Bestyrelsen og Udvalg

Hvem er Hvad i CyklistForbundet Brøndby-Hvidovre Afdeling

I denne del af vores hjemmeside kan du finde navnene på og kontaktmulighederne til de personer, som står bag afdelingens mange aktiviteter - og beskrivelser af bestyrelsens og udvalgenes formål og opgaver.

Thomas

Thomas Otzen, Formand.

 - Medlem af Cyklistforbundet siden 2011
 - Medlem af afdelingens Trafik- og Miljøudvalg siden 2012
 - Medlem af bestyrelsen siden 2015. Valgt som formand i 2016.

 - Aktiv i Taastrup og Omegnens Tandemklub siden 2011
 - Aktiv i Cykling uden Alder siden 2014

John

John Barber, næstformand.

 - Mange årigt medlem af CyklistForbund.
 - Medlem af afdelingens BrøndbyUdvalg, PR-Udvalg og Trafik- og MiljøUdvalg.
 - Afdelingens Webredaktør og bladredaktør.
 - Medlem af afdelingens bestyrelse i 2008 og 2009, og igen fra 2013.

- Repræsentant for CyklistForbund i Brøndby Komm. MiljøRepræsentantskab.

JanO

Jan Oulund, Kasserer.

 - Jan er et mange-årigt medlem af CyklistForbundet.
 - Han blev aktiv i CyklistForbundet, da bladet ”Cyklister” i 2006 skulle udbringes
  af lokalafdelingen i stedet for med post. 
 - Jan har været kasserer i Brøndby-Hvidovre Afdeling siden begyndelsen af 2006.
 - Er desuden aktivt medlem af Ko- og Fåregræsserforeningen på Quark i Hvidovre.

 

Henning

Henning Nielsen, bestyrelsesmedlem.

- Henning er også medlem af afdelingens Lokaleudvalg og Turudvalg.

- Han har ansvar for fordeling af blade til bladbudene, og han er en aktiv og meget påskønnet deltager i alle aktiviteter i Brøndby-Hvidovre afdeling.

 

Lasse Steen Christensen, bestyrelsesmedlem.

  Ny-valgt til bestyrelsen ved Generalforsamlingen d. 27. marts 2019.

Suppleanter

ErikR

Erik Rossing.

- Også medlem af afdelingens Trafik- og Miljøudvalg.

JohnG.180703

John Gade.

- Læge.
- Mange årigt medlem af CyklistForbundet.
- Og mange årigt visionær cykelstøtter og -aktivist.

 
Kontaktadresser til bestyrelsens medlemmer
findes på fanen: Kontakt Bestyrelsen

Se mere om afdelingens permanente udvalg
på fanen: Udvalg


Siden er senest opdateret
29. marts 2019 /jb

 

Bestyrelsen 2019 / 2020

Formand Thomas O
Thomas Otzen
Hvidovre Torv 7, st.tv.
( 5057 9283
*: otzendk@gmail.com

Næstformand John B
John Barber
Lindeager 5, 2.tv.
2605 Brøndby
( 5057 9824
*: bar6677@gmail.com

KassererJan O
Jan Oulund
Rosmosevej 18
( 3678 4323 / 2985 2190 
*: jan@oulund.dk

Bestyrelsesmedlem Henning
Henning Nielsen 
Gl.KøgeLandevej 257 A,st. lejl.4
( 2443 8291
*: henning.kamholm@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Lasse Steen Christensen
Strandgårdsvej 47
( 6131 4469 
*: avclsc@besked.com

SuppleantErikR
Erik Rossing
M.Bechs Allé 92
(3647 5039 / 2124 0339
*rossing@comxnet.dk

Suppleant JohnG.180703
John Gade
Lindevang 5
2660 Brøndby Strand
( 6177 6883
*gade.john@gmail.com


Siden er senest opdateret
29. marts 2019 /jb

FRA  OG  OM  UDVALGENE

TRAFIK- & MILJØ UDV TUR-
UDVALGET
PR
UDVALGET
BRØNDBY
UDVALGET
LOKALE
UDVALGET
For samtlige udvalgsmedlemmers adresser, telefonnumre m.v.
Se Fanen "Alle Tillidsposter". 

 TRAFIK- & MILJØ  UDVALGET (TMU)
Udvalgets formål er at arbejde på at forbedre de trafikale forhold
for cyklister i Brøndby og Hvidovre Kommuner.
TMU består af

Thomas Finn Arne  

Thomas Otzen
Kontaktperson / tovholder

Finn Ivo Heller Arne Beck-Larsen  
 
       
CykelPige ErikR John Kirsti
Erik Rossing John Barber Kirsti
Puukka-Sørensen

Senest opdateret d. 14.oktober 2017 


 TURUDVALGET
Udvalget har gennem sit virke til formål at gøre foreningen og dens formål kendt samt at fastholde medlemmer og give mulighed for at tiltrække nye. Udvalget har ligeledes til formål at styrke det meget vigtige sociale sammenhold, således at der opnås en god foreningskultur og et godt netværk.

 
Tur-udvalget består af

Henrik

Henning

LisbethP
Henrik Puukka-Sørensen Henning Nielsen Lisbeth Pedersen
. . .

 

 CykelPige

 Intet Billede - Kvinde

Niels Nielsen
Birgit Rudolph Niels Nielsen

 


  PR UDVALGET
PR Udvalget har blandt andet følgende opgaver:  

 * Pressekontakt,
 * Redaktion af afdelingsbladet og andre publikationer,
 * Vedligeholdelse af hjemmeside på internettet 

    * Vedligeholdelse af Facebook gruppen
    * Medieovervågning/scrapbog,
    * Fremme af foreningens profil & logo.

Overordnet har PR-Udvalget til formål at sikre, at bladet og andre informationskilder udvikler sig i en positiv retning, og at budskaberne kommer ud til foreningens medlemmer og samarbejdspartnere i både Brøndby og Hvidovre.

Udvalget udfører sine opgaver ved udsendelse af afdelingsbladet, ved udarbejdelsen af andre materialer fra afdelingen, når dette er påkrævet, ved vedligeholdelse af kontakt til lokalpressen, ved overvågning af de nødvendige lokalaviser m.v. for relevante informationer og ved udbygning og vedligeholdelsen af Hvidovre og Brøndbys hjemmeside.

PR opgaver varetages af:
Thomas John LisbethP Jan O
Thomas Otzen,
kontaktperson /
Pressekontakt
John Barber,
Hjemmeside,
Blad, NyhedsMail
 Lisbeth Pedersen,
Facebook 
Jan Oulund
AvisUdklip

Ved generelle spørgsmål om PR-Udvalgets virke og opgaver.
Skriv til Thomas


BrøndbyUdvalget
BrøndbyUdvalget er særligt opmærksom på problemer og spørgsmål, 
som vedrører forholdene for cyklister i Brøndby.

BrøndbyUdvalget består af

John Henrik Kirsti
John Barber Henrik Puukka-Sørensen Kirsti Puukka-Sørensen
. . .

 

 CykelPige

Viggo Halling JohnG.180703
Viggo Halling John Gade


LOKALE UDVALGET
Lokale udvalget har til opgave at udføre løbende oprydning m.v. i foreningens lokale, at sørge for traktement m.m. ved arrangementer og møder, at holde kontakt med klubhusets øvrige foreninger samt kommunen, at registrere, vedligeholde og indkøbe værktøj, bøger og møbler, samt sikre mod tyveri. Udvalget har til formål at sørg for gode rammer til foreningens arbejde.

Lokaleudvalget består af

 

Henning

.

Henning Nielsen,
Husforvalter

Siden er senest opdateret 30. marts 2019 /jb
 

Brøndby & Hvidovre
Afdeling

Hvidovre Torv 7, st.tv.
( 5057 9283
*: otzendk@gmail.com


2019 - 2020
Hvor ikke andet er noteret,
er postnummer og by:
2650 Hvidovre
.


Bestyrelsen 2019/2020

Læs mere om bestyrelsens
opgaver og medlemmer
på fanen: "Bestyrelsen"

Formand

Thomas Otzen
Hvidovre Torv 7, st.tv.
(5057 9283
*: otzendk@gmail.com

Næstformand

John Barber
Lindeager 5, 2.tv.
2605 Brøndby
( 5057 9824
* bar6677@gmail.com

Kasserer

Jan Oulund
Rosmosevej 18
(3678 4323 / 2985 2190
*: jan@oulund.dk

Bestyrelsesmedlem

Lasse Steen Christensen
Strandgårdsvej 47
( 6131 4469 
*avclsc@besked.com

 

Bestyrelsesmedlem

Henning Nielsen
Gl. Køge Landevej 257A st, lejl.4
( 2443 8291
*: henning.kamholm@gmail.com

Suppleant

Erik Rossing
M.Bechs Allé 92
( 3647 5039 / 2124 0339
*rossing@comxnet.dk

 Suppleant

John Gade
Lindevang 5
2660 Brøndby Strand
( 6177 6883
*:: gade.john@gmail.com 
  


  PR-udvalget

Læs mere om
PR-udvalgets opgaver
på fanen: "Udvalg"

Pressekontakt

Thomas Otzen
Hvidovre Torv 7, st.tv.
(5057 9283
*: otzendk@gmail.com

Afdelingsbladene,

Hjemmesiden og NyhedsMail

John Barber
Lindeager 5, 2. tv.
2605 Brøndby
(5057 9824
*: bar6677@gmail.com

FaceBook

Lisbeth Pedersen
Hjørnagervej 11
(2835 7692
*:lisbethanette@post.cybercity.dk

AvisUdklip

Jan Oulund
Rosmosevej 18
(3678 4323 / 2985 2190
*: jan@oulund.dk


BrøndbyUdvalget

Læs mere om
BrøndbyUdvalgets opgaver
på fanen: "Udvalg"

John Barber
Lindeager 5, 2. tv.
2605 Brøndby
( 5057 9824
* bar6677@gmail.com

Henrik Puukka-Sørensen
Kirkebjerg Allé 39
2605 Brøndby
( 4344 0339 / 3190 0339
*: henrik@puukka-sorensen.dk

Kirsti Puukka-Sørensen
Kirkebjerg Allé 39
2605 Brøndby
( 4344 0339
*: kirsti@puukka-sorensen.dk

Viggo Halling
Hyttebo 20
2660 Brøndby Strand
( 2128 8792
*: viggohalling@gmail.com

John Gade
Lindevang 5
2660 Brøndby Strand

( 6177 6883
*: gade.john@gmail.com


Turudvalget

Læs mere om
Turudvalgets opgaver
på fanen: "Udvalg"

Kontaktperson

Henrik Puukka-Sørensen
Kirkebjerg Allé 39
2605 Brøndby
( 4344 0339 / 3190 0339
*: henrik@puukka-sorensen.dk

Henning Nielsen
Gl. Køge Landevej 257A st, lejl.4
( 2443 8291
*: henning.kamholmgmail.com

Lisbeth Pedersen
Hjørnagervej 11
(2835 7692
*:lisbethanette@post.cybercity.dk

Birgit Rudolph
( 2627 4419
*: brudolp@gmail.com

Niels Nielsen
Ishøj
( 4353 4919 / 2577 2476
*:  (ikke oplyst)


Trafik- og Miljøudvalget

Læs mere om
Trafik- og Miljøudvalgets opgaver
på fanen: "Udvalg"

Kontaktperson og tovholder

Thomas Otzen
Hvidovre Torv 7, st.tv.
( 5057 9283
*: otzendk@gmail.com

Arne Beck-Larsen
Hvidovre Allé 17
( 3675 2015
*: beck-larsen@mail.dk

Finn Ivo Heller
Menelaos Boulevard 15
( 3677 5868 / 2023 0868
*: finn.ivo.heller@gmail.com

Erik Rossing
M.Bechs Allé 92
(3647 5039
*rossing@comxnet.dk

Fra Brøndby

John Barber
Lindeager 5, 2. tv.
2605 Brøndby
(  5057 9824
*: bar6677@gmail.com

Kirsti  Puukka-Sørensen
Kirkebjerg Allé 39
2605 Brøndby
( 4344 0339
*: kirsti@puukka-sorensen.dk


 Lokaleudvalget

Læs mere om
Lokaleudvalgets opgaver
på fanen: "Udvalg"

Husforvalter

Henning Nielsen
Gl. Køge Landevej 257A st, lejl.4
( 2443 8291
*:henning.kamholm@gmail.com


Delegerede til
årets landsmøde 2019

Thomas Otzen
Hvidovre Torv 7, st.tv.
( 5057 9283
*: otzendk@gmail.com

John Gade
Lindevang 5
2660 Brøndby Strand
( 6177 6883
* :: gade.john@gmail.com

Suppleanter


Ved behov udpeger bestyrelsen
nødvendige suppleanter.
Landsmødet er åbent for deltagelse
for alle medlemmer


 Revisor

Kirsti Puukka-Sørensen
Kirkebjerg Allé 39
2605 Brøndby
(4344 0339
*: kirsti@puukka-sorensen.dk

Revisorsuppleant

Vagn Kjær-Hansen
Strandskolevej 217
2660 Brøndby Strand
(6061 2284
*: vkh@brondby.dk


Siden er senest opdateret
30.marts 2019 /jb