Nyhedsbrev 2017-03-22

Generalforsamling i februar

Et veloverstået arrangement med tema om el-cykler efterfulgt af generalforsamling blev afholdt den 9.februar. Se referat i menu "generalforsamlinger"

Turcykling – Cykelture

På vort 1. møde efter generalforsamlingen blev der talt meget om cykelture. Bestyrelsen nedsatte et lille udvalg, som vil arbejde videre med at arrangere cykelture for medlemmer og ikke-medlemmer. Udvalget består af Hans Verner Neumann og Christina Saadbye. Udvalget vil meget gerne have inspiration fra medlemmer for at få etableret nogle gode cykelture til glæde for så mange som muligt. Har du ideer om nye cykelruter/ture på Vestegnen, så skriv direkte til turudvalget : christina.saadbye@gmail.com. I er også velkomne i udvalget!

Vi cykler til arbejde

Nu løber årets kampagne snart af stablen. Vi håber at I som medlemmer vil være med til at gøre hverdagscykling til arbejde til en succes. At cykle er sundt, miljøvenligt og økonomisk. Vi cykler til arbejde-kampagnen er i maj. Gør en indsats for at det bliver en god kampagne også på din arbejdsplads!

Natur Cykeltur søndag den 7. maj kl. 11

Vi har d. 7. maj et tilbud om en cykeltur til bl.a. de ny anlagte klimasikringssøer i nærheden af Vallensbæk og Albertslund Mose. Turen vil desuden gå til det ny anlagte naturpark ”Røjlegrøften” ved Sydskellet, grænsen til Ishøj og Taastrup. Det er gratis for alle medlemmer at deltage. Turen udgår fra Taastrup Bibliotek, Taastrup Hovedgade 86 kl. 11 og turen varer et par timer. Man kan bare dukke op. Medbring vand og evt. en lille madpakke. Turen er arrangeret i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings Taastrupafdeling.

Fokus på uhensigtsmæssige forhold for cyklister

Vi opfordrer jer som medlemmer at være aktive, når I bemærker uhensigtsmæssige forhold for cyklister. Det kan være huller i veje eller på stier. Det kan være manglende afskærmning, men det kan også være generelle uhensigtsmæssige forhold for cyklister (f. eks manglende stier på veje med megen tung trafik). Henvend jer til jeres kommunes tekniske afdeling eller til os. Vi er jeres lokale repræsentant i Cyklistforbundet. Vi i bestyrelsen lægger meget vægt på, at det at cykle i sit lokalområde, skal være nemt. – Det vil være med til at styrke vort arbejde i forhold til kommunernes trafikpolitik med mange aktive medlemmer. Foråret er kommet og cykelstier og vejes repareres efter vinteren. Lige ny er der vej besigtigelser i de forskellige kommuner. Det er tilsyneladende sådan mange steder, at de, som planlægger hvordan trafikken skal afvikles, ofte kun tænker som bilister. Samtidig vil kommunerne gerne fremstå som ”grønne” og som nogle, der arbejder aktivt for at nedbringe CO2-udslip og for at imødegå klimatruslen. – Det hænger simpelthen ikke sammen! Gør jer også nogle personlige overvejelser om dette, når den kommunale stemmeseddel skal i valgurnen til november!

Har kommunen en cykelpolitik?

Alle kommuner vil gerne have et positivt image. En af tidens væsentligste trends er i denne forbindelse den positive værdi, der ligger i at være miljømæssigt ”bæredygtig”. Der er vist ingen kommuner i Danmark, der endnu kan prise sig med det prædikat. – Ofte er det mere ord end handling – og smukt lyder det jo! I Cyklistforbundet vil vi gerne opfordre til at I som medlemmer holder jeres kommuner op på denne bæredygtighedsværdi. Vi har meget langt igen og det kræver en stor mentalitetsændring hos de allerfleste af os. Vær med til at få kommunalpolitikkerne til at have fokus på flere ”grønne” løsninger. Og her kunne man som et lille bidrag i det mindste have en forventning til at alle kommuner vil arbejde aktivt for at få en trafikpolitik, der styrker cykling. Det vil gavne vort miljø – også lokalt, og det vil styrke folkesundheden. Og hvis det hele regnes sammen vil det også gavne økonomien på længere sigt.

Cykeleftersyn hos PJ cykler i Taastrup d. 25/3 kl. 10-14

Igen i år stiller PJ-cykler sig til rådighed nogle timer for at Cyklistforbundets medlemmer kan få efterset deres cykler. Man møder blot op lørdag d. 25/3 med den cykel, man ønsker efterset imellem kl. 10 og kl. 14. Hvis der skal foretages egentlige reparationer sker det selvfølgelig mod betaling.

Kommentarer/feedback på dette nyhedsbrev er velkomment! Redaktør af dette nyhedsbrev er Arne Jakobsen, arne_jakobsen(AT)hotmail.com

Med venlig hilsen

Christina Saadbye
Formand for Vestegnen

christina.saadbye(AT)gmail.com