Foto: Andreas Hammershøj

170

Til kamp mod kaos

Mandag d. 4. august lancerer Arriva og Cyklistforbundet en kampagne, der skal oplyse buspassagerer og cyklister om reglerne ved stoppestederne. Mange ved nemlig ikke hvordan de skal forholde sig, når bussen standser, og det skaber unødvendige konflikter.

Af Christina Britz Nicolaisen
30. juli 2014

Når bussen holder ved et stoppested, er der nogle helt præcise og meget enkle regler for, hvordan cyklister og fodgængere skal forholde sig. Desværre er det langt fra alle, der kender dem, og derfor opstår der ofte vrede, frustration og konflikter mellem buspassagerer og cyklister. 

For at komme problemet til livs søsætter Arriva og Cyklistforbundet nu informationskampagnen "To sider af samme sag". Kampagnen er udtænkt af en buschauffør hos Arriva, der har fået nok af de mange misforståelser og potentielt farlige situationer, som ofte bunder i uvidenhed hos både passagerer og cyklister.

"Det er en chaufførs værste skræk at åbne døren for en passager, der går ud og bliver ramt af en cyklist. Jeg er glad for, at der nu bliver sat fokus på området, og forhåbentlig hjælper kampagnen til, at vi alle passer bedre på hinanden ved stoppestederne", siger chauffør Flemming Nielsen fra Arriva Danmark.

Plads til alle i trafikken

Reglerne er ellers meget enkle - når bussen holder ind ved cykelstien, skal cyklisterne holde tilbage for passagererne. Omvendt skal passagererne holde tilbage, hvis de står af på en helle og skal krydse cykelstien for at komme over på fortovet. Men kun de færreste kender reglerne, mener Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam:

"Mange cyklister og buspassagerer ved ikke, hvordan de skal færdes ved stoppestederne – og andre er ganske enkelt for uopmærksomme. ”To sider af samme sag” er en rigtig god lejlighed til at udbrede kendskabet til reglerne og understrege vigtigheden af at vise gensidigt hensyn – og ikke mindst opmærksomhed – så vi kan undgå farlige situationer og unødvendig irritation mellem trafikanterne. Der skal være plads til alle i trafikken", siger Klaus Bondam.

Opbakning fra politiet

Også politiet mener, at der er et stort behov for, at alle kender reglerne og viser hensyn når bussen standser:

"Den uopmærksomhed og manglende viden om reglerne, der er hos både cyklister og buspassagerer, når de færdes ved stoppestederne, kan føre til farlige situationer og i værste fald sammenstød. Derfor bakker vi selvfølgelig op om den oplysningskampagne, som Arriva, Cyklistforbundet og trafikselskaberne sammen har lavet til cyklisterne og passagererne", siger Jens Jespersen, der er Chef for Færdselsafdelingen i Københavns Politi.

Kampagnen "To sider af samme sag" skydes i gang med en event mandag d. 4. august og kører i uge 32, 33 og 34 i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg.

Det siger loven:

Færdselslovens § 27 stk. 4:
”Ved busstoppested, beliggende ved kanten af cykelsti, hvor passagererne ikke optages fra eller afsættes på et areal, der er særligt indrettet for dem, skal de kørende på cykelstien holde tilbage og om fornødent standse for på- eller afstigende passagerer.”

Det betyder i praksis:

  • Når bussen standser direkte ved cykelstien, er det cyklisterne, der skal holde tilbage for passagererne.
  • Når bussen derimod standser ved en helle, skal passagererne vente dér - og holde tilbage for cyklisterne.