156

Vinterferie forsmag på trængselsringen

Vinterferien giver et godt billede af trafikken efter indførelsen af ringen

13. februar 2012

Tag en tur på cykel gennem København her i vinterferien og se, hvordan trafiksituationen vil være, når trængselsringen bliver indført:

"I vinterferien får vi en forsmag på det fald i biltrafikken, en trængselsring vil give. Færre biler på vejene betyder mindre køtid og mere tid til arbejde og familien. Cyklisterne får færre partikler i lungerne, og beboerne ved de trafikerede veje får mindre støj i stuerne, og den kollektive transport kan få sig et tiltrængt løft" siger Janne Wichard Henriksen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Beregninger viser, at 20.000 flere vil lade bilen stå og vælge cyklen fremover.

"Vi skal bruge indførelsen af en trængselsring til at sætte skub i udviklingen af en god infrastruktur for cykelstier på tværs af kommunerne i regionen," siger Jens Loft Rasmussen, direktør i Cyklistforbundet.

Godt for miljøet

Det primære formål med en trængselsring er at begrænse trængslen, men der vil også være en række positive effekter på miljøet.

"Luftforureningen i hovedstaden er et stort problem for folkesundheden og overskrider EU's grænseværdi. En trængselsring alene løser ikke problemerne, men den vil være et nødvendigt skridt i den rigtige retning. Indtægterne bør investeres i cykeltrafik og kollektiv trafik og derved skabe endnu bedre alternativer til privatbilismen," siger Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, ph.d. ved Det Økologiske Råd.

Teknik- og miljøborgmester i København Ayfer Baykal (SF) bakker varmt op om en trængselsring.

"Trængselsringen vil få hverdagen til at hænge bedre sammen for mange børnefamilier, men den vil også reducere støjen i mange hjem, der ligger ved trafikerede veje. Den mindre trafik vil reducere støjen svarende til, at vi lagde støjdæmpende asfalt på vejene. Skulle vi lægge støjdæmpende asfalt på alle veje i København, ville det koste op i mod 500 mio. kr.," siger Ayfer Baykal.

Læs Cyklistforbundets interview med Ayfer Baykal i

Emneord: Miljø, Biler