Slankepillen, der virker - 4,5 millioner danske cyklister kan ikke tage fejl!

Novo har udviklet en ny slankepille. Men den bedste slankepille kører på to hjul, skriver professor Lars Bo Andersen

Novo får baghjul

Novo har udviklet en ny slankepille. Men cyklen er den bedste medicin, skriver sundhedsprofessor.

Af Frits Bredal
07. januar 2013

Novo har opfundet en ny slankepille. I den forbindelse bringer Cyklistforbundet eksklusivt et debatindlæg om sammenhængen mellem sundhed og cyklisme. Indlægget er skrevet af professor, dr. med., Lars Bo Andersen, Syddansk Universitet

Hvorfor er det en god ide at tænke cyklerne med, når byernes transportpolitik skal planlægges?  

Af professor, dr. med., Lars Bo Andersen, Syddansk Universitet

Meget få er klar over hvor vigtig en del af vores kultur cyklismen er set ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt. Selv har jeg forsket i betydningen af fysisk aktivitet i 30 år, og først sent blev jeg opmærksom på betydningen af cykling. I 1990’erne fandtes ingen litteratur på dette område og stor var overraskelsen, da det viste sig at cyklisterne havde 30 procent lavere dødelighed og hjertesygelighed. Næsten ingen medicin kan matche dette resultat. I følge Danmarks Statistik skete der et fald i cykling på 30 procent fra starten af 1990’erne og de følgende 10 år. Dette fald i cyklismen har medført 2880 flere dødsfald i Danmark per år. Færre end 30 cyklister bliver dræbt i trafikken om året. Heldigvis er antallet af cyklister steget igen.

Sundhedsforbedring

Den sundhedsforbedring cykling giver er ikke blot i forhold til dødelighed. I lodtrækningsforsøg har man påvist væsentlige forbedringer af sundhedstilstanden. Dette gælder både voksne og børn. Blot det at cykle til skole øger konditionen, forbedrer kolesterol og blodtryk, samt mindsker risikoen for at blive overvægtig. Årsagen til den relative gode sundhedseffekt skal formentlig findes i, at de der cykler som transport, gør det meget hyppigt – oftest to gange om dagen.

Del af den danske kultur

Danmark har generelt gode cykelforhold med cykelstier de fleste steder i landet. Dette cykelstinet skal vedligeholdes og cykelstier bør være en naturlig del af alle trafikplaner, hvis vi skal bibeholde denne centrale del af vores kultur. Mange steder kan forholdene forbedres med små midler. I Odense forbedrede Kommunen systematisk forholdene over en periode på tre år med en lang række tiltag. Antallet af cykelture steg med 20 procent, samtidig med at antal uheld, der involverede cyklister, faldt med 20 procent. Det kan virke selvmodsigende, men det skyldes sikrere cykelforhold og at bilisterne bliver mere opmærksomme på cyklister jo flere der er. Flere store byer, herunder København, har lært af disse forsøg og satser nu væsentligt mere på cyklisme. Dette har medført at cyklismen er steget i både Odense og København, mens den i samme periode er faldet i Århus.

I England, som er sammenligneligt i forhold til kultur, natur og klima, der har man ignoreret at bygge cykelstier med det resultat, at kun 2 procent cykler. Ligeledes er der væsentlig flere der cykler i København end i Malmø, og der er kun 20 km mellem de 2 byer. Sagt på en enkel måde, så er der meget at tjene både sundhedsmæssigt og økonomisk ved at satse mere på cyklismen.