Foto: Foreningen Kulturbro-Aalborg

140

Snart kan du cykle langs jernbanen over Limfjorden

Ny rekreativ gang- og cykelbro skal binde Aalborg og Nørresundby bedre sammen, til glæde for borgere, turister og kulturlivet. Cyklistforbundet er begejstret.

Af Lasse Skou Hauschildt
01. oktober 2014

En ny broforbindelse bygget i samme rå stil som det gamle kraftværk NORDKRAFT er på vej i Aalborg. Det er frivilligforeningen Aalborg-Kulturbro der i en længere årrække har arbejdet for etableringen af en rekreativ gang- og cykelbro over Limfjorden via jernbanebroen, der ligger i den vestlige del af det centrale Aalborg. Nu har et bredt flertal i Aalborg byråd, med undtagelse af LA, vedtaget at byggeriet af broen skal igangsættes.

Finansieringen, der består af 15 mill. kr. fra Folketinget og 10 mill. kr. fra Aalborg kommune, er bevilget til brug allerede fra 2014, hvilket betyder, at By- og Landskabsforvaltningen med det samme vil gå i gang med realiseringen.

Også midler fra fonde, sponsorer og de såkaldte brobisser, borgere der har doneret penge til foreningen, vil indgå i finansieringen.

Foreningen Aalborg-Kulturbro skriver i en pressemeddelelse:

”Dette er meget glædeligt for byens fremtidige udvikling. Ikke siden 1933, hvor Limfjordsbroen blev indviet, er der taget skridt til at samle Aalborg og Nørresundby, og skabe nye forbindelser og byrum tværs over fjorden.”

Broen skal etableres som en fastgjort del af den eksisterende jernbanebros vestside, med afskærmning mod togene. Broen skal være rekreativ, dvs. forbudt for motoriserede køretøjer, til glæde for fodgængere og cyklister.

Også hos den lokale afdeling af Cyklistforbundet er man begejstret over udsigten til en ny cykelforbindelse over Limfjorden:

”Både hverdagscyklister og rekreative cyklister vil få stor glæde af denne nye stiforbindelse og byen får et markant cykelmæssigt vartegn, som rækker langt ud over kommunegrænsen i bæredygtig cykel- og symbolværdi. Denne unikke innovative cykelstiforbindelse, hvor eksisterende infrastruktur opgraderes og udnyttes smart, er med til at løfte Aalborg et trin højere op i ambitionen om at være førende dansk cykelby”, siger Mike Hedlund-White, der er næstformand i Cyklistforbundet og formand for Aalborgafdelingen.

Forbindelsen vil blive bygget med arkitektonisk respekt for den gamle jernbanebro fra 1928. Broen vil blive to meter bred, og udstyret med bomme, der lukker af når broen åbnes og skibe passerer.

Læs mere om den nye gang- og cykelbro her.

Læs mere