54

Rekordfå tilskadekomne i trafikken i 2014

Aldrig er så få kommet til skade i trafikken som i 2014. Det er en positiv udvikling mener Cyklistforbundet, der dog stadig efterspørger flere tiltag for at øge sikkerheden.

Af Lasse Skou Hauschildt
30. januar 2015

I 2014 mistede 183 personer livet i trafikken. Det er otte færre end sidste år, men stadig flere end i rekordåret 2012. Til gengæld kom kun 3.160 personer alvorligt til skade i trafikken, hvilket er 200 færre end året før, og samtidig ny rekord.

I Transportministeriet glæder man sig over den nedadgående kurve, men påpeger at tallet stadig er for højt:
 
"Det ser ud til, at det målrettede arbejde med at nedbringe antallet af de alvorlige trafikulykker har effekt. Men antallet af dødsulykker er stadig for højt. Derfor handler det om at bevare fokus. Og vi kan stadig gøre det bedre, så vi skal fortsat prioritere arbejdet med trafiksikkerhed højt, fordi forbedringer kan redde flere liv fremover og dermed hindre de tragedier, som dødsulykker i trafikken er," skriver transportminister Magnus Heunicke i en skriftelig kommentar til de nye tal.

Langtrækkende konsekvenser for trafikofre

En ny rapport fra brancheorganisationen Forsikring & Pension viser, at de sociale, psykologiske og økonomiske følgevirkninger der er forbundet med trafikulykker er langt værre end hidtil antaget. Rapporten viser bl.a. at trafikofre har op mod 50 % forhøjet risiko for at ende i en skilsmisse og ofte har svært ved at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Foruden de sociale konsekvenser viser rapporten også, at hvert enkelt trafikoffer i runde tal koster samfundet 1,3 millioner kroner frem til pensionsalderen.

Derfor er faldet i antallet af tilskadekomne værd at hæfte sig ved, mener Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam:

”Det er rystende og dybt tragisk hvor store konsekvenser trafikulykker har for de enkelte ofre og deres pårørende. Rapporten viser jo, at mange oplever en decideret social deroute efter en trafikulykke. Det kan vi som samfund ikke være tjent med. Derfor glæder det mig meget at tallet er faldende.”

Nye fartgrænser kan vise vejen

Nye landspolitiske udmeldinger har for nyligt åbnet op for, at fartgrænserne i byerne kan nedsættes til 30- og 40 km/t i særlige zoner. Et forsøg med 40 km/t zone i et kvarter i Gladsaxe kommune, har siden 1996 fået antallet af ulykker med personskade til at falde med hele 77 procent. Til sammenligning var tallet på landsplan kun 47 procent.

”Jeg har rigtig store forventninger til de nye regler om fartgrænser. Det vil være et kæmpe gennembrud for trafiksikkerheden, og med tanke på de forfærdelige konsekvenser en ulykke har, så kan jeg ikke se nogen holdbare argumenter i mod at oprettet langt flere zoner med hastighedsbegrænsninger omkring fx skoler og boligområder. Det vil betyde en enorm forbedring af sikkerheden i de danske byer, og dermed også potentiale for flere cyklister; jo mere trygt og sikkert det er at cykle, jo flere cyklister,” slutter Klaus Bondam.

Læs mere

Læs hele rapporten om sociale og økonomiske konsekvenser af trafikulykker her.

Læs om de nye ulykkestal fra Vejdirektoratet her