Foto: Cyklistforbundet/Mikkel Østergaard
125

Kommentar: Anbefalinger i rapport om fodgængere handler også om cyklister

Ny HVU-rapport foreslår udbredelse af 30 km/t zoner

09. december 2013

Kommentar, Jens Loft Rasmussen, direktør Cyklistforbundet.

Den ny rapport fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker handler ikke kun om fodgængere i byerne, men handler om muligheden for at bevæge sig ved egen kraft, hvad enten det sker til fods eller på cykel.

Det skal være muligt for børn og ældre at kunne gå og cykle i vores byer. Cyklistforbundet vil gerne rose HVU for den veldokumenterede rapport, og vi bakker op om HVU-kommissionens gode forslag, herunder en større udbredelse af 30 km/t zoner. 

Rapporten viser, at børn og ældre er særligt udsatte, og den indeholder en lang række forslag til, hvordan vi kan gøre det sikrere at færdes. Svaret er ikke, at børnene skal pakkes ind i vat og køres til skole, eller at de ældre skal stille rollatoren og holde sig indendørs. Den ny viden om ulykkesårsager skal bruges til at gøre os til bedre og mere sikre trafikanter samt skal bruges til at forbedre indretningen af vore veje og byer.

Danmark er i forvejen et af de sikreste samfund, når det gælder færdsel til fods og på cykel, men vi kan - som det påvises af Havarikommissionen - blive endnu bedre. 

Det handler om, at forældre sammen med skoler og institutioner fra en tidlig alder tager ansvar for at gøre børn til sikre trafikanter. Børn skal ud at gå, og de skal ud at cykle. De skal lære at færdes i trafikken.

Hvor skal man gå og cykle? Hvordan krydser man en vej? Hvordan kan de voksne blive gode rollemodeller? - er nogle af de spørgsmål, som rapporten giver svar på.  

Vi skal som nævnt også gøre vore veje og byer mere sikre. Ved fleste af de undersøgte, alvorlige ulykker havde den kolliderende bil en hastighed på mere end 30 km/t, og HVU påviser, at en større udbredelse af 30 km/t zoner kan skabe et sikrere trafikmiljø. Overholdelse af hastighedsbegrænsning kan sikres gennem brug af automatisk hastighedskontrol. HVU nævner også, at der også bør arbejdes mere med at skabe mere sikre krydsningsmuligheder.

Udbredelse af 30 km/t-zoner er en af Cyklistforbundets mærkesager. Danmark er på dette punkt bagud i forhold til blandt andre Sverige, selvom brug af 30 km/t zoner er en samfundsøkonomisk billig vej til større trafiksikkerhed for ikke mindst de svage trafikanter. 30 km/t zoner i boligområder og omkring skoler vil ikke gå nævneværdigt ud over den faktiske transporttid for bilisten, men vil give et løft af sikkerhed og tryghed for de, der færdes til fods og på cykel.