Foto: Supercykelstier / Cycling Embassy of Denmark

31
974

Dét skal du gøre, når bussen holder

Hvad siger færdselsloven egentlig om cyklisters kørsel forbi busstoppesteder? Vi tegner og fortæller, så du ved, hvad du som cyklist skal være opmærksom på.

Af jurist Flemming Funch

Færdselsloven siger

Færdselsloven omtaler problemstillingen omkring cyklers kørsel forbi busser i § 27 stk. 4:

”Ved busstoppested, beliggende ved kanten af cykelsti, hvor passagererne ikke optages fra eller afsættes på et areal, der er særligt indrettet for dem, skal de kørende på cykelstien holde tilbage og om fornødent standse for på- eller afstigende passagerer.”

Sådan gør du


Illustration fra Arriva og Cyklistforbundets kampagne 'To sider af samme sag' fra 2014.

Tre forskellige situationer

Ved et busstoppested kan der være udgang fra bussen på følgende 3 måder:
 1. Direkte til fortovet
 2. Udgang på cykelstien
 3. Udgang på en lille helle mellem cykelsti og kørebane

Situation 1: Direkte til fortovet

Situation 1 giver kun problemer cykel og bus imellem, og altså ikke mellem cyklister og buspassagerer.

Dét skal du gøre som cyklist: Se dig godt for og kør uden om bussen - og dermed også passagererne.

Situation 2: Udgang på cykelstien

I situation 2 skal buspassagererne have mulighed for at komme sikkert over cykelstien, både til og fra bussen. Cyklisterne skal i dette tilfælde standse ud for bussens bagende og må først fortsætte, når bussen starter fra stoppestedet. Ved enkelte busstoppesteder er der ligefrem lavet en stoplinje for cyklisterne.

Problemerne omkring situation 2 opstår som oftest af to grunde:
 • Før bussen er fremme: Passagererne går ud på cykelstien, før bussen er helt fremme ved stoppestedet.
 • Inden bussen skal køre: Cyklisterne mener at have ret til at mase sig frem, til trods for at ikke alle er kommet ud af bussen.

Dét skal du gøre som cyklist: Du skal standse ud for bussens bagende og må først fortsætte, når bussen starter fra stoppestedet.

Situation 3: Udgang på en lille helle mellem cykelsti og kørebane

I situation 3 skal passagererne stige af på hellen eller gå ud på hellen - uden at være til gene for cyklisterne.

Problemerne omkring situation 3 opstår gerne af to grunde:
 • Pladsmangel: Der er ikke tilstrækkelig plads til alle buspassagererne, der venter på hellen.
 • Buspassagerer skal krydse cykelstien: Fx når det regner, læskuret står inde på fortovet, og fodgængeren må forcere cykelstien for at komme hurtigt i ly.

Dét skal du gøre som cyklist: Du kan blot køre forbi hellen uden at skulle holde tilbage for buspassagerne (men hold alligevel et vågent øje med dem og vis hensyn, hvis nogen har overset, at der er en cyklist på vej). 

Dét kan du gøre

 • Kend de tre situationer og kør, som loven foreskriver.
 • Brug din sunde fornuft og vis hensyn.
 • Del siden fx på Facebook, så flere kender reglerne.
 

Skriv en kommentar

Skriv på afdelingens side

Opret en profil - det tager 30 sekunder

31 kommentarer

 • Af Per Holm 4. maj 2012
  Flemming Funchs beskrivelse af situation 2 svarer slet ikke til lovteksten.

  At "holde tilbage" betyder i denne forbindelse blot at sætte farten ned. "Standse" skal cyklende kun hvis det er fornødent og dette er det så godt som aldrig for i følge lovens § 10 stk. 4 må fodgængere kun betræde cykelsti (og kørebane) under hensyntagen til de kørende.

  Om situation 3 bør det tilføjes at "arealet særligt for dem" ofte er forbundet med fortovet med et lysreguleret fodgængerfelt hvilket indebærer at det er ulovligt for gående at krydse cykelstien noget som helst andet sted end lige i dette og at det også er ulovligt for fodgængerne at gå over på andet tidspunkt end når signalanlæget tillader dette.
 • Af Niels Jensen 4. maj 2012
  Flemming Funchs beskrivelse af situation 2 er en solid og fornuftig fortolkning af loven i konfliktsituationer. Pointen er, at fodgængerne i den beskrevne situation har forkørselsret på cykelstien.
  Lovens §10 stk. 4 fastsætter:
  "Gående, der vil passere kørebane eller cykelsti, skal, når kørebanen eller cykelstien betrædes, udvise den forsigtighed, der er nødvendig under hensyn til afstanden til og hastigheden af kørende, der nærmer sig stedet. Passagen skal ske uden unødigt ophold."
  Hvis der kommer en passager ud af en næsten tom bus håndteres trafiksituationen som Per Holm beskriver. Den situation giver ingen konflikt, for cyklisten har jo sat farten så lang ned at hin umiddelbart kan standse eller køre uden om fodgængeren.
  Men hvis der myldrer 15 mennesker ud af en propfuld bus må cyklisterne naturligvis standse helt. Det er jo heller ikke noget problem, når farten er sat ned til det forsvarlige niveau.
  Pligten til at standse ved bussens bagende betyder efter min opfattelse, at cyklisten nemt skal kunne standse sin cykel ved bussens bagende. Hvis cyklisten konstaterer, at kun en eller måske to passagerer forlader bussen kan hin forsigtigt fortsætter sin kørsel uden at genere fodgængerne.
 • Af H.T. Ohlsen 6. maj 2012
  Per, du glemmer vist den del af Færdselsloven der taler om at tage hensyn til de svagere trafikanter. Mellem cyklister og fodgængere er cyklisterne de "stærke" og skal derfor vise ekstra hensyn. Dette er bl.a. at holde så god afstand til fodgængeren og holde så god afstand at fodgængeren ikke bliver utryg. Hvis du insisterer på at presse dig forbi af- og påstigende buspassagerer vil du uvægerligt gøre dem utrygge, og det er ikke meningen. En cyklist vil typisk tro at man kan cykle tættere på en fodgænger uden at gøre fodgængeren nervøs end fodgængeren gør - vær en venlig og positiv cyklist og hold rigtig god afstand, så alle kan færdes trygt.
 • Af Per Holm 6. maj 2012
  H.T. Ohlsens synspunkter ville indebære at man slet ikke bernyttede cykel i byområde af hensyn til fodgængerne men holdt sig til sin bil. Rimeligt nok står H. T. Ohlsens synspunkter kun for hans egen regning uden støtte i gældende færdselslovgivning.

  Nu kender jeg udmærket godt lovgivningen og når jeg på cykel maser mig forbi et busstoppested er det som regel når jeg har grønt og buspassagererne derfor har rødt lys i signalet der regulerer trafikken i fodgængerfeltet mellem fortov og arealet der er indrettet særligt for buspassagererne. Hvis buspassagererne afsættes til og optages direkte fra cykelstien hopper jeg som regel af cyklen og med fødderne på fortovet trækker den forbi stoppestedet. Derved bliver al skubben og massen et spørgsmål om fodgængeres forhold indbyrdes uden cyklister indblandet. Når cykelstien er besat af fodgængere inden bussen er ankommet er det som regel det enkleste at trække ind på kørebanen/i busbanen i god tid inden stoppestedet og passere dette uden konflikter.
 • Af Johan Knudsen. 4. juni 2012
  Jeg har for mange år siden prøvet at få busselskaberne til at lave opslag i busserne om reglerne, men forgæves!!!
  Måske Cyklistforbundet vil minde selskaberne om det.
  Samtidig bør Cyklistforbundet og busselskaberne i forening lave gentagne spots i TV.
  Vh. Johan Knudsen.
 • Af Morten Andersen 4. juni 2012
  Selvom det sikkert alt sammen er rigtigt, så synes jeg i skulle have bragt den vigtigste regel i færdselsloven - enten først eller sidst: Vis hensyn!

  Reglen gælder naturligvis både cykelister og fodgængere, men verdenen går nok ikke under fordi du sænker farten lidt hvis en bus trækker ind.

  Husk at nogen dage er du cyklist, andre gange buspassager! I ingen aftilfældene bliver du glad hvis du råber af nogen (eller hvis de råber af dig).
 • Af Gritt Uhlmann-Hansen 4. juni 2012
  Ved ovenstående beskrivelse - er kun beskrevet de problemer der kan opstå - ikke hvordan man forholder sig, så beskrivelsen gør det ikke klarere, hvem der skal holde tilbage.
 • Af Line Hviid, Webredaktør, Cyklistforbundet 6. juni 2012
  @Gritt: Teksten indeholder faktisk en forklaring på, hvordan man skal forholde sig som cyklist, men du kan have ret i, at de måske er lidt svære at grave ud af de enkelte afsnit, så nu har vi tilføjet nogle mere direkte instruktioner - det gør det forhåbentligt lidt lettere at gennemskue :o)
 • Af Dorte Mørk 9. juni 2012
  Jeg mener at en oplysningskampagne blandt buspassagerer er meget nødvendig.
  Jeg bliver ofte råbt af som cyklist. Og jeg tror ikke folk kender reglerne.
  Oftest er det folk på cykelstien der venter på en bus eller folk der går ud fra en helle uden at se sig for.
  Så jeg synes cyklistforbundet igen skal forsøge at lave en fælles kampagne med movia. Det er jo ikke muligt for os andre at fortælle reglerne i situationer til sure personer der har misforstået reglerne.
 • Af Xavier Lepetit 10. juni 2012
  "Du skal standse ud for bussens bagende" (fra situation 2). Det vil sige at buspassagerer ikke bare kan hoppe af bussen så snart dørene åbnes, men skal lade de cyklister som ikke er blevet overhalt af bussens bagende køre videre indtil cykelstien er fri. Det hensyn fra buspassagerer, som jeg ellers synes vi allesammen skal vise, ser jeg sjældent. For ikke at tale om de passager der træder ind på stien så snart *de* ser en (ikke nødvendigvis deres) bus nærme sig i det fjerne. Men som det bliver pointeret, hvem står for at informere dem? Jeg synes i det hele taget at situation 2 og 3 er konfliktskabende, bl.a. pga. manglende information, og skulle løses v.h.a. infrastruktur således at samtlig passagertrafik ind og ud af bussen foregår som beskrevet i situation 1.
 • Af Frits Bredal, Kommunikationchef, Cyklistforbundet 12. juni 2012
  Cyklistforbundet får rigtig mange gode forslag til nye kampagner - udover de fire landsdækkende kampagner, vi i forvejen kører hvert år.
  En national kampagne med fokus på adfærd i trafikken står meget højt på vores prioriteringsliste. Vi forsøger aktivt at finde penge til sådan en kampagne, evt. i samarbejde med en partner.
  I en adfærdskampagne er det oplagt også at se på forholdet mellem buspassagerer og cyklister.
  Frits Bredal, kommunikationschef
 • Af Poul Larsen 15. juni 2012
  Fin redegørelse fra Flemming Funch. Min hovedregel er: tilpas din færdsel efter forholdene. Fremadrettet vil jeg sige, at der kan informeres mere og bedre i busserne og på cykelstien og hellen.
 • Af Brita Antons 29. juni 2012
  Hvor ville det være dejligt om denne viden om udstigning/påstigning af bussen kunne gøres mere bekendt for brugere af bussen.Et opslag/plakat ved især busstoppesteder i kategori 3 samt almen oplysning i bussen. Også cyklister der ikke en medlem af DCF kunne trænge til en opfriskning på disse regler.
  Det slår mig, at der også er problemer med på og afstigning af tog - folk der stiger på eller står meget i vejen for dem der skal af.
  Måske kunne man lave en fælles pampagne her.???
 • Af Line Hviid, Webredaktør, Cyklistforbundet 29. juni 2012
  @Brita Cyklistforbundet vil meget gerne lave en kampagne med fokus på adfærd i trafikken. Udfordringen for os er at finde penge til den - apropos vores kommunikationschefs kommentar ovenfor :o)
 • Af Simon 5. juli 2012
  For de fleste menesker er man cyklist enten fodgænger.... Jeg er cyklist, både da jeg er med eller uden cykel.

  Da jeg er på cyklen føgler jeg loven fuldt ud, jeg stopper for bus passagerer med undtagelse hvis der er helle for den at stå på. Da jeg ved at de fleste er totalt uvidende om at de skal blive på hellen indtil at der er fri passage, så vil jeg som regel cykle med nok omhu, så at jeg kun risikere at forskrække dem.

  Da jeg er "gående cyklist" er jeg fuldt bevidst om hvor irriterende det er da alle andre mener at cykelstien er et "forlængelse" af fortoven. Jeg bruger kun cykelstien da det er strengt nødvendig, og jeg ikke generer cyklisterne.

  Man skulle tro at forgængere ville blive mere forsigtig på cykelstien pga. alle knallert-45 som kører der, men de overvejer ikke risikoen men at blive kvæstet af et tunet knallert-45 som kører over 65 km/t
 • Af Peter Nielsen 10. august 2012
  Et stort problem i København er turister, som ikke ved hvad en cykelsti er. De står fx af bussen, og bliver så stående på cykelstien, evt. i større grupper. I sådanne situationer sætter jeg farten kraftigt ned og bruger klokken. Men jeg blev fornyligt overfuset (virkeligt overfuset) af en buschauffør, som var meget forarget over, at jeg havde brugt klokken. Efter min fortolkning er loven ellers klar: Vigepligten er betinget af, at passagerne er "afstigende", dvs. i bevægelse ud af bussen og på tværs af cykelstien. Når de står stille på cykelstien og snakker i mobiltelefon, eller venter på venner og slægtninge, så er de ikke længere "afstigende", men har taget ophold på cykelstien. Det kan ikke være lovligt. Det må være tilladt at markere at de er i vejen for trafikken, og det kan man fx. gøre med cykelklokken. Eller er den juridiske sagkundskab uenig?
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 15. august 2012
  @Peter
  Du er da i din ret til at benytte klokken i de tilfælde du omtaler. Færdselslovens §32 påbyder dig oven i købet at bruge klokken, når det er nødvendigt at forebygge eller afværge fare. --Og udenlandske buspassagerer -idet jeg går ud fra, at du taler om turistbusser- er jo netop, som du siger, uvidende om reglerne, men i de tilfælde, kan vi kun opfordre chaufføren til at fortælle passagererne, at man skal søge hurtigt ind på fortovet.
 • Af Carsten Møller 26. september 2012
  Flemming Munchs beskrivelse er sådan set ganske fin, men den håndterer ikke for alvor situation 3.

  Jeg er selv cyklist i næsten alle sammenhænge - bortset fra de morgener, hvor jeg afleverer mindre børn til børnehave og skole og er nødt til at tage bussen gennem den københavnske trafik, hvorefter jeg henter min cykel til resten af dagen.

  Når en proppet bus stopper ved et stoppested med en såkaldt "helle" - i mange tilfælde en enkel række fliser, altså omkring en halv meters plads - opstår præcis problemet med pladsmangel på "hellen". Mens andre passagerer presser på for at komme ud af bussen, står man så der med et barn i hver hånd og kigger desperat efter et hul for at komme gennem strømmen af cyklister og i sikkerhed på fortovet. Flemming Munchs fortolkning er klar "du kan blot køre forbi hellen uden at skulle holde tilbage for buspassagererne". Og det gør de fortravlede og hurtigt kørende cyklister da også, stort set uden nogen form for hensyn til de besværlige folk, der (tilsyneladende også her på sitet) ikke er mennesker, men "buspassagerer" og dermed nærmest en fjende for os cyklister. Jeg ser virkelig farlige situationer, hver gang jeg står af en bus (og nej, jeg prøver sandelig ikke selv at skabe flere af dem) - og det er mig en gåde, at flere både cyklister og gående ikke kommer til fysisk skade (for råbt bliver der bestemt også fra begge sider). Jeg tror ikke, at der skal flere kampagner til - jeg tror meget mere på, at selve infrastrukturen indrettes til gavn for både gående og cyklister, til fælles bedste.

  På Frederiksberg har de mange steder tilføjet fodgængerfelter på tværs af cykelstien ved busstoppesteder, som både giver en reminder til cyklisterne om at tage hensyn - og en chance for buspassagererne til at komme i sikkerhed uden at være i fare. Og jeg oplever, at begge parter har gavn af denne løsning. Jeg er med på, at dette ikke er påkrævet i loven, men jeg ville både som cyklist og buspassager ønske, at dette blev indført andre steder - og det kunne Cyklistforbundet da uden noget budget arbejde for i kommunerne, da de jo ville skulle betale. Frederiksberg må have erfaringer med dette, som man kan bruge.
 • Af Peter P. 8. juni 2013
  @Per Holm

  Det virker som om du VIL have ret - men det har og får du ikke! Det er altid cyklistens ansvar at passe på fodgængeren. Og når du kommer til et busstoppested, og bussen blinker ind, SKAL DU STANDSE. Du skal holde tilbage, som du skriver i første kommentar. At holde tilbage betyder at VIGE for fodgængerne, som IKKE KAN SE AT DU KOMMER.

  Vigtigst af alt: brug hovedet.
 • Af anette pedersen 9. august 2013
  hvorfor kan racer cykler kører i trafikken uden ringeklokke, gentagende gange er jeg blevet forskrækket idet en cykelrytter råber som en gal når han vil forbi, selv i det frede område på Amager naturpark hvor man gerne må cykle kommer de farende som gale, der er trods alt både børn og voksne der ikke har en chance hvis de kommer gående ud på stien, færdelsloven siger vist vi alle skal have ringklokke på cyklen når vi færdes i trafikken
 • Af Steffen  25. august 2013
  Cykel skal Holm tilbage
 • Af Ditte 30. november 2013
  Jeg er primært fodgænger i Kbh og er ofte forbløffet over, hvor lidt hensyn der vises over for bilister og cyklister; generelt mangler "vis hensyn"-tilgangen i DK men det er vist en anden snak.
  Jeg synes for det meste at cyklisterne holder tilbage ved busstop når folk skal på og af. Buspassagererne viser til gengæld sjældent det hensyn at komme væk fra cykelstien så hurtigt som muligt.
  Movia kunne måske lære lidt af kampagnerne fra Metro og S-tog, der også har haft problemer med folks adfærd på perronerne. Hajtænder ved de stop med en helle, så man kan se hvem der har vigepligt, cykelstier med fx gul farve eller anden måde at signalere at standsning er "forbudt" og et "gå ikke ud på cykelstien før bussen holder helt stille" tegn.
 • Af ulla poulsen aalborg 25. april 2014
  nu har jeg lige læst loven også vil jeg gerne have I laver en kampagne så cyklister husker at stoppe, når passagere skal af busen og krydse cyklesti for at komme ind på fortov, et af de store problemer i Aalborg er ved stranden hvor man som dårligt gående med rollator eller som mor med barnevogn ikke har mange chancer for at komme sikkert ind på fortovet, da cyklisterne som kommer fra borgergade har utrolig meget fart på og brokker sig vildt hvis de bliver nødt til at stoppe eller vælter fordi de ikke er opmærksomme på passagerne til og fra bussen. Vær søde at gøre noget for at gøre cyklisterne opmærksomme på det.
  På forhånd tak
 • Af Christina Britz / Cyklistforbundet 28. april 2014
  Hej Ulla, tak for din gode idé. Som du nok allerede ved, er Cyklistforbundet en medlemsorganisation, der desværre ikke har midler til at lave kampagner for det hele - hvor gerne vi end ville! Men måske du kan tage det op med din lokalafdeling i Aalborg - især hvis der er et særligt sted, der ofte volder store problemer. Måske I sammen kan udtænke en god løsning.
  Du kan finde din lokalafdeling her (kopier linket):

  http://www.cyklistforbundet.dk/Find-din-afdeling/Find-dit-lokale-Cyklistforbund/Nordjylland/Aalborg

  Mange hilsner
  Christina
 • Af Flemming Funch, Cyklistforbundet 30. april 2014
  @Ditte
  Jeg vil give dig helt ret. At tage hensyn til hinanden vil være en god ide. På Frederiksberg (ex Rolighedsvej/Godthåbsvej) har der været forskellige forsøgsordninger med både hajtænder og fodgængerovergange - og så ved man også præcist hvor bussen stopper. Det ser for os ud til at virke, men Frederiksberg Kommune har antagelig desværre ikke ment det samme, idet de ikke har fortsat med at lave disse overgange
 • Af Flemming,  2. juli 2014
  Hvordan er reglerne lige for busserne og deres stoppesteder, når fortorvert er markeret med en kantsten, og hvor "cykelstien" ligger ude på selve vejen, og hvor "cykelstien" kun er afspærret med en hvid linje, som er striplet ved busstoppestedet. Må bussen så kører helt ind og holde op til kantstenen ved fortorvet, eller skal den holde ude på den anden side af den striplet linje, som skiller kørerbanen og "cykelstien"?
 • Af Kirsten, Hverdagscyklist 1. august 2014
  Kan I fortælle lidt om reglerne for de turistbusser, som f.eks. holder foran Hovedbanen i København? De er tit til gene, fordi deres chauffører gerne holder pause på selve cykelstien og deres passagerer ligeledes vader rundt på cykelstien, men hvordan er reglerne for deres personale og passagerer egentlig? På forhånd tak.
 • Nu har jeg deltaget i debatten på Facebook, og jeg syntes der mangler forståelse fra cyklisterne, når det drejer sig om, at fodgænger gerne vil overholde vigepligt i forhold til helle ved busstoppesteder, men ikke har mulighed for det, da der er for lidt plads på hellen som i mange tilfælde udgøres af 1 række 50 gange 50 fliser der er nedfældet i cykelstien,( om dette så overhovedet kan betegnes som en helle, kommer jeg i tvivl om). Mere fokus på § 27. Kørende, som møder eller kører forbi gående, skal give den gående tid til at vige til side samt i øvrigt give den gående fornøden plads på vejen. syntes for mig at måtte være en naturlig del at oplysningen. Da det for kommer til at virke som om, at det er kamp med puspassagerer. Nogle steder i Århus har man f.eks gjort fortovet mindre, cykelstien mindre samt lavet en for lille helle. Det er gjort i et forsøg på at gøre det nemmere og sikre for cyklister, men det er resulteret i kaos mellem bilkørebanen og husmuren. Da hverken fodgængere på fortovet, cyklisterne eller buspassagererne har plads nok nu. Det er for mig at se en problematik der ikke bare kan løses med, at sige. " buspassagererne skal bare kende reglerne". Lad os i stedet for, arbejde for at gøre det sikkert for både cyklister og fodgængere at færdes på disse steder.
 • Af Jens Fucini, Topforsker 1. august 2014
  Der er jo flere problemer ved scenario 2. F.eks. kan nogle busser finde på at "parkere" ved busstoppestedet. Nogle endda med dørene åbne. Så kan man komme til at vente rigtig længe.
  Imidlertid er det dog også OK i København, hvor borgmester Kabell synes det er OK, at man bryder gældende lovgivning, når blot man er på cykel. Det er i hvert fald det indtryk man får, når man skriver til ham om nogle af hans trafikjusterende gadgets ikke virker.

  Den største udfordring i denne problematik er måske erkendelse fra de forskellige parter, i.e. buschauffører, cyklister og fodgængere, inklusive deres ledere.
  Formanden for cyklisterne, kl. Bondam, udviser jo typisk fornægtelse: "det er de andre, der gør fejl". Det hjælper jo så ikke, når der skal findes en fælles løsning.
 • Af Kasper Bruslund, Studerende 21. december 2017
  Kommentaren er blevet slettet af redaktionen.
  Se retningslinjerne for brugen af cyklistforbundet.dk
 • Af Michael Holst, hverdagscyklist 13. januar 2018
  Kommentaren er blevet slettet af redaktionen.
  Se retningslinjerne for brugen af cyklistforbundet.dk