Samarbejde med de offentlige myndigheder

Lokalafdelingens har et godt samarbejde med offentlige myndigheder
når det gælder forbedringer for cyklisterne.

Blandt andet indsender vi kommentarer til lokalplanforslag udarbejdet af de to kommuner.
Herunder kan du finde links til en række af de kommentarer vi har indsendt samt til øvrige forslag fra bestyrelsen for at forbedre cyklisternes forhold.
Du kan også finde links til siderne på de to kommuners hjemmeside hvor du kan indberette uhensigtsmæssigheder på kommunernes veje og stier.

Lokalplan 140

Illustration til lokalplan 140

I foråret 2013 fremkom Hørsholm Kommune med et forslag til lokalplan 149 - Usserød Kongevej/Syrenvej.
Lokalafdelingen er fremkommet med en række kommentarer for forslaget.
Lokalplanforslaget kan ses her.
Lokalafdelingens kommentarer kan ses her


I efteråret 2011 fremkom Hørsholm Kommune med et forslag til lokalplan 147 for Kokkedal Nordvest.
Lokalafdelingen er fremkommet med en række kommentarer til forslaget.
Læs lokalafdelingens bemærkninger her.
Læs lokalplanforslaget her.
I foråret 2010 fremkom Hørsholm Kommune med et forslag til lokalplan 144 For bolig- og detailhandelsområde – Usserød Kongevej 61-67
Lokalafdelingen er fremkommet med en række kommentarer til forslaget.
Lokalafdelingens kommentarer her.
Læs lokalplanforslaget her.

Hørsholm Kommune er i 2009 fremkommet med forslag til Lokalplan 140 for Hørsholm Bymidte - Hovedgaden - Udbygning samt facader og skilte - Tillæg til Helhedsplan 2005 - 2016 
Lokalkomiteen har gennemgået Lokalplanforslaget, og er fremkommet med en række kommentarer.
Læs lokalafdelingens kommentarer her.
Læs den endelige lokalplan her.

Hørsholm Kommune fremkom i slutningen at 2008 med Forslag til cykelhandlingsplan.
Lokalafdelingen af Dansk Cyklist Forbund har behandlet forslaget og er fremkommet med en række bemærkninger
Læs lokalafdelingens bemærkninger her.
Læs den endelige cykelhandlingsplan her.

Kommentarer til Hørsholm Kommunes Trafiksikkerhedsplan
NB! Link til den endelige Trafiksikkerhedsplan

Kommentarer til Lokalplanforslag 136 Hørsholm Kommune

Kommentarer til Lokalplanforslag 135 Hørsholm Kommune

 

 

 

 

 

Fredensborg Kommune fremkom i efteråret 2012 med et forslag til Trafiksikkerhedsplan.
Lokalafdelingen har sendt en række kommentarer til forslaget til Fredensborg Kommune. Læs de indsendte kommentarer.

I juni 2017 udgav Fredensborg Kommune Trafiksikkehedsplan 2017 - 2021 - Status 2016:
Læs planen her.


Fredensborg Kommune fremkom i foråret 2012 med et forslag til Lokalplan F108 for del af erhvervsområde ved Kongevejen – Højvangen i Fredensborg".
Lokalafdelingens bestyrelse har sendt en række kommentarer til forslaget til Fredensborg Kommune. Læs de indsendte kommentarer.
Fredensborg Kommune vedtog i foråret 2011 en ny skolestruktur for kommunen.
Lokalafdelingens bestyrelse har  studeret den ny struktur i forhold til de cyklende elever og har lavet et internt notat samt skrevet et brev til borgmesteren og byrådet. Læs det interne notat her
Læs brevet til borgmesteren og byrådet her
Læs svaret fra borgmesteren her.

Lokalafdelingen fremkom i november 2009 med forslag til vedligeholdelse af kommunens cykelstier.
Læs lokalafdelingens forslag her.

Fredensborg Kommune fremkom i 2009 med lokalplanforslag K101 til nyt bydelscenter ved Egevangen i Kokkedal.
Lokalafdelingen fremsendte en række kommentarer til kommunen.
Læs de fremsendte kommentarer til lokalplanforslaget her

Fredensborg Kommune fremkom i i 2009 med forslag til ny kommuneplan.
Lokalafdelingen fremkom med en række bemærkninger til planen.
Bemærkningerne til planen kan læses her.

 

 

 Fredensborg Rådhus

Udvidelsen af Helsingørmotorvejen.
HelsingørmotorvejenVejdirektorater fremkom i 2009 med en VVM-redegørelse og en plan vedrørende en planlagt udvidelse af Helsingørmotorvejen mellem Gammel Holte og Isterød.
Lokalafelingen har gennemgået resultatet af den udsendte undersøgelse, og fremkom i september med en række kommentarer.
Læs VVM-redegørelsen her.
Læs lokalafdelingens kommentarer her.

August 2009: Forslag til cykelturisme i Hørsholm og Nordsjælland.
Den 25. august 2009 deltog formanden for lokalafdelingen i et dialogmøde med Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i Hørsholm Kommune. På mødet blev lokalafdeligen opfordret til at fremsende kommentarer vedrørende udvikling af cykelturisme i Hørsholm og Nordsjælland til udvalget.
Forslagene, samt noget materiale, som lokalafdelingen har modtaget fra Cyklistforbundets direktør, Jens Loft Rasmussen, om samme emne, og som blev videresendt til udvalget, kan læses ved at klikke på de fire links herunder.
Forslag om cykelturisme
Notat fra møde med Cykling Denmark
Cykelruter i Danmark
Turisterne skal træde i pedalerne 

 
 

 

Giv et tip til Hørsholm Kommune
Med selvbetjeningsløsningen "Giv os et tip på kort" har du mulighed for på en simpel måde at gøre Hørsholm Kommune opmærksom på huller i vejen eller på cykelstien, nedfaldne grene, ødelagte skilte, bjørneklo og meget mere.
Læs mere her.

Hul i vejen
Giv et tip til Fredensborg Kommune

Hvis du f.eks. opdager et hul i vejen, på cykelstien eller på fortovet, væltede eller beskadigede skilte, henkastet affald eller andet vil kommunen gerne have besked.

Park og vej vil gerne have borgernes hjælp til at få styr på all uhensigtsmæssigheder i kommunen.
Læs mere her.