Hørsholm og Fredensborg

Cyklistforbundets lokalafdeling i Hørsholm og Fredensborg.
Her finder du information om afdelingens kommende cykelture, om afholdte cykelture samt om afdelingens foreningsaktiviteter i øvrigt.

Afdelingen siger

 • Af , 05. december 2018

  Indkaldelse til generalforsamling i Cyklistforbundet,
  Hørsholm og Fredensborg afdeling

  Mødet afholdes onsdag den 13. marts 2019 i det ny Egedal Byens Hus, Egedalsvej 2, 2980 Kokkedal 

  Aftenen starter med et åbent debatmøde kl. 19.30
  Derefter afholdes den ordinære generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. valg af dirigent
  2. valg af referent
  3. bestyrelsens beretning
  4. fremlæggelse af revideret regnskab
  5. indkomne forslag
  6. valg af bestyrelse, 
  7. valg af bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant samt delegerede Cyklistforbundets landsmøde 
  8. evt.

  Vi glæder os til at møde vore medlemmer og drøfte hvilke initiativer I gerne ser vi arbejder med.

   

  Egedal Byens Hus

 • Af Bjørn Sandberg, 12. august 2018

  Vi inviterer på cykeltur til Danstrup Hegn med DN og Gert Lusty søndag 26. august kl. 9.30 til ca 14.30

  Mødested: Fredensborg Brandstation, Helsingørsvej 25, Fredensborg

  Fra mødestedet kører vi ad veje og stier til Danstrup Hegn.

  I Danstrup Hegn, møder vi blandt andet stenrøser, en 400 år gammel eg, en ”fægyde” og et grævlingebo.

  Vi besøger også ”Rostgaards Sten” nær Ulvesøen, inden turen går sydpå ad små veje til Højsager Mølle, hvor frokosten indtages. Tilbage til brandstationen via Veksebo.

  Gert Lusty, telefon 2980 2136, gertlusty@mail.dk,  er turleder og kontaktperson.

  Turen er arrangeret i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Fredensborg.

  Husk madpakke og drikkevarer. Påklædning efter vejrliget.

  Ingen tilmelding.

  Gratis.

 • Af Bjørn Sandberg, 08. april 2018

  Lokalafdelingens første cykeltur søndag den 15. april er arrangeret i samarbejde med Fredensborg, og er en rundtur i Nivå i anledning af, at Fredensborg Kommune har lavet et helt nyt stikort over Nivå.

  Du kan læse om turen her

  Turen kræver tilmelding på www.fredensborg.dk/cykeltur inden den 10. april.

  Nyt cykelkort over Nivå

   

 • Af Bjørn Sandberg, 16. november 2017

  Vi har afholdt efterårets sidste cykeltur

  Men der er alligevel mange tilbud i nærområdet hvis man vil komme med ud i naturen. 


  En række foreninger, blandt andet Kokkedal Løbeklub, Karlebo Frisbee-Golf Klub, Ældre Sagen og Danske Vandrelaug er gået sammen med med Gang i Fredensborg, som er et partnerskab mellem Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland om at invitere dig ud til gode oplevelser i naturen - og der er mange muligheder også i vinterhalvåret: Fra vandreture til frisbeegolf og petanque. 
  Som deltager møder du nye turkammerater og bliver kendt med flotte naturområder i hele kommunen. Tit følger der også andre aktiviteter og gode historier med i købet. 
  Fælles for alle turene er,  at de er gratis, og at de ikke kræver tilmelding, du møder bare op.

  Til foråret kommer der et nyt program, og der vil vi naturligvis præsentere de cykelture vi vil arrangere i 2018. 

  Se mere om de mange tilbud, og find et samlet program her
  .

  Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte aktivitetens kontaktperson.

 • Af Bjørn Sandberg, 02. april 2016

  Har du en holdning til trafik og motionscyklister?

  Så vil Fredensborg Kommune gerne høre fra dig.

  Blandt andet i Fredensborg Kommune oplevervi i disse år en stigende interesse for motionscyklisme.

  I takt med denne udvikling stiger antallet af isæs cyklister, beboere og bilister, som føler sig generet af hinanden langs vejene.

  Derfor har Fredensborg Kommune planlagt to workshops der vil handle om trafikkulturen i kommunen.

  Du kan læse mere om de to workshops i den invitation som Fredensborg Kommune har sendt ud.

  Hent invitationen her.

 • Af Bjørn Sandberg, 19. marts 2016
  Der er god gang i salget af elcykler.

   Men inden du handler, er der nogle ting du bør overveje.

  Her er nogle råd: 

  Tjekliste ved køb af elcykel


  Har cyklen momentføler? 

  Er batterickapaciteten tilstrækkelig?

  Kør en lang prøvetur - også uden strøm

  Prøv at tage batteriet af og monter laderesn

  Prøv støttebenet, står cyklen stabilt?

  Kan knapperne betjenes med handsker på?

  Sidder panelet i synsfeltet og ses det i mørket?

  Er lygterne tilstrækkelige?

  Kan cykelhandleren servicere?

   På Cyklistforbundets hjemmeside er der flere gode råd at hente.

 • Af Frank Jakobsen, 10. marts 2016

  Cyklistforbundet afholder informationsmøde om elcykler

   

  TID: tirsdag den 11. marts, kl. 19.30

  STED: Usserød Skole, lokale 303 Natur og teknik

  ADRESSE:  Gl. Byvej 10, Hørsholm - det er nemmest at komme ind via Lundevej

   

  Cyklistforbundets Hørsholm og Fredensborg Afdeling indbyder til informationsmøde om elcykler tirsdag den 15. marts 2016, kl. 19.30.

   

  El-cyklen er populær hos danskerne, og cykelhandlerne melder om stort salg. Men mange er stadig i tvivl om en elcykel er noget for dem.

   

  For ti år siden var elcyklen et marginalt produkt, der primært appellerede til de ældste og svageste cyklister. Siden da er elcyklen faldet i pris, og teknologiske landvindinger har gjort den lettere og mere driftsikker. Og så er designet blevet bedre, så man kan nu købe elcykler, der til forveksling ligner almindelige cykler.

  Cyklistforbundets lokalafdeling har gennem tiden testet mange forskellige elcykler og har oparbejdet stor viden om cyklerne. Kom til mødet og se hvordan
    en rigtig elcykel ser ud, få svar på de mest stillede spørgsmål og få gode råd til anskaffelse og brug af elcykel.

   

  Vi regner med at få en livlig debat. Deltagelse er gratis og alle er velkomne.

    

 • Af Bjørn Sandberg, 03. september 2015

  Cyklistkurser i Fredensborg

  Har du interesse i cykling og et sundt helbred. Så er dette måske noget for dig.

  Læs mere her

 • Af Bjørn Sandberg, 30. august 2015

  Lys til cyklister i Hørsholm Kommune


  Endnu et tiltag til forbedring af cykelforholdene i Hørsholm har set dagens lys. Cykelstierne på henholdsvis Frederiksborgvej og Isterødvejen har fået lysdioder i asfalten.

  De to strækninger har ikke gadelys og er i mørke blevet oplevet som utrygge for cyklisterne. De nye dioder guider cyklisterne ved at angive cykelstiens forløb og skaber på denne måde øget tryghed og sikkerhed.
 • Af Bjørn Sandberg, 07. august 2015

  Bedre service til cyklisterne i Hørsholm

  Kommunalbestyrelsen har vedtaget endnu et tiltag til glæde for cyklisterne. Fra i år er der afsat flere penge til fejning af kommunens cykelstier, og der er indkøbt specielt udstyr til bedre snerydning på udvalgte steder. 

  Førhen blev alle cykelstier fejet to gange om året, forår og efterår. Fremover bliver udvalgte strækninger fejet hele fire gange om året. Der er yderligere indkøbt en speciel kost, der skal forbedre snerydningen på henholdsvis Usserød Kongevej og Rungsted Strandvejs cykelstier. 

  Cyklisternes ønske til bedre renholdelse og snerydning er blandt andet fremkommet i forbindelse med forarbejdet til Hørsholm Kommunes Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015.

  Hvilke strækninger fejes ekstra?
  Udvælgelsen af strækninger der fremover fejes ekstra er foregået i samarbejde med kommunens lille korps af frivillige cykelobservatører. Det drejer sig om de regionale cykelstier, cykelstier langs kommunens mest befærdede veje samt adgangsveje til skoler og stationer.
  Fejningerne foregår efter vintervedligeholdelsens ophør, i løbet af sommeren, tidligt efterår og Sent efterår

  ”Jeg er glad for, at vi nu kan opfylde dette store ønske hos cyklisterne, og at vi kan gøre det endnu mere attraktivt at cykle i Hørsholm Kommune.” fortæller formand for Miljø- og Planlægningsudvalget Peter Antonsen. ”Jeg vil også gerne minde om vores Giv os et tip app. Hvis man for eksempel støder på glasskår eller huller i cykelstierne, kan man let give Hørsholm Kommune et tip på sin smartphone. Og app’en er helt gratis.”

 • Af Webmaster, 27. maj 2015

  Lokalafdelingen er nu på Facebook

  Lokalafdelingen har nu oprettet en side på Facebook. Her kan du blandt andet følge med i hvad vi laver i afdelingen, læse om kommende cykelture samt komme med input til afdelingen med hensyn til hvad vi skal arbejde med og for i den kommende tid.  

  Find os på Facebook her: https://www.facebook.com/CyklistforbundetHoersholmogFredensborg 

 • Af Webmaster, 24. februar 2015

  Lokalblad 1 for 2015 er sendt ud til vore medlemmer

  Det første Lokalblad for 2015 er nu sendt til vore medlemmer.
  Det kan også hentes på bibliotekerne i vore to kommuner samt på Hørsholm Rådhus.
  Bladet kan også læses her.   

   
 • Af Webmaster, 13. januar 2015

  Nye tiltag for sikrere cyklister i Hørsholm

  To steder i Hørsholm Kommune er nu gjort endnu mere sikre for cyklister med ny miljøvenlig LED-belysning. Det gælder krydset mellem cykelstien langs Ussrød Å og Mortenstupsvej samt i krydset mellem den regionale cykelrute 101 og P. M. Daells Allé, hvor der er etableet LED markeringsdioder i cykelstien.
  Læs mere på Hørsholm Kommunes hjemmeside her.  

 • Af Webmaster, 08. december 2014

  Ny cykelpolitik i Fredensborg

  Fredensborg Kommune har her i efteråret 2014 vedtaget en cykelpolitik.
  Cykelpolitiken kan læses her.

  Cykelpolitiken skal nu følges op af en cykelhandlingsplan.
  Arbejdet med denne cykelhandlingsplan er gået i gang.

 • Af Webmaster, 20. oktober 2014

  Egedalsvej i Kokkedal får omsider cykel- og gangsti

  Inden jul 2014 er første del af en sti til cyklister og fodgængere klar på Egedalsvej.

  En ny sti, som faktisk var besluttet allerede i 2002, er nu på vej langs den del af vejen der går fra Kongevejen til Kokkedal Industripark.
  Fredag den 17. oktober gik entreprenøren i gang med at etablere en enkeltrettet cykelsti med fortov i sydsiden af vejen. Frem til rundkørslen ved Egedal Kirke etableres der en midlertidig grussti. Arbejdet forventes udført frem til 12. december 2014.

  Arbejdet vil også omfatte ombygning af busstoppestedet Fredensborg Rådhus, ved krydset Usserød Kongevej. Serviceniveauet vil blive opgraderet til en mere ensartet designlinje med en ekstra læskærm, cykelparkering og nye affaldsbeholdere. Der vil ikke ske ændringer i buskøreplanen.

  Anlægning af cykelsti på begge sider af vejen vil samlet koste 3,9 millioner kroner, men det var der ikke plads til i budgettet for 2014. Derfor må nordsiden af vejen vente til næste års budgetforhandlinger.

      
 • Af Webmaster, 20. oktober 2014

  Spørgeskemaundersøgelse om cykelvaner i uge 42

  Fredensborg Kommune er sammen med Cyklistforbundets lokale bestyrelse i gang med at udarbejde en cykelhandlingsplan.
  I den anledning har man fra Fredensborg Kommunes side arrangeret en elektronisk undersøgelse af cykelvaner i uge 42.
  Undersøgelsen skulle give politikerne bedre viden og data om cykling i kommunen og gøre det lettere at prioritere og iværksætte nye indsatser, der kan forbedre forholdene for os cyklister.
  Alle borgere eller pendlere i kommunen var velkomne til at deltage. Man behøvede ikke nødvendigvis bruge cyklen hver dag.

  Blandt besvarelserne ville der blive udtrukket fem gavekort á 1.000 kroner til en valgfri cykelhandler.

  På siden man kom ind til kunne man blandt andet læse: 

  Fredensborg Kommune har bedt COWI om at gennemføre en analyse, som skal belyse cykeltrafikken i Fredensborg. Resultaterne vil kommunen bruge i arbejdet med en handlingsplan for. Planen vil især handle om at:

  › Fremme sikre og trygge skoleveje
  › Styrke pendling på cykel, gerne i forbindelse med kollektiv trafik
  › Styrke mulighed for at cykle i naturen.

  Planen forventes udarbejdet i efteråret 2014.

  En vigtig del af planarbejdet bliver at skabe det nødvendige vidensgrundlag og derfor er du inviteret til at deltage i undersøgelsen.


  Ud over at besvare den nævnte undersøgelse, er du selvfølgelig meget velkommen til at skrive til os for at uddybe dine tanker m.h.t. til hvad kommunen kan gøre for at forbedre forholdene for os cyklister.
  Har du ikke besvaret undersøgelsen, er du selvfølgelig også meget velkommen til at skrive til os.
  Dine tanker vil vi så viderebringe til Kommunen i det videre samarbejde med at lave den nævnte cykelhandlingsplan. Skriv til os på cyklistforbundet.hf@gmail.com.

  Da vi fra bestyrelsens side skal mødes med forvaltningen i begyndelsen af november måned vil vi sætte pris på at modtage dine tanker inden udgangen af oktober.

 • Af Webmaster, 12. oktober 2014

  Hørsholm Cykelby får nu sin helt egen geo-skattejagt

  Har du en gps eller en smartphone, kunne du fra lørdag den 11. oktober 2014 tage på cykeltur rundt i Hørsholm Kommune og finde en helt ny serie geocaches.
  Hørsholm Cykelby står bag serien, som dækker hele alfabetet, fra A til Å. For hvert bogstav er der lavet en beskrivelse til et bestemt sted, hvor der er lagt en fysisk boks med en logbog og nogle bytteting.
  Læs mere her.
 • Af Webmaster, 28. september 2014

  Interessant geologicykeltur den 27. september 2014

  Lørdag den 27. september 2014 gennemførte vi en meget interessant geologitur i anledning geologiens dage.
  Turen gik fra Rungsted til Nivå. Læs om turen her

 • Af Webmaster, 24. august 2014

  Velllykket cykeltur til nogle af vore fredede områder

  Søndag den 24. august gennemførte lokalafdelingen i samarbejde med Naturfredningsforeningens lokalafdeling en rigtig vellykket cykeltur til blandt andet nogle af Fredensborg Kommunes fredede områder.

  Se reportage fra turen her.

 • Af Webmaster, 23. august 2014

  Vi er verdens mest cykelglade folkefærd

  Ifølge Danmarks Statistik/DTU Transport skal vi her i landet være verdens mest cykelglade folkefærd.
  Klippet er fundet i sektionen Lørdagsliv i Politikens lørdagsudgave den 23. august 2014.
   


 • Af Webmaster, 21. august 2014

  Cykelby eller ude af niveau

  Ovenstående kunne man læse som overskrift på et læserbrev i Ugebladet Hørsholms  netavis den 21. august 2014.

  Læs læserbrevet her.  

 • Af Webmaster, 20. august 2014

  Robust chikane ved indkørslen til Stasevang

  Ved afdelingens årlige sensommercykeltur, som denne gang gik mod Tokkekøb Hegn, kom vi blandt andet gennem den lille skov Stasevang vest for Kokkedal. Her blev vi imidlertid standset af et robust stengærde ved indgangen til skoven. Vi har henvendt os til Naturstyrelsen Nordsjælland. Læs mere her.   

 • Af , 19. august 2014

  Vellykket sensommercykeltur til Tokkekøb Hegn den 19. august

  Tirsdag den 19. august 2014 gennemførte vi den traditionsrige sensommercykeltur.
  Denne gang gik turen til Tokkekøb Hegn.

  Se reportage fra turen her.

 • Af Webmaster, 19. august 2014

  Venstre prioriterer renovering af veje og cykelstier

  Ovenstående overskrift kunne man læse i et læserbrev i Ugebladet Hørsholms netavis den 19. august 2014.
  Læserbrevet var et svar på Helle Krogh Johansens læserbrev med overskriftren Kun en tåbe frygter ikke cykelstierne den 9. august.
  Læs hele svaret her.

   Helle Krogh Johansens læserbrev kan læses her.  

 • Af Webmaster, 12. august 2014

  Busstoppestedernes serviceniveau i Fredensborg Kommune

  Mange af busstoppestederne i Fredensborg Kommune har i mange år været forsømt. Blandt andet har forholdene for cyklisterne mange steder været mangelfuld.

  Lokalafdelingen af Cyklstforbundet har deltaget i en arbejdstgruppe, der har udarbejdet et forslag til en handlingsplan for opgradering af kommunens busstoppesteder. Læs mere her.
   
  Som det fremgår af fotoet her til højre er der stort behov for forbedrede cykelparkeringsmuligheder blandt andet i det store kryds ved Fredensborg Rådhus.  
   
   


 • Af Webmaster, 12. august 2014

  Cykelhandlingsplan på vej i Fredensborg

  Kommunens administration har igangsat arbejdet med en Cykelpolitik og Cykelhandlingsplan gældende for hele kommunen.

  Cykelpolitik

  Kommunen har mange politikker, som indeholder cykling – for eksempel klimastrategien, sundhedspolitikken, trafikpolitikken og naturstrategien. Cykelpolitikken vil derfor primært være en samling og tilretning af de eksisterende mål for cyklisme og stier. Det gennemgående overordnede mål er at forbedre forholdene for cyklister og øge antallet af cykelture i kommunen.

  På et møde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 12. juni blev der orienteret om arbejdet med den kommende handlingsplan.

  Læs referatet fra den del af mødet der handlede om dette arbejde

 • Af Webmaster, 09. august 2014

  Kun en tåbe frygter ikke cykelstierne

  Ovenstående kunne man læse som overskrift på et læserbrev i Ugebladet Hørsholms netavis den 9. august 2014.
  Læse læserbrevet her.

 • Af Webmaster, 08. august 2014

  Artikel i Frederikborg Amts Avis om Jon Stenes cykelrute


  Journalist Julie Grothen fra Frederikborg Amts Avis´ Hørsholmredaktion havde i foråret aftalt et møde med den afdelingens formand Jon Stene, hvor Jon skulle fortælle om cykelrute 102 - Jons rute - gennem Hørsholm Kommune. Cykelruten blev til efter en konkurrence om lokale cykelinitiativer, og blev vundet af Jon Stene. Jon Stene døde imidlertid inden det aftalte møde kom i stand.
  Artiklen blev alligevel skrevet, og kunne læses i avisen den 8. august. 
  Læs hele artiklen her.   
   
   

    

 • Af Webmaster, 14. juli 2014

  Hørsholm Cykelby


  Hørsholm Kommune prioriterer sund livsstil højt.
  Med projektet Hørsholm Cykelby forsøger kommunen at få flere ud på cyklen. Målet er dobbelt så mange cykelture i 2018 i forhold til 2008. Og du kan hjælpe kommunen med at nå målet ved at snuppe cyklen så tit, du kan. Tag en rask beslutning og snup cyklen til skole, på arbejde eller få hele familien med på en cykeltur ud i det fri!
  Læs om Hørsholm Cykelby på kommunens hjemmeside.

 • Af Webmaster, 07. juli 2014

  Bliv cykelobservatør

  - og hjælp Hørsholm Kommune med at skabe de bedste forhold for cyklister.

  Hørsholm Kommune nedsatte i 2011 et observatørkorps i samarbejde med Via trafik og den lokale afdeling af Cyklistforbundet.
  I 2013 blev det besluttet at udvide kredsen med borgere, der ikke er medlem af Cyklistforbundet.
  Alle er velkomne.

  Se mere via dette link:  http://www.horsholm.dk/Borgerservice/Veje-gronne-omraader/Hoersholm-Cykelby/Tilbud-til-dig/bliv-cykelobservator  

 • Af Webmaster, 13. juni 2014

  Lokalafdelingens formand er pludselig død


  Bestyrelsen har med stor sorg fået meddelelse om, at lokalafdelingens formand gennem mange år, Jon Stene, pludselig er død mandag den 9. juni 2014.

  Læs mindeord om Jon.

  Bestyrelsen vil på et kommende bestyrelsesmøde vælge en ny formand for afdelingen.

  Indtil vi har valgt en ny formand vil Bjørn Sandberg fungere som kontaktperson. 


   
  Jon Stene
   


 • Af Webmaster, 03. juni 2014

  Sti langs Egedalsvej i Kokkedal på vej

  I efterhånden mange år har de lokale politikere lovet at der kommer en gang- og cykelsti langs Egedalsvej i Kokkedal.
  Nu ser det omsider ud til at der sker noget i sagen. Den 3. juni 2014 bevilgede Plan- Miljø- og Klimaudvalget penge til at igangsætte arbejdet med at etablere stien. Læs referatet fra mødet omhandlende den kommende sti her.
   
   


 • Af Webmaster, 12. maj 2014

  Flere hørsholmere snupper cyklen

  Hørsholms borgere er vilde med at cykle kan man læse i en artikel i Ugebladet Hørsholm. De mange cykeltiltag får den del af æren, viser ny undersøgelse.
  Læs artklen

 • Af Webmaster, 05. maj 2014

  1,3 milioner kroner til cyklisterne

  I Ugebladet Hørsholm kunne man den 5. maj 2014 læse om tre nye cykelprojekter i Hørsholm der skal gøre det lettere at tage beslutningen om at vælge cyklen i stedet for bilen.

  Læs artiklen her.

 • Af Webmaster, 23. marts 2014

  Politiker i Hørsholm cykler efter huller i vejen

  I en artikel i Ugebladet Hørsholm kunne man den 23. marts 2014 læse, at næstformand i Miljø og Planlægningsudvalget, Thorlkild Gruelund, ville cykle ud for at finde de hullede cykelstier i Hørsholm.

  Læs artiklen her

 • Af Webmaster, 11. februar 2014

  Sæt cyklen i tørvejr, når du skal med bussen

  Nu er der kommet forbedret cykelparkering ved den tidligere sygehusgrund i Hørsholm.

  Hørsholm er kommet godt i gang med at opgradere en række af sine busstoppesteder.
  Ét af de opgraderede busstoppesteder vil specielt komme nogle af de buspassagerer, som anvender cyklen til bussen, til gode.
  Stoppestedet på hjørnet af Usserød Kongevej og Bolbrovej har nemlig fået overdækket cykelparkering.
  Ved dette stoppested holder der i forvejen mange cykler, men kommunen håber, at det med denne forbedring vil blive endnu mere attraktivt at kombinere cykling og kollektiv transport.
  Kommunen har fået støtte til projektet fra den statslige pulje til forbedring af kollektiv trafik, "Passagerpuljen".
  Den nye cykeloverdækning er af samme type, som allerede er opsat ved Hørsholm idrætspark.    

 • Af Webmaster, 11. november 2013

  Politikerne i "hanekamp" inden valget

  Lørdag den 9. november afholdt vi i lokalafdelingen et vælgermøde på Humlebæk Bibliotek i form af en "hanekamp". Om mandagen kunne vi i Frederiksborg Amts Avis læse en større reportage fra mødet.
  Læs reportagen her.

 • Af Allan Høier, 06. november 2013

  Hanekamp om holdninger og forskelle

  på Humlebæk bibliotek lørdag den 9. november kl 14.

  I radioens P1 kunne man for nylig høre, at underholdningsværdien er for lav i kommunalpolitik, til at vælgerne gider involvere sig i valgkampen - og at det kan være svært at se forskellene på partierne. Det vil vi gøre noget ved og blæser til HANEKAMP!

  Eftermiddagen skal netop vise vælgerne forskellene på de opstillede partier - dels ved at hvert parti fremlægger en ultrakort vision for kommunen - dels ved hanekampe, hvor hvert parti fremlægger og kæmper for 3 meget konkrete forskelle, det vil gøre i de næste fire år.

  Visionerne: Hvert parti har ét minut til at fremlægge hvor partiet ønsker at kommunen overordnet arbejder sig henad.

  Hanekampene: En hane (eller høne) fra ét parti stiller op mod en hane/høne fra et andet parti - hane 1 har så 30 sekunder til at fremlægge en konkret forskel, partiet vil arbejde for (sætte skatten ned, anlægge en cykelsti, stoppe Humlebæk Syd, bygge en svømmehal - eller hvad partiet nu står for) Hane 2 angriber herefter og forhåbentlig opstår der et skønt og blodigt ordslagsmål, mens publikum hujer og buh’er! Der afsluttes med 1-2 ultrakorte spørgsmål fra publikum. Hver hanekamp tager 3-4 minutter.

  Som man kan se, er dette valgkampmøde også en øvelse for politikere i at fatte sig kort og klart! Alle partier stiller op til kamp.

  Publikum kan stille korte spørgsmål til politikernes emner.

  Arrangør af HANEKAMP er lokalafdelingen af Cyklistforbundet. Nogle af hanekampene vil handle om emner, der har med cykling at gøre, fx trafik, sundhed eller miljø - men partierne kan komme med alle emner, der er deres hjerteblod.

  Med venlige hilsner

  Hørsholm-Fredensborg Afdeling
  repræsentant for Humlebæk:
  Allan Høier
  Langebjergvej 428
  3050 Humlebæk
  Tlf. 35 83 85 87
  ah@optimis.dk

 • Af Bjørn Sandberg, 10. august 2013

  3,7 millioner til cyklister

  I Frederiksborg Amts Avis kunne man den 8. august 2013 læse:

  Medvind: Region Hovedstaden investerer 3,7 millioner kroner i bedre cykelparkering, mere belysning på cykelsuperstien og ny cykelplejestation. 

    Region Hovedstaden har bevilget 3,7 mio. kr. til i alt 10 nye tiltag, der skal få flere til at cykle i Albertslund, Furesø, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.
    - Hvis vi vil skabe en grøn storbyregion med højere livskvalitet, sundere borgere, renere luft og mindre trængsel, er vi også nødt til at sikre gode og nyskabende cykelforhold for vores borgere, siger Steen Olesen (SF), formand for Region Hovedstadens Regionaludvalg.
    Blandt de nye tiltag er aflåst og overdækker cykelparkering på Kokkedal Station, udvikling af en fleksibel cykelplejestation ved cykelsuperstierne i Hørsholm Kommune, dynamisk belysning på Farumruten mellem Gladsaxe Ringvej og Klausdalsbrovej og forskellige forbedringer af sammenhængen mellem cykel og kollektiv trafik.
    De 10 tiltag er en del af regionsrådets pulje på 12 millioner kroner, der over tre år skal forbedre cyklisternes vilkår i hovedstadsområdet.
    Hver bevilling forudsætter, at projekterne bidrager til øget cykelfremkommelighed, og at den enkelte kommune selv finansierer 40 procent af hvert projekt.  

 • Af Bjørn Sandberg, 09. juni 2013

  Vellykkede cykelture Store Cykeldag 2013

  På Store cykeldag 2013 deltog vi med to guider i en af de tre cykelture som var arrangeret af Fredensborg Kommune. Turen, hvor vi var med som guider, gik fra Egedalshallen i Kokkedal til Glenten i Knurrenborg Vang. Læs om hele arrangementet og især om den tur hvor vi var med som guider ved at klikke her.
 • Af Frank Jakobsen, 01. marts 2013

  HØRSHOLM OG FREDENSBORG AFDELING

  af Dansk Cyklist Forbund

  Åbent debatmøde  torsdag, den 28. februar 2013

  afholdt i Lille mødesal, Kammerrådensvej 15, Hørsholm

  Åbent debatmøde: Cyklistforbundets arbejde i Trængselskommissionen

  Aftenen startede klokken 19:30, hvor afdelingens formand, Jon Stene bød velkommen til debatmødet. Til mødet havde lokalafdelingen inviteret Trine Juncher Jørgensen, souschef i Cyklistforbundet til at fortælle om arbejdet i Trængselskommissionen.

  Trængselskommissionen blev nedsat da regeringen måtte opgive at få vedtaget sit forslag om en betalingsring omkring København, og den består af 28 medlemmer fra statslige organisationer, kommuner, transportselskaber og interesseorganisationer.

  Opgaverne for kommissionen er at analysere de grundlæggende udfordringer, derefter at analysere fordele og ulemper ved forskellige løsninger og til sidst at udarbejde forslag til en samlet strategi.
  Indtil videre har kommissionen afholdt 10 møder plus møder i 7 arbejdsgrupper, og der er netop udkommet et omfattende idékatalog, som indeholder en lang række uprioriterede løsningsforslag.

  Nu skal forslagene vurderes, prioriteres og konkretiseres med det mål at komme med et samlet bud på en strategi. Kommissionens medlemmer repræsenterer dog så forskellige interesser, at det næppe bliver muligt at nå til enstemmighed.

  Cyklistforbundets arbejde i Trængselskommissionen skal ses i sammenhæng med forbundets øvrige aktiviteter som f.eks. også omfatter debatindlæg i pressen, arbejde med en national cykelstrategi og den nationale cykelkonference.

  Under og efter foredraget var der mange afklarende spørgsmål, som alle blev besvaret, og Trine Juncher Jørgensen tilbød at komme igen når kommissionens arbejde er afsluttet til august.

  Information om Trængselskommissionen findes på Vejdirektoratets hjemmeside og kan nås via denne adresse: www.traengselskommissionen.dk

 • Af Bjørn Sandberg, 09. januar 2013

  Tirsdag den 8. januar kunne man i LokalAvisen i Fredensborg læse nedenstående læserbrev:

  Livsfarlige cykelstier

  Af Ole Bergmann, SF i Fredensborg byråd


  Lige før nytår skete der en tra­gisk ulykke på Hillerødvej ud for Sørupvej. En mand på cykel blev dræbt af en bil, der kørte inde på cykelstriben med fuld fart.

  Det er i mange år i takt med den stærkt stigende biltra­fik ad rute 6 mellem Fredens­borg og Hillerød blevet mere og mere ubehageligt - og dødsens farligt - at være cyk­lende eller , gående trafikant på det forholdsvis korte styk­ke af rute 6, hvor der ikke er cykelsti - under en kilometer. Netop det faktum, at der på et stykke af vejen pludselig ikke er en fysisk adskillige mellem de forskellige trafikantgrup­per, er formentlig en særlig risikofaktor.

  Hvad der i sin tid fik vej­myndigheden - staten - til at undlade at anlægge cykelsti­er på netop det vej stykke, kan man kun gisne om, - men øko­nomi er nok et fair bud.

  Alternativet: en såkaldt cykelstribe - har en meget ringe sikkerhedseffekt, og i dette tilfælde er vej afmærk­ningen oven i købet elendigt vedligeholdt, så striben på visse steder er slidt nærmest helt væk. Det samme gæl­der desværre også på lange stræk af de øvrige statsveje i kommunen.

  Der er afsat budgetmid­ler, der kan være med til at skabe en cykelsupersti langs Kongevejen fra Helsin­gør til Hørsholm. Den kan måske blive til virkelighed om nogle få år. Derimod er der ingen udsigt til, at for­holdene langs Kongevejen fra Fredensborg til Kokkedal og langs Endrupvej forbed­res. De strækninger vil sta­dig være latente dødsfælder for cyklister.

  SF vil forlange, at byrådet retter henvendelse til trans­portministeren og Vejdirek­toratet om at lave en plan for opgradering af statsvejene i Fredensborg kommune, såle­des at f.eks. cykling til og fra arbejde i nabobyerne kan bli­ve en fornøjelse og ikke en livs­farlig prøvelse.

 • Af Bjørn Sandberg, 14. december 2012

  Dårlig snerydning i Hørsholm

  Efter den overståede snestorm, kan man i Ugebladet finde et læserbrev hvor en beboer i Kokkedal beklager sig over den manglende snerydning i Hørsholm, især på Ådalsvej.
  Læs læservrevet her

 • Af Bjørn Sandberg, 11. december 2012

  Svært at holde sneen væk fra cykelstierne

  Efter snefaldet her i starten af december, har cyklister både i Hørsholm og Fredensborg kommuner svært ved at komme rundt mange steder i lokalområdet.
  I Ugebladet kunne man den 11. december læse en større artikel om hvordan snevejret ikke kun udfordrer cyklisterne, men også snerydderne i Hørsolm.
  Læs artiklen her.

 • Af , 06. december 2012

  Dumpekarakter til Hørsholms cykelstier

  Den 6. december 2012 kunne man i Ugebladet finde et læserbrev med overskriften "Dumpekarakter til Hørsholms cykelstier."

  Læs hele læserbrevet her

 • Af Bjørn Sandberg, 05. december 2012

  10 råd til at blive cykelsikker trods sjap og sne

  Der er sjap og sne over det meste af landet, og det kan være svært at komme sikkert frem i mylderet, når vejene er glatte og udsynet dårligt.

  Læs Cyklistforbundets 10 gode råd på Politikens netside.

 • Af Bjørn Sandberg, 23. november 2012

  Cykelbørn lærer mere end bilbørn

  Kører du dit barn i skole, så forringer du  barnets evne til at lære resten af skoledagen. Det er konklusionen ud fra en stor undersøgelse som er foretaget af forsknigscenter Opus og som omtales i en artikel i Politiken den 23. november 2013. Læs mere her.

 • Af Bjørn Sandberg, 27. juni 2012

  Ny mail-adresse

  Afdelingen for Hørsholm og Fredensborg har nu fået sin egen mail-adresse.
  Skriv til os med ris, ros og forslag på cyklistforbundet.hf@gmail.com.

 • Af Bjørn Sandberg, 10. juni 2012

  Vellykket cykeltur på Store Cykeldag 2012.

  På Store Cykeldag den 10. juni arrangerede vi en meget vellykket cykeltur gennem store dele af den kystnære del af Hørsholm Kommune.
  Til trods for vejrudsigten, der havde lovet lidt regnvejr, dukkede ikke mindre end 18 morgenfriske cyklister op på Kokkedal Station til turens start kl. 9.30.
  Se en detaljeret turbeskrivelse.
  Se et kort der viser turens forløb.
  Fotoreportage fra den vellykkede tur
 • Af Bjørn Sandberg, 20. maj 2012

  Vellykket historisk cykeltur

  I et samarbejde med Karlebo Lokalhistoriske Forening gennemførte vi søndag den 20. maj en vellykket historisk cykeltur i den sydvestlige del af Fredensborg kommune.
  Turen gik fra Brønsholm over Fredtofte og Gunderød til området i og omkring Kirkelte Hegn, Store og Lille Dam og afsluttedes på Fredensborg Lokalhistoriske Museum.
  I alt var 34 morgenfriske cyklister mødt op i det strålende vejr ved den gamle Brønsholm Købmandshandel.
  En lille fotoreportage kan ses ved at klikke her.
  Et kort over den afholdte tur kan ses ved at klikke  her.
  Kortet er genereret automatisk ved hjælp af en iPhone.

 • Af ,

Hørsholm og Fredensborg

Kokkedal Stationsvej 10 2980 Kokkedal
Jens E. Pedersen
2365 5590