HandlingsProgram og Vedtægter

Grundlaget for arbejdet i Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre Afdeling.

I denne del af vores hjemmeside finder du afdelingens
vedtægter og handlingsprogram, som danner grundlag for vores virke.

Der er desuden indkaldelser og referater fra vore seneste generalforsamlinger.

HandlingsProgram  Brøndby-Hvidovre Afdeling

Glad for min cykelIdégrundlag :
Medlemmer af CyklistForbundet deler glæden ved at cykle. 
Medlemmer af CyklistForbundets Brøndby-Hvidovre Afdeling ønsker at formidle denne glæde til andre med det håb, at flere vil få lyst til at melde sig ind i CyklistForbundets lokale afdelinger for herigennem at deltage i ture og sociale arrange­men­­ter.

Vores Visioner :
Det skal være rart at opholde sig i det offentlige rum. Det skal være trygt, sikkert og fremkommeligt at være cyklist overalt. Forholdene skal være så gode, at ingen afholder sig fra at cykle, hvis de har lyst.
Cyklen skal betragtes som et godt og positivt alternativ til bil og offentlige transportmidler dels ud fra et personligt og sund­­hedsmæssigtSynes om - Cyklen synspunkt, men også ud fra et samfundsmæssigt, økologisk synspunkt.
Cyklister skal ny­de godt af at være favoriseret på forskellig vis. At cykle bør indgå som en naturlig del af ethvert barns dag­lig­dag - i barnets leg, ifm. transport og mhp. barnets udvikling. Transportbilledet i Brøndby og Hvidovre skal være præ­get af cyklister. 

Læs Videre 
Klik her for at læse videre om
DCF-Brøndby & Hvidovres handlingsprogram
hvor der er oplysninger om mål, strategi, udvalg og aktiviteter.

 

ParagraftegnVedtægterne for CyklistForbundets Brøndby - Hvidovre Afdeling.

§ 1. Navn og adresse
Stk. 1.
Foreningen, der er stiftet den 10. marts 1980, er en afdeling af Cyklistforbundet.
Afdelingens navn er "Cyklistforbundet, Brøndby - Hvidovre Afdeling”.

§ 2. Formål
Stk. 1.
Foreningens formål er at varetage cyklisternes interesser i Brøndby og Hvidovre ved

  • at skabe større sikkerhed, tryghed og fremkommelighed for cyklister,
  • at få flere til at cykle mere og dermed nedbringe den trafikale belastning af miljøet,
  • at opnå et bedre samspil mellem cyklen og andre transportmidler, samt at øge interessen for cyklen som et sundhedsfremmende, miljøvenligt og alternativt transportmiddel. 

Se vedtægterne i deres helhed ved at klikke på følgende link :

Vedtægterne for CyklistForbundets Brøndby - Hvidovre Afdeling.

Ordinær Generalforsamling. Den 7. marts 2018. Bladet.Febr18.FS

Kl. 19 – 20.15
Frank Jakobsen fortalte om el-cykler. 

Fra kl. 20.30. Generalforsamling, hvor  :
Bestyrelsens Beretning for 2017 blev godkendt
Foreningens regnskab for 2017 blev godkendt
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget.
Thomas blev genvalg som formand.
Jan blev (gen)valgt som kasserer.
Der var valg og genvalg til øvrige tillidsposter.
Bestyrelsens forslag til virke i 2018 blev godkendt.

Se Indkaldelse, bilag, referat og billeder i følgende links :

Generalforsamling 2018 i Brøndby-Hvidovre.

Referatet fra Generalforsamlingen 2018 i dette link. 

Billeder fra Generalforsamlingen 2018. Brøndby-Hvidovre.


Generalforsamling 2017

Vi afholdte generalforsamling i Brøndby-Hvidovre Afdeling
onsdag d. 8. marts 2017, fra kl. 20, i lokalet, Byvej 56.

Ved generalforsamlingen var der beretning om afdelingens virke i 2016,
forelæggelse af regnskab, valg til bestyrelsen m.v.,
samt forslag til og drøftelse af afdelingens virke i 2017.

Se indkaldelsen og bilag til generalforsamlingen i følgende link
Brøndby-Hvidovre Afdelings Generalforsamling d. 8. marts 2017.

Se Referatet fra Generalforsamlingen i følgende link :
Referat fra Brøndby-Hvidovre Afdelings Generalforsamling 2017

Se billeder fra Generalforsamlingen i følgende link (pdf) :
Billeder fra Brøndby-Hvidovre Afdelings Generalforsamling 2017


Generalforsamling 2016

DCFs Brøndby-Hvidovre Afdeling har senest afholdt generalforsamling d. 9. marts 2016, i afdelingens lokale Byvejen 56, 1.sal, Hvidovre.

Inden generalforsamlingen, talte 1.viceborgmester i Hvidovre Kommune, Mikkel Dencker, om "Hvidovre Kommune en Cykelby - fremtidens visioner". Der var tid og lyst til både spørgsmål og debat herom.

Ved generalforsamlingen blev beretning, regnskab og forslag til årets handlingsprogram godkendt.
Finn Ivo Heller forlod bestyrelsen efter mange års virke, som har krævet både engagement og aktivitet. 
Annabel Voller ønskede ikke genvalg som formand men fortsætter som bestyrelsesmedlem. 
Thomas Otzen blev valgt som ny formand.
Øvrige valg til bestyrelsen og til tillidsposter var alle genvalg.

Se følgende links for flere oplysninger om og fra generalforsamlingen.
Indkaldelsen og Bilag
Referat fra Generalforsamlingen.
Billeder og tekst fra Generalforsamlingen 2016.


Generalforsamlingen 2015
Foreningen afholdt generalforsamling
onsdag d. 4. marts i afdelingens lokale, Byvejen 56 i Hvidovre.
.............................................................................................................
CyklistForbundets forskningskonsulent Annette Meng
fortalte om Cyklistforbundets undersøgelse af cyklisters trafikadfærd.
"Hvor irriterer de andre trafikanters adfærd mest ?"
Et emne, som altid er højt aktuelt. 
Der var også god plads til både spørgsmål og debat.
...........................................................................................................
Derefter blev der afholdt generalforsamling :
Beretninger, Regnskabet og det kommende års
Handlingsprogram blev alle godkendt.

Der blev enstemmigt vedtaget vedtægtsændringer
vedrørende valg af lokal formand.

Der var genvalg til bestyrelsesposterne.
Og herudover blev Thomas optaget som nyt medlem i bestyrelsen.
Læs mere i de følgende bilag.  

Indkaldelsen og Bilag til generalforsamlingen 2015 (pdf).
Referat fra generalforsamlingen 2015 (pdf)
Billeder fra generalforsamlingen 2015 (pdf).

Annette Meng om Trafikadfærd
Annette Meng Fortæller

 Generalforsamlingen 2014
Foreningen afholdt generalforsamling d. 5. marts 2014.
Læs her :

Referat fra generalforsamlingen 2014 ( pdf)
Billeder fra generalforsamlingen 2014(pdf)
Afdelingens Beretning
Afdelingens Beretning ved Annabel

Generalforsamlingen 2013
Foreningen afholdt generalforsamling d. 6. marts 2013.
Læs her :

Indkaldelsen til generalforsamlingen 2013 (pdf)
Referat fra generalforsamlingen 2013 ( pdf)
Billeder fra generalforsamlingen 2013 (pdf) 
Vagn fortæller om Brøndby Projekter
Vagn fortæller om BrøndbyProjekter

Generalforsamlingen 2012
Foreningen afholdt generalforsamling d. 7. marts 2012.
Læs her :

Indkaldelsen til generalforsamlingen 2012 (pdf)
Referatet fra generalforsamlingen 2012 (pdf)
Billeder fra generalforsamlingen 2012 (pdf)
Farvel til to
Farvel og tak for indsatsen
til Annie og Kirsten

Denne side er sidst opdateret d. 23. juli 2017 / jb