Foto: Cyklistforbundet

47

Stigning i dødsulykker hos cyklister kræver handling

Trafiksikkerheden i Danmark er historisk høj, men ny rapport fra Vejdirektoratet viser, at cyklister i de sidste ti år ikke har opnået samme sikkerhedsmæssige gevinst som andre trafikanter.

Af Jan Thane
11. december 2015

En ny rapport offentliggjort af Vejdirektoratet analyserer dødsulykkessta­tistikker fra 2010-2014, og tallene viser, at sikkerheden for de bløde trafikanter halter efter andre trafikantgrupper, hvor sikkerheden i dag er på et historisk højt niveau, blandt andet med et positivt fald i dræbte unge i trafikken.

Dog ser det anderledes ud for cyklisterne. Af rapporten fremgår det, at antal­let af dræbte cyklister er steget fra 26 i 2010 til 31 i 2014, hvilket svarer til en stigning på 19 %. I samme periode er antallet af tilskadekomne cyklister i øvrige personskade­ ulykker ligeledes steget.

Stigningen dækker over store variationer for de fem år og en del af forklaringen er at cykeltrafikken i 2014 var på det højeste niveau siden 1995.

"Det er meget bekymrende, at vi ser denne stigning i antallet af dræbte cyklister i trafikken i Danmark. Og selvom en del af forklaringen kan ligge i, at der var exceptionel stor forskel i størrelsen af cykeltrafikken i årene 2010 og 2014, så er der en tendens til at cyklisterne er blevet mere udsatte de seneste ti år, og det skal der gøres noget ved", siger Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet.

Mens bilernes sikkerhedsniveau er ble­vet højere, er der ikke i samme omfang sket forbedrin­ger for de bløde trafikanter, fordi de teknologiske mulig­heder er mere begrænsede, fremgår det af rapporten.

Ifølge rapporten går vejen til bedre sikkerhed for de bløde trafikanter delvist via den udvikling af køre­tøjerne, som forventes i fremtiden, i form af f.eks. udven­dig fodgænger/cyklist-airbag på bilen og automatiske nød­bremsesystemer.

Hurtigarbejdende ekspertgruppe
Men Vejdirektoratet er allerede nu ved at sammensætte en hurtigarbejdende ekspertgruppe, blandt andet med deltagelse af Cyklistforbundet, der skal næranalysere de foreliggende data om cyklistulykkerne for at blive klogere på tendensen og hvordan man sætte ind over for ulykkerne.

"Det er positivt at Vejdirektoratet med det samme har taget initiativ til at samle en række eksperter for at gå tallene igennem og nærstudere cyklistulykkerne. For selvom det er meget sikkert at være cyklist i Danmark, så er én ulykke én for meget, og vi kan ikke vente på at teknologien kommer og redder os. Det er nu vi skal reagere" afslutter Klaus Bondam.

Rapporten fra Vejdirektoratet er udarbejdet i projektet ”Udvidet døds­ulykkesstatistik” og indeholder en analyse af alle dødsulykker i trafikken, som er registreret af politiet i 2014. Rapporten indehol­der en perspektivering til de tidligere års dødsulykkessta­tistik fra 2010-2014 samt generelle analyser af de over­ordnede statistiske oplysninger for dødsulykkerne i 2014.

Rapporten kan downloades på Vejdirektoratets hjemmeside.