Bestyrelsens virke - Referater m.v.

Bestyrelsens virke.
Referater fra bestyrelsesmøder i Brøndby-Hvidovre Afdeling.

Bestyrelsesmøder i CyklistForbundets Brøndby-Hvidovre Afdeling er åbne.
I oversigten herunder er der en kort omtale af emner fra hvert møde.
Klik på mødets dato for at finde referatet fra mødet.
Tjek også op på  bestyrelsens seneste Opgaveplan.

For supplerende oplysninger om de åbne bestyrelsesmøder kontakt :
Thomas Otzen,   otzen.dk@gmail.com ,   Tlf : 5057 9283. 

  Mødedato  Blandt de emner, som blev omtalt på mødet
 14. oktober 2019  Først kommende bestyrelsesmøde. kl. 18, Byvej 56, 1.sal
 Dagsorden postes ca. 7. oktober.   Mødet er åbent, og alle er velkomne.
 7. august 2019  Vi valgte nye datoer til Carl Georg Rasmussens foredrag,
som vi måtte undvære ved Generalforsamling. Valgt dato er 2.oktober.  
Vi talte også om Landsmødet, om indbydelser til AktivAften,
og om datoer for bestyrelsesmøder og Generalforsamling. 

Se den seneste udgave i Bestyrelsens Opgaveplan /  3. april 

 29. maj 2019  Vi lavede de sidste aftaler vedr Store Cykeldag Hvidovre 2019.
 Vi nævnte også Miljørepræsentantskabet og TrafikHandlingsplan 2019 Brøndby.
 10. april 2019 Der var velkomst til Lasse som nyvalgt bestyrelsesmedlem.
På mødet drøftede vi især Store CykelDag Hvidovre samt andre ture og aktiviteter, idet vi aftalte deltagelse og datoer.
 o9. januar 2019  Vi drøftede især planer for udførelsen af Store CykelDag 2019 og
vores generalforsamling, der afholdes d. 27. marts.  
 o9. oktober 2018  Vi gennemgår erfaringer fra sommerens aktiviteter
 og fordelingen af opgaver ved aktuelle, kommende aktiviteter.
  o3. juli 2018

 John G og Thomas stiller 2 forslag ved Landsmødet i oktober.
 Lisbeth og Birgit har kontakt til Hvidovre Sundhedscentret om
 korte, sommer ture.

  11. april 2018  John Gade præsenterede "Cykel Visioner". Præsentationen
 udmøntede sig i 2 forslag til landsmødet 2018 og
 aftenen "Madfællesskab og Cykelvisioner" på Risbjerggård.