Foto: Mikkel Østergaard

0

Hovedbestyrelsen styrker det lokale arbejde

Cyklistforbundet hovedbestyrelse vil fremover involvere sig dybere i det frivillige, lokale arbejde, som Cyklistforbundets 39 afdelinger og 22 repræsentanter udfører landet over. Det sker med en ny struktur, der blandt andet skal gøre det lettere at dele viden og erfaringer.

Af Rikke Ravn Faber og Christina Britz Nicolaisen
17. maj 2016

Hovedbestyrelsens medlemmer vil fremover involverer sig dybere i det lokale arbejde. Det sker med ønsket om at få en større indsigt i lokale aktiviteter og resultater – og skabe en mere struktureret deling af erfaringer afdelingerne imellem.

Konkret får hvert medlem af hovedbestyrelsen ansvar for kontakten til en række afdelinger og repræsentanter, og nogle gange om året vil hovedbestyrelsesmedlemmet tage kontakt eller deltage i udvalgte events og møder lokalt eller regionalt.

Der vil være fokus på at samle gode fortællinger og eksempler til videreformidling. Når én afdeling har succes med fx politisk aktivisme eller hvervning, skal hovedbestyrelsesmedlemmet fungere som den sparringspartner og idebank, der klæder andre afdelinger på til at afprøve samme ideer i deres område.

Ud over at styrke det lokale arbejde er tanken med den øgede kontakt i øvrigt også at bygge bro mellem Cyklistforbundets hovedbestyrelse, afdelinger, repræsentanter og sekretariat. Det nye koncept evalueres og struktureres løbende.

Se hvilke hovedbestyrelsesmedlemmer der er kontaktperson for de respektive afdelinger og repræsentanter