Dreng på cykel. Foto: Cyklistforbundet/Mikkel Østergaard

Der skal sættes mål for cyklisternes sikkerhed, så drengen her kan cykle trygt. Foto: Cyklistforbundet/Mikkel Østergaard

115

Sæt mål for cyklisternes sikkerhed

25 cyklister blev dræbt i trafikken i 2013. Det er tre mere året før. Derfor mener Cyklistforbundet, at der er brug for at øge indsatsen for bløde trafikanters sikkerhed – og for et præcist mål for at nedbringe antallet af trafikdræbte cyklister.

Af Lotte Ruby
07. januar 2014

Større sikkerhed for alle trafikanter

Overordnet set går det fint med at nedbringe antallet af trafikdrab i Danmark, som nu er et af de sikreste lande at færdes i. Men dykker du ned i tallene, står det klart, at det går bedre for nogle grupper end for andre.  Cyklister og gående oplever nemlig ikke den samme forbedring i deres sikkerhed, som de motoriserede trafikanter.

Foreløbige tal peger på, at antallet af dræbte cyklister i 2013 endte på 25 personer. Det er tre personer mere end året før, så nu opfordrer Cyklistforbundet til en særlig indsats for de bløde trafikanters sikkerhed – og til specifikke målsætninger for nedbringelsen af antallet af trafikdrab blandt bløde trafikanter.

"Hvis vi kigger på den samlede udvikling i trafiksikkerheden, ser det – trods mindre udsving fra år til år – ret pænt ud. Men den positive udvikling skal jo helst komme alle trafikantgrupper til gode, og sådan tegner det ikke nu", udtaler Jens Loft Rasmussen, direktør i Cyklistforbundet

Halvér antallet af dræbte cyklister

Færdselssikkerhedskommissionen har en målsætning om, at det samlede antal af trafikdræbte skal mere end halveres fra et niveau på 255 dræbte i år 2010 til 120 i 2020. Men der mangler specifikke mål for cyklisterne, påpeger Jens Loft Rasmussen:

"I 2013 døde 25 cyklister i trafikken, og det er desværre kun én mindre end i 2010. Derfor er der hårdt brug for, at målet om at halvere antallet af trafikdræbte også sættes som et specifikt mål for cyklisterne. Det vil betyde, at antallet skal nedbringes til højst 10 dræbte cyklister i 2020 – og et lignende mål kunne passende sættes for gående. Men det kræver en helt anderledes og målrettet indsats for de bløde trafikanter, end vi ser i dag."

En styrket indsat for de bløde trafikanter bør ifølge Cyklistforbundet bl.a. inddrage lavere hastigheder i byzonerne, en fornyet indsats mod de dødbringende højresvingsulykker og systematisk brug af skadestuernes data om trafikulykker i det forebyggende arbejde.

Dræbte cyklister i tal 2013:

  • 25 cyklister mistede livet – heraf 13 kvinder og 12 mænd
  • 3 var under 15 år
  • 14 var mellem 15 og 60 år
  • 8 over 60 år
  • 8 af ulykkerne var højresvingsulykker

Kilde: Politikens løbende opgørelse (officiel opgørelse følger senere på året)