrupper/rapporter:

 
Arbejdsgruppe 1:
Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner

 • Skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte pendlercykler
 • Nyt by- og pendlercykelsystem
 • Forslag til fremme af cyklisme gennem kampagner, f.eks. Vi cykler til arbejde-kampagnen
 • Mobility Management

Arbejdsgruppe 2: Alternativ finansiering af projekter til reduktion af trængsel

Arbejdsgruppe 3: Bedre trafikafvikling på vejene

 • Forlængelse af statslig cykelpulje
 • Etablering af strategisk cykelnet – herunder cykelsuperstier, forbindelsesveje m.m.
 • Bedre cykelinfrastruktur på strækninger med mange cyklister
 • Cykelparkering i det tætte byrum
 • Forbedringer af cykelinfrastrukturen til og ved stationer
 • Bedre og sikre cykelforhold ved skoler
 • Park og Bike terminaler

Arbejdsgruppe 4: Forbedring af den kollektive trafik 

 • Cykler i kombination med kollektiv trafik
 • Lovændring der muliggør cykeloprydning ved stationer
 • Bedre og billigere muligheder for at medbringe cykel i den kollektive trafik (cykelvenlig indretning af tog og nemmere adgang til perron)
 • Indførelse af pendlercykler
 • Der bør laves en systematisk undersøgelse af cykelkapaciteten ved alle trafikknudepunkter og større stationer. Denne undersøgelse skal munde ud i konkrete anbefalinger på kort, mellemlangt og langt sigt.
 • Cykelparkering ved busstoppesteder
 • Analyse og vurdering af kapacitetsbehov ved Københavns H. Projekt Tietgens bro cykelparkering.
 • Ny Nørreport: Såfremt der fortsat vil være kapacitetsbehov ved Nørreport, kan det overvejes at etablere en cykelparkeringskælder under ”Æggetorvet” med direkte forbindelse til S-togsperronerne som tidligere foreslået.

Arbejdsgruppe 5: Tiltag til reduktion af biltrafikken

 • Attraktive byrum kræver nytænkning. Et eksempel er Ny Nørreport, der nu er tiltænkt som et byrum, hvor fodgængere, cyklister og den kollektive trafik er i fokus.
 • Hastighedsregulering (30 km/t i tæt byrum)
 • Attraktive byrum gennem reduktion af parkeringspladser

Arbejdsgruppe 6: Landsdækkende roadpricing

Arbejdsgruppe 7: Sammenhæng og organisering af den kollektive transport

 • Sammenhæng mellem kollektiv transport og pendlercykler f.eks. at kunderne kan bestille pendlercykel i sammenhæng med billet.

Læs rapporterne her