”Stopstreger giver dårligere trafiksikkerhed," skriver mange medier i dag. Foto: Cyklistforbundet/Mikkel Østergaard

14
230

Gør stopstreger livet farligere eller mere sikkert?

Ny rapport skaber diskussion

Af Frits Bredal
11. januar 2013

”Stopstreger giver dårligere trafiksikkerhed,” lyder overskriften i en række danske medier i dag, inklusive Radioavisen på P4. 

”Hundredvis af lyskryds er bygget om for at gøre trafikken mere sikker for cyklister. Nu viser en ny rapport, at krydsene i bedste fald giver en falsk tryghed og måske endda gør trafikken farligere,” skriver dr.dk

I mange lyskryds er der indført tilbagetrukne stopstreger for at begrænse højresvingsulykker mellem biler og bløde trafikanter. Cyklistforbundets trafiksociolog og forskningskonsulent Anette Jerup Jørgensen har læst den rapport, som historien baserer sig på.

”Ifølge rapportens egne tal er der 12 procent færre personskader i uheld mellem bløde trafikanter og bilister, når stopstregen er tilbagetrukken – så på den måde har effekten været positiv,” siger Anette Jerup Jørgensen, der mener, at dagens mediehistorier har ignoreret den positive effekt i forhold til cyklister.  

Til sammenligning er antallet af uheld mellem bløde trafikanter og bilister steget med 11 procent i de kryds, hvor stregen IKKE er trukket tilbage.

”Desværre har stopstregerne tilsyneladende samtidig den bivirkning, at der sker flere kollisioner mellem bilister, og det skal der selvfølgelig gøres noget ved. Men vi har brug for mere viden, før vi afskriver de tilbagetrukne stopstreger som et mislykket forsøg,” siger Anette Jerup Jørgensen.

Den omtalte rapport er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Trafitec. Læs rapporten [.pdf]

Hvad er dine erfaringer med tilbagetrukne stopstreger?


 

Skriv en kommentar

Skriv på afdelingens side

Opret en profil - det tager 30 sekunder

14 kommentarer

 • Af Martin Nielsen 11. januar 2013
  Det føles klart tryggere at være fremme, hvor bilisten kan se en og ikke begynder at svinge til højre, mens jeg cykler ligeud. Når jeg er i bil, er det også trygt at kunne se cyklisterne - selv om det kan være svært samtidig at få øje på dem der kommer til bagfra, mens man er på vej ud i krydset. Nogle få steder er krydset indrettet, så det er svært at se trafikken på tværs, når man holder bag stregen i bil, og det gør det svært at komme "ud af hullerne" når der bliver grønt, fordi man ikke kan se om der er en på tværs på vej over for "taxa-grønt"...
 • Af Mikkel Hass 13. januar 2013
  Det føles tryggere i kryds med tilbagetrukket stopstreg - lidt tryggere.
 • Af Lone Abild 13. januar 2013
  Det er en rigtig god ide. Det er mere overskueligt både for os på cykel, men især når der er store lastbiler, så føler jeg mere tryghed, ved at de kan se,at der holder jeg.

 • Af Klaus Hansen 13. januar 2013
  Tilbagetrukne stopstreger er en god ide, hvis altså bilisterne overholder at stoppe og blive bag stregen. Alt for mange bruger strækningen fra stregen og frem til højresvinget, som startbane og når man så kører frem for grønt risikere man at blive ramt af et højrelyn, der jo lige kan nå at komme foran, da der jo er taget tilløb.
 • Af Marianne Rosenkvist 31. januar 2013

  Jeg vil gerne citere David Thorhauge som på ingeniørens hjemmeside har skrevet således:

  "Spændende statistisk metode

  Efter hurtig gennemlæsning af rapporten finder jeg ud af at de offentliggør 218 statistiske test. Af disse er 15 mere signifikante end 5%.
  Hvordan er det lige med antallet af tests og sandsynligheder af den slags...
  Med det antal test ville ca. 11 test forventes at være falske positiver alene på grund af tilfældighed.

  Noget tyder på at de slet slet ikke har gode nok data til at sige noget som helst om noget som helst."

  Url:

  http://ing.dk/artikel/135508-cyklist-venlige-stopstreger-goer-hundredvis-af-lyskryds-farligere

  Det er skarpt set. Statistik er taknemmeligt, at hovedløs brug af den slags test vil give fejl hver tyvende gang. I rapporten gøres også et nummer ud af, at der på forskellig vis er korrigeret for trafikudvikling i byen og en del anden. Jeg har ikke læst undersøgelsen fra ende til anden, men min fornemmelse siger mig, at man nok skulle have holdt sig fra, at konkludere så bombastisk som rapporten gør.
 • Af Gretter Aggernæs 31. januar 2013
  I 1990 fik Dansk Cyklist Forbund afsat penge på finansloven, der var øremærket til forskning i kryds. I en arbejdsgruppe blev der udvalgt 10 forskellige konstruktioner. Et af forsøgene var tilbagetrukket stopstreg.
  Resultatet var meget positivt mht. cyklisterne.
  Vejdirektoratet anbefalede derefter tilbagetrukket stopstreg i kryds.
  Jeg har på ingen måde set, at der er nogen, der har stillet spørgsmålstegn ved rapporten for det forsøg.
 • Af Carsten Niemann 31. januar 2013
  Jeg er fuldstændig enig med kommentarerne indtil nu. Dels bygger konklusionerne på underlødig brug af statistik, dels er der som cyklist slet ingen tvivl om, at tilbagetrukne stopstreger giver langt større tryghed og sikkerhed.
 • Af Bert Hillebrand 31. januar 2013
  Nu har bilisten et bredere synsvinkel og det er godt
 • Af Peter Østergaard 31. januar 2013
  Ja, jeg hørte det godt den morgen i radioavisen, og tænkte hvad er nu det?
  Det er helt klart bedre med tilbagetrukket stoplinie, færre personskader, og der hvor der ikke er tilbagetrukket er mødet mellem biler og cykler steget. Hvorfor det?
  Måske fordi bilisterne allerede har vænnet sig til de tilbagetrukne linier, og derfor ikke der er nogen cykel hvis den ikke er lige foran dem.De har allerede glemt hvordan man drejer hovedet.
  Så er der bilisterne de bliver "dygtigere" til at ramme hinanden, når de holder for en tilbagetrukken stoplinie; men også her må det skyldes manglende agtpågivenhed fra bilisternes side.Jeg tror nu ikke at personskadesfrekvensen ved den slags uheld er særlig stor, med de nye bilers sikkerhedsudstyr.
  Jeg tænker på selealarmer, airbags osv.
  MEN VI ER BACK TO BASICS. BILER KONTRA CYKLER, for det skal ikke undre om sagen bliver brugt til at genindføre de gammeldags fælles stoplinier.
  Færre personskader og færre dødsfald bør dog altid vægtes højere end bulet blik.
  Venlig hilsen Peter Østergaard
 • Af Leni Blensø 1. februar 2013
  Jeg hørte indslaget i radioen, og tænkte at det lød mærkeligt, for jeg føler helt klart en større tryghed ved tilbagetrukken stopstreger for biler. Så det er godt at læse her, hvordan tingene rigtigt hænger sammen, men en skam at journalister og medier kan forvrænge konklusioner på den måde som P4 og dr.dk har gjort. Har I fortalt dem det? Og har de bragt den rigtige historie siden hen?
 • Af Jytte Toft 1. februar 2013
  Det må de endeligt ikke lave om på. Det er klart mere sikkert at være trukket frem i forhold til højresvingende bilister. Vi cyklister kan ses, og bilisterne 'glemmer' ikke at holde tilbage for ligeudkørende cyklister.
 • Af Flemming Møller 1. februar 2013
  Jeg har ikke læst hele rapporten, der skulle have givet P4 og andre medier grund til at skælde de tilbagetrukne stopstreger (TS) ud for at øge trafikuheldene.
  Men jeg kan med sikkerhed konstatere, at på det tidspunkt, hvor data er indsamlet, har forekomsten af TS i Københavns og Frederiksberg kommuner været yderst sparsom. Det må altså dreje sig om TS i andre kommuner. Det kender jeg ikke meget til.
  Men der er overhovedet ingen tvivl om, at de få steder, hvor TS efterhånden er indført i min kommune (København), har det betydet en afgjort fordel for cykeltrafikanters fremkommelighed og sikkerhed. Mere af samme slags! For at undgå for meget karambolage mellem bilerne, kunne man passende gennemføre lavere hastighedsgrænser. Dette var blot en lille hilsen til Politiet!
 • Af kirsten gad 1. februar 2013
  Jeg har som princip altid at køre frem på den "forkerte" side af fodgængerfeltet, netop for at blive set af bilisterne. Jeg forestillir mig at de tilbagetrukne streger virker på samme måde, nemlig at afstanden mellem biler og cykler øges.
 • Af Peder Pedersen 3. februar 2013
  Det er rigtig godt med tilbagetrukne stopstreger, at billisterne ikke kan finde ud af at holde afstand giver kun buler ingen personskader.