164

Højresvingsulykkerne - et fælles ansvar

Jyllands-Posten bringer i dag en kronik af Cyklistforbundet

Af Christina Britz Nicolaisen
15. oktober 2013

"Årets tragiske højresvingsulykker har fået medier, myndigheder og trafikanter til at diskutere vores adfærd i trafikken. Og den debat er nødvendig. Lad os udvikle en bedre og mere hensynsfuld kultur i det fælles rum, trafikken udgør". Sådan indleder Cyklistforbundet sin kronik i dagens Jyllands-Posten.

Den seneste tids tragiske højresvingsulykker har ansporet transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) til at samle transportbranchens parter for at finde en løsning på det alvorlige problem. Cyklistforbundet er blandt de inviterede, og i kronikken løfter forfatterne sløret for de synspunkter og løsningsforslag, som Cyklistforbundet tager med til mødet med transportministeren d. 22. oktober.

Cykliater er ikke en særlig menneskerace

I kølvandet på højresvingsdebatten er beskyldningerne om cyklisters dårlige adfærd fløjet gennem luften. I kronikken erkender Cyklistforbundet, at nogle cyklister kører hensynsløst:

"Et eller andet skal der gøres ved det lille mindretal af cyklister, der ødelægger forholdene for det store flertal. I Cyklistforbundet vil vi meget gerne være med til f.eks. en kampagne, der sætter fokus på adfærd i trafikken – både blandt cyklister og bilister. Hverken cyklister eller bilister tilhører en særlig menneskerace, hvor de fra naturens hånd er biologisk disponerede for en ganske bestemt adfærd i den trafikale jungle. De fleste danskere er både cyklister og bilister, ofte samme dag hvor man måske cykler til arbejde og tager bilen i sommerhus fredag eftermiddag", skriver Cyklistforbundets direktør Jens Loft Rasmussen og kommunikationschef Frits Bredal i Jyllands-Posten.

På baggrund af havarikommissionens undersøgelser påpeger kronikørerne, at adfærdsdiskussionen ikke bør være det vigtigste element i højresvingsdebatten - den type ulykker rammer nemlig ikke de hensynsløse cyklister:

"Vi vil samtidig understrege en vigtig pointe over for Pia Olsen Dyhr: Det er ikke de hensynsløse cyklister, der bliver ramt i højresvingsulykkerne. I langt de fleste tilfælde er ofrene sagesløse mennesker, der er cyklet over for grønt og i det hele taget har cyklet helt igennem forsvarligt. Som det er fremgået af Jyllands-Postens artikler er ofrene i år yngre kvinder, to ældre mennesker og et barn", påpeger kronikørerne i dagens kronik.

Læs hele kronikken i dagens Jyllands-Posten